Obligaties

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -8,4 -0,5 -1,0 2,2 4,5 0,7 6,4 7,5 -5,3 -15,7
Index (%) -8,5 -0,4 -1,0 2,3 4,5 0,7 6,4 7,6 -5,2 -15,8
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

0,75 6,36 7,52 -5,27 -15,74
Index (%)

per 31/dec/2022

0,69 6,40 7,63 -5,22 -15,81
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,61 -6,07 -1,83 -0,91 2,24
Index (%) -13,63 -6,06 -1,82 -0,91 2,27
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,15 -2,78 0,09 -2,10 -13,61 -17,14 -8,83 -8,76 60,24
Index (%) -0,16 -2,81 0,10 -2,13 -13,63 -17,10 -8,79 -8,72 61,30

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 20/mrt/2023 USD 69.789.074
Fondsomvang per 20/mrt/2023 USD 381.617.847
Introductiedatum 05/nov/2001
Introductie fonds 02/nov/2018
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) (USD)
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,03%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 1,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie Wereldwijde obligaties
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIWEEI
ISIN IE0005033380
SEDOL 0503338

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/feb/2023 647
Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 6,73%
Bèta 3 jr. per 28/feb/2023 1,00
Yield to Maturity per 28/feb/2023 3,57%
Modified duration per 28/feb/2023 7,52
Weighted Av YTM per 28/feb/2023 3,57%
Effectieve duration per 28/feb/2023 7,52 jaar
Gewogen gem. looptijd per 28/feb/2023 9,27 jaar
WAL to Worst per 28/feb/2023 9,27 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/jan/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 06/jan/2023 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/jan/2023 5,87
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/jan/2023 87,14
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/jan/2023 Bond USD Government
Fondsen in peergroup per 06/jan/2023 140
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/jan/2023 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/jan/2023, op basis van posities vanaf 31/aug/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, per 28/feb/2023, in vergelijking met 917 Wereldwijde obligaties fondsen.

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 1,02
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,85
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,75
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,71
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,66
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,64
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 0,63
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,62
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2025 0,62
TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 0,60
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Flex USD Niet uitkerend 19,80 0,01 0,04 20/mrt/2023 21,39 18,14 IE0005033380 -
Class Flexible Hedged SGD - 10,15 -0,01 -0,14 20/mrt/2023 10,16 9,65 IE0007DDUVE7 -
Inst EUR - 9,83 -0,07 -0,67 20/mrt/2023 10,63 9,53 IE00BJK0X817 -
Class D Acc EUR Niet uitkerend 10,94 -0,07 -0,67 20/mrt/2023 11,66 10,59 IE00BDZRS805 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,41 -0,01 -0,13 20/mrt/2023 10,06 9,04 IE00BGR7K831 -
Flex USD Halfjaarlijks 8,13 0,00 0,04 20/mrt/2023 8,94 7,52 IE00BYQQ0X26 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 9,19 -0,01 -0,13 20/mrt/2023 9,81 8,84 IE00BD5D0B54 -
Inst USD Niet uitkerend 13,47 0,00 0,04 20/mrt/2023 14,57 12,35 IE00B1W4R493 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 9,54 0,00 0,04 20/mrt/2023 10,32 8,75 IE00BD0NC581 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,65 -0,01 -0,13 20/mrt/2023 9,22 8,29 IE00BMY53838 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.710 USD
-22,9%
7.690 USD
-8,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.080 USD
-19,2%
8.200 USD
-6,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.930 USD
-0,7%
10.540 USD
1,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.250 USD
12,5%
11.520 USD
4,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten