Stałodochodowe

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 EUR 11 367,532
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 495
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 22-gru-1998
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-sty-1999
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,90%
ISIN LU0093503810
Notowania agencji Bloomberg MERESGI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5599075
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 29-mar-2019 1,72
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 0,42
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 0,43
5 letnia Beta na dzień 31-mar-2019 1,034

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 490 EUR Diversified Bond - Short Term Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-lip-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 7,52
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4,21
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2,74
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 12/11/2020 2,70
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/08/2022 2,58
Nazwa Waga ( %)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,43
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/09/2021 2,09
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 2,02
KFW 0 06/30/2021 1,85
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,64
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,82 -0,01 -0,06 15,98 15,72 - LU0093503810 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,40 -0,01 -0,07 14,62 14,33 - LU0093504115 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 12,18 -0,01 -0,08 12,19 11,90 - LU0456865749 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Literatura

Literatura