Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 31,5 13,1 1,0 12,0 21,0 -5,1 31,3 18,3 27,9 -18,4
Index (%) 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-5,14 31,33 18,31 27,92 -18,40
Index (%)

per 31/dec/2022

-4,94 30,70 17,75 28,16 -18,51
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,80 11,83 9,43 11,79 8,21
Index (%) -8,16 11,61 9,24 11,61 7,91
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,73 -2,42 -2,31 1,10 -7,80 39,85 56,95 204,84 237,83
Index (%) 3,60 -2,49 -2,41 1,00 -8,16 39,02 55,59 199,83 223,63

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 17/mrt/2023 USD 607.327.914
Fondsomvang per 17/mrt/2023 USD 1.759.543.813
Introductiedatum 28/sep/2007
Introductie fonds 12/nov/1998
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index S&P 500 Index
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,16%
Kostenratio 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BZWIUSA
ISIN IE00B1W56J03
SEDOL B1W56J0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 38
Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 20,89%
Bèta 3 jr. per 28/feb/2023 1,01
P/E-ratio per 28/feb/2023 9,08
P/B-ratio per 28/feb/2023 0,98

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares US Index Fund (IE), Inst, per 28/feb/2023, in vergelijking met 1600 US Large-Cap Blend Equity fondsen.

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
APPLE INC 6,63
MICROSOFT CORP 5,59
AMAZON COM INC 2,52
NVIDIA CORP 1,74
TESLA INC 1,66
Naam Weging (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,65
ALPHABET INC CLASS A 1,62
ALPHABET INC CLASS C 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,36
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,34
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Inst USD Niet uitkerend 32,90 -0,39 -1,18 17/mrt/2023 38,41 29,89 IE00B1W56J03 -
Flexible USD Eens per kwartaal 19,82 -0,24 -1,18 17/mrt/2023 23,17 18,04 IE00BYQQ1F19 -
KLASSE D SGD - 10,28 -0,15 -1,49 17/mrt/2023 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Class USD Niet uitkerend 93,35 -1,12 -1,18 17/mrt/2023 108,82 84,76 IE0001200389 -
Class Flexible acc EUR - 9,69 -0,14 -1,41 17/mrt/2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 18,54 -0,27 -1,41 17/mrt/2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Institutional EUR Niet uitkerend 18,51 -0,27 -1,41 17/mrt/2023 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 17,86 -0,21 -1,18 17/mrt/2023 20,84 16,23 IE00BD0NCT25 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.090 USD
-49,1%
3.370 USD
-19,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.160 USD
-18,4%
8.160 USD
-4,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.360 USD
13,6%
17.960 USD
12,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.640 USD
56,4%
23.290 USD
18,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten