Stałodochodowe

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 USD 2 126,368
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 968
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 29-paź-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-gru-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,46%
ISIN LU0330917963
Notowania agencji Bloomberg MERCAA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DCV8
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2019 4,73
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 4,09
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2019 5,34
5 letnia Beta na dzień 31-paź-2019 0,937

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 1349 Other Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-paź-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,87
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,66
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,65
Nazwa Waga ( %)
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,65
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,63
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,60
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,60
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,59
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 212,02 -0,01 0,00 212,58 193,44 - LU0330917963 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 28,97 -0,12 -0,41 29,23 24,97 - LU0277197595 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 32,00 0,00 0,00 32,06 28,55 - LU0147389919 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 34,90 0,00 0,00 34,97 31,01 - LU0046676465 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura