PREČO ROBÍME TO, ČO ROBÍME

Presadzovanie pokroku investorov je od začiatku základom poslania iShares. Všetko, čo robíme, je zamerané na neúnavné hľadanie lepších spôsobov investovania a na posilnenie postavenia investorov, aby mohli prevziať kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou.

Symbolický obraz plameňa

HNACIA SILA POKROKU

Sme odhodlaní napĺňať ambície našich investorov tým, že im ponúkame kvalitné fondy obchodované na burze (ETF) a riešenia pre ich finančné potreby. Keďže naďalej rastieme, nikdy neprestaneme hľadať spôsoby, ako pomôcť investorom na ich ceste za finančným blahobytom.

Symbolický obraz štítu

Vedúce postavenie na trhu

Spoločnosť iShares je už viac ako dve desaťročia lídrom na trhu ETF, pretože poskytuje stavebné prvky portfólia pre veľkých aj malých investorov. Dnes umožňujú fondy iShares ETF každému jednoducho investovať s efektívnosťou a transparentnosťou za spravodlivú cenu.

Symbolický obraz žiarovky

História inovácií

Zameriavame sa na predvídanie potrieb investorov vzhľadom na vyvíjajúcu sa trhovú realitu. Ako prví sme ponúkli ETF, ktoré zjednodušujú investovanie do dlhopisov, a naša široká škála udržateľných ETF prináša poznatky, ktoré umožňujú investorom umiestniť udržateľnosť do centra portfólií.

Symbolický obrázok koláčového grafu

Konštrukcia portfólia

Naše nástroje a rozšírené údaje o fondoch môžu viesť k inteligentnejšej tvorbe portfólia tým, že investorom pomôžu pochopiť, ako rôzne aktíva ovplyvňujú finančné výsledky, ako aspekty ESG ovplyvňujú dlhodobú výkonnosť a ako môžu rôzne ETF fungovať za všetkých trhových podmienok.

Štyri slepačie vajcia v jednej ruke

INVESTORI SI ZASLÚŽIA MOŽNOSŤ VÝBERU

S viac ako 800 produktmi na celom svete a viac ako 2T USD v aktívach1 ponúkajú fondy iShares ETF flexibilný prístup k širokej škále investícií. Šírka našej ponuky ETF umožňuje pohodlne investovať dlhodobo, snažiť sa minimalizovať riziko a zosúladiť finančné ciele s osobnými presvedčeniami.

1 BlackRock (as of 12/31/19)