Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
From
2020-szept.-30
To
2021-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-szept.-30

9,27 2,52 4,62 -0,06 9,69
  10é Kezd.
3,57 5,20 4,84 6,73 6,09
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
2,11 -1,05 -1,31 3,57 16,41 26,64 91,77 88,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-dec.-02 USD 3 441,161
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-okt.-29 1413
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2011-márc.-04
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,45%
ISIN LU0578947334
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFA2AH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3SS103
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5 000,00
Minimális további befektetés AUD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Maturity a következő dátum idején: 2021-okt.-29 4,82
Modified Duration a következő dátum idején: 2021-okt.-29 5,53
Effective Duration a következő dátum idején: 2021-okt.-29 4,30
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2021-okt.-29 4,98
WAL to Worst a következő dátum idején: 2021-okt.-29 4,98

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2021-nov.-05 BBB
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2021-nov.-05 4,45
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2021-nov.-05 55,64
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2021-nov.-05 71,83
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2021-nov.-05 Bond USD High Yield
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2021-nov.-05 275,47
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2021-nov.-05 390
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2021-nov.-05-i állapotától származik, 2021-máj.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2021-okt.-29 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2021-okt.-29 0,84%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2021-okt.-29 0,00%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2021-okt.-29 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2021-okt.-29 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2021-okt.-29 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2021-okt.-29 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2021-okt.-29 41,38%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2021-okt.-29 58,53%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,01%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az alapkezelő figyelembe veszi az ESG-szempontokat a befektetési kutatás, a portfólióépítés és a befektetési folyamat nyomonkövetési szakaszában. Az Alapkezelő belső ESG-teljesítményértékeléseket vezet az új, befektetési szempontból mérlegelés alatt álló elsődleges kibocsátókra és a nyilvánosan forgalmazott értékpapírok meglévő kibocsátóira vonatkozóan. Ezek a teljesítményértékelések elemzik és nyomon követik a belső és külső kutatási nézeteket az elsődleges és harmadik féltől származó ESG-információkból és kutatásból származó számos környezeti, társadalmi és irányítási tényezőre vonatkozóan. A portfóliókezelési csapatok a portfólió felépítése során figyelembe veszik a szektor és a kibocsátó ESG-nézeteit és pontszámait az egyes befektetések kiválasztásakor. Az ESG-tényezőket megvitatják és mérlegelik a befektetési döntések során. Az Alapkezelő a befektetés utólagos nyomon követése során az ESG-kritériumokat is figyelembe veszi, és rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettsége megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-okt.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-okt.-29
Név Súly (%)
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,67
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,66
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,63
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,57
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028 0,55
Név Súly (%)
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,54
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 06/01/2050 0,52
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/2025 0,50
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,49
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027 0,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,90 0,05 0,27 19,24 18,27 - LU0578947334 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 20,09 0,06 0,30 20,41 19,27 - LU0827886895 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,12 0,03 0,27 11,42 11,09 - LU0803752046 - -
Class SR3 USD Havi kifizetés 9,91 0,03 0,30 10,17 9,88 - LU2319962812 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,11 0,03 0,33 9,37 9,08 - LU0578943853 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 243,34 0,62 0,26 247,57 234,96 - LU0532707519 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,61 0,03 0,26 11,83 11,31 - LU1090155554 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,06 0,09 0,26 35,69 33,95 - LU0147389919 - -
A6 USD Havi kifizetés 4,93 0,01 0,20 5,11 4,92 - LU0738912566 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 226,67 0,57 0,25 230,95 220,40 - LU0330917963 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,46 0,04 0,24 16,74 15,87 - LU0578945809 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,63 0,10 0,26 39,29 37,23 - LU0046676465 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,13 0,02 0,20 10,31 9,98 - LU2319962572 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,92 0,12 0,39 31,40 27,87 - LU0277197595 - -
Class SR4 Hedged GBP Éves kifizetés 10,00 0,02 0,20 10,26 9,95 - LU2319962655 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 103,50 0,29 0,28 106,57 103,21 - LU1919856218 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,34 0,03 0,27 11,64 11,31 - LU0578942376 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,66 0,02 0,21 9,92 9,64 - LU0580330818 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,14 0,02 0,20 10,41 10,12 - LU0803751741 - -
Class SR2 USD - 10,19 0,03 0,30 10,35 9,98 - LU2319962739 - -
A1 USD Napi kifizetés 5,92 0,02 0,34 6,06 5,89 - LU0046675905 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,47 0,11 0,27 42,12 39,68 - LU0552552704 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,17 0,03 0,25 12,39 11,78 - LU1090156289 - -
E2 HEDGED EUR - 10,03 0,02 0,20 10,23 9,96 - LU2331123724 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 10,59 0,02 0,19 11,11 10,54 - LU0706698544 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,02 0,02 0,22 9,35 9,00 - LU1314333441 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,88 0,03 0,30 10,14 9,85 - LU0578937376 - -
D3 USD Havi kifizetés 10,24 0,03 0,29 10,50 10,21 - LU0592702061 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 89,12 0,27 0,30 91,75 88,85 - LU1023056127 - -
A3 USD Havi kifizetés 5,97 0,01 0,17 6,13 5,96 - LU0172419151 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,95 0,02 0,22 9,25 8,93 - LU0871640396 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 36,76 0,10 0,27 38,15 36,66 - LU0764619531 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,44 0,05 0,29 17,72 16,69 - LU0827887273 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom