O SPOLOČNOSTI BLACKROCK NA SLOVENSK

V skutočnosti je to o vás

Z dlhodobého rastu kapitálových trhov by malo mať prospech čo najviac ľudí. Preto ako správcovia aktív už viac ako 30 rokov pracujeme na posilnení ekonomiky a na tom, aby bolo investovanie dostupnejšie a udržateľnejšie.

 

Cieľom všetkého, čo robíme, je pomôcť investorom dosiahnuť ich finančné ciele.

 

Takže keď hovoríme o sebe, v skutočnosti ide o ľudí a spoločnosti, ktoré nám dôverujú.

Dvaja šťastní ľudia ležiaci v lete na lúke
Po žltej stene kráča mladý muž so skateboardom pod pazuchou.

Kto sme

Spájame vytváranie bohatstva, inovácie a udržateľnú angažovanosť

Sme investori

a investujeme úspory súkromných investorov a prostriedky inštitucionálnych klientov na celom svete. To však nie je všetko.

Sme vývojári technológií

a vďaka neustálym inováciám robíme investovanie pohodlnejším, transparentnejším a cielenejším.

Sme fiduciári

a uprednostňujeme investičné potreby a ciele našich klientov pred vlastnými.

A angažujeme sa na miestnej úrovni

a angažujeme sa v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inklúzie a pracujeme na znižovaní našej environmentálnej stopy.

Sme investori

a investujeme úspory súkromných investorov a prostriedky inštitucionálnych klientov na celom svete. To však nie je všetko.

Sme vývojári technológií

a vďaka neustálym inováciám robíme investovanie pohodlnejším, transparentnejším a cielenejším.

Sme fiduciári

a uprednostňujeme investičné potreby a ciele našich klientov pred vlastnými.

A angažujeme sa na miestnej úrovni

a angažujeme sa v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inklúzie a pracujeme na znižovaní našej environmentálnej stopy.

Increase1.700
V Európe pracuje pre našich klientov viac ako 1 700 ľudí

Sme na mieste pre našich európskych klientov: V 19 kanceláriách v 13 krajinách - tím so 67 jazykmi a 73 národnosťami.

$10.01
10,01 bilióna dolárov v celosvetovom objeme spravovaných aktív

Spoločnosť BlackRock je popredným verejne obchodovaným správcom aktív, ktorý k 31. decembru 2021 spravoval aktíva v hodnote 10,01 bilióna USD.2

Increase18.400
Zamestnanci na celom svete vo viac ako 35 krajinách

V súčasnosti pracuje pre spoločnosť BlackRock približne 18 400 ľudí vo viac ako 35 krajinách sveta, ktorí hovoria viac ako 130 jazykmim.2

Často kladené otázky

V spoločnosti BlackRock pomáhame našim klientom a ľuďom, ktorým slúžia, sporiť na dôchodok, platiť deťom vzdelanie, kupovať domy a zakladať podniky. Spoločnosť BlackRock ako fiduciár a správca aktív spravuje investície v mene našich klientov, čím pomáha miliónom ľudí na celom svete investovať a vytvárať úspory, ktoré im slúžia počas celého života.

Spoločnosť BlackRock začala v roku 1988 s ôsmimi ľuďmi v jednej miestnosti a odvtedy sa vyvinula na globálnu spoločnosť, ktorej je zverené spravovanie väčšieho množstva aktív než ktorejkoľvek inej investičnej spoločnosti na svete. Počas celej našej histórie sme pokračovali v hľadaní nových spôsobov, ako prispieť k spravodlivejšej a odolnejšej budúcnosti pre každého. To bol náš cieľ od prvého dňa, ktorý stanovili naši zakladatelia, ktorí tu pracujú dodnes.

Naši klienti dôverujú spoločnosti BlackRock pri správe svojich investícií najmä preto, že ponúkame väčší výber ako ktorákoľvek iná spoločnosť v našom odvetví. Naša globálna platforma, ktorá využíva analýzu údajov, pokročilé technológie, hlboké odborné znalosti trhu a rôznorodú skupinu ľudí, je navrhnutá tak, aby pomohla našim klientom získať finančné právomoci a lepšie postavenie pri plnení finančných cieľov, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.

Spoločnosť BlackRock je verejne kótovaná spoločnosť a 1. októbra 1999 uskutočnila prvotnú verejnú ponuku (IPO) na newyorskej burze (NYSE) za 14 USD za akciu. Larry Fink je predsedom predstavenstva, výkonným riaditeľom a zakladateľom spolu s ďalšími siedmimi partnermi, ktorí mali jediné spoločné poslanie - pomáhať čoraz väčšiemu počtu ľudí zažívať finančnú pohodu.