ONTDEK OBLIGATIE-ETF’s

De rol van obligaties in portefeuilles verandert. De Europese obligatiemarkt maakt een modernisering door, waarin beleggers breken met oude gewoontes en ontdekken hoe obligatie-ETF’s een grotere rol kunnen spelen.

Bent u een professionele belegger? Klik hier.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

WAAROM iSHARES VOOR OBLIGATIES?

Sleutel

Toegankelijk en breed aanbod

iShares heeft het grootste aanbod van UCITS obligatie-ETF’s, met meer dan 90 fondsen die toegang bieden tot vrijwel alle onderdelen van de obligatiemarkt.*

Diamant

Hoge kwaliteit

iShares biedt de meest liquide UCITS obligatie-ETF’s in Europa, die hun indices op de voet volgen. Zeer zorgvuldige opbouw van de producten en selectie van indices waarborgen een hoge kwaliteit.*

Persoon

Toegewijde partner

iShares biedt toegang tot een wereldwijd toonaangevend trading-platform, implementatiediensten, portefeuille-analyse en modelportefeuilles.

* Bron: BlackRock, Bloomberg per 30 september 2020.

Risico’s: Twee belangrijke risico's met betrekking tot beleggingen in obligaties zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, leidt dit doorgaans tot een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat zal zijn de verschuldigde rente te betalen en/of de hoofdsom terug te betalen. Er is geen garantie dat een positief rendement bereikt zal worden.