OBLIGATIES ALS INKOMSTENBRON

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe vergroot ik mijn inkomsten, maar niet mijn durationrisico?

DE AANPAK

Belegging in een ETF met een ultrakorte looptijd.

Vergelijking yield, duration en spread-duration: EUR GMF en iShares obligatie-ETF

Grafiek van de vergelijking

Bron: BlackRock, per 29 mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

DE UITWERKING

Zonder het durationrisico aanzienlijk te vergroten biedt het iShares obligatie-ETF een rendement dat 0,9% hoger ligt dan dat van het EUR GMF. Dit komt tot uiting in de grotere spread-duration van het iShares obligatie-ETF in vergelijking met het GMF. Zowel het iShares obligatie-ETF als het EUR GMF hebben een hoge gemiddelde kredietrating (respectievelijk A+/Aa3/A+ en A-/A2/A-, volgens de S&P/Moody’s/Fitch).

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Icoon van diamant

Beschikbaarheid van exact toegespitste beleggingen

Icoon van trendlijn

Potentieel hoger rendement dan geldmarktfondsen

Icoon van een boomblad

Mogelijkheid om ESG te integreren

Risico: Er kan niet worden gegarandeerd dat de beschreven beleggingsstrategie succesvol zal zijn; de waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

Deze informatie is niet bedoeld om erop te vertrouwen als prognose, onderzoek of beleggingsadvies; het is eveneens geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten of financiële producten te kopen of te verkopen, of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van 13 oktober 2020 en kunnen veranderen wanneer de onderliggende omstandigheden veranderen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS