Vysvetlené ETF

ETF je skratka pre fondy obchodované na burze ("Exchange Traded Funds"). ETF sa snažia čo najpresnejšie sledovať výkonnosť určitého indexu - napríklad S&P 500.

Dievča pracujúce na svojich školských úlohách

Rizikový kapitál. Hodnota investícií a výnosy z nich môžu klesať aj stúpať a nie sú zaručené. Pôvodne investovaná suma sa vám nemusí vrátiť.

ČO sú ETF?

Fond obchodovaný na burze (ETF) je otvorená schéma kolektívneho investovania, s ktorou sa obchoduje na jednej alebo viacerých burzách.

Podobne ako fond, aj ETF umožňuje prístup k portfóliu akcií spoločností, dlhopisov alebo iných tried aktív, ako sú komodity alebo nehnuteľnosti.

Pri kúpe ETF si vlastne kupujete malú časť portfólia cenných papierov (napríklad akcií alebo dlhopisov) vytvoreného s cieľom sledovať určitý trhový index, a preto ponúka rovnaké riziká a výnosy ako tento index.

Investori dosiahnu podobný výnos ako sledovaný index vrátane vzostupov a poklesov výkonnosti daného indexu a zohľadnenia poplatkov.

VÝHODY ETF

Symbolický obraz nálezov

Viete, čo dostanete

ETF sú transparentné a ukazujú podkladové investície, čo nie je vždy prípad podielových fondov.

Kapitálové riziko: tak ako všetky investičné produkty, aj hodnota ETF môže klesnúť rovnako ako vzrásť. Nie všetky ETF sú vhodné pre všetkých investorov. Cena investícií môže stúpať alebo klesať a investorovi sa nemusí vrátiť investovaná suma.

Symbolický obraz rovnováhy

Ponúkajú to najlepšie z oboch svetov

Diverzifikáciu podielového fondu s obchodovateľnosťou akcií.

Riziko príjmu: príjem spojený s distribuovanou triedou akcií ETF nie je fixný a môže kolísať.

Symbolický obraz výkonu

Neexistujú žiadne prekvapenia

Viete, že dobrý ETF bude presne sledovať výkonnosť podkladového indexu, do ktorého investuje, hoci chyba sledovania môže byť pri niektorých typoch investícií väčšia vzhľadom na daný trh alebo poplatky.

Riziko sledovania: aj po zohľadnení poplatkov nemusia ETF dokonale sledovať index. Rozdiel medzi výnosom ETF a výnosom indexu sa nazýva "sledovací rozdiel". Rozdiel v denných nadmerných výnosoch medzi ETF a indexom sa nazýva "riziko sledovania".

Symbolický obrázok zemegule

Jednoduchý prístup na trh

S jedným podielom získate prístup k celej škále investícií. Od jednej krajiny, ako sú Spojené štáty, cez globálne dlhopisy až po komodity, ako je zlato, zvyčajne existuje ETF pre všetko, čo hľadáte.

Daňové riziko: Úroveň a základ dane a úľavy od dane sa môžu meniť v závislosti od daňovej situácie investora.

Symbolický obrázok eura

Sú nákladovo efektívne

A zvyčajne sú oveľa lacnejšie ako podielové fondy.

Menové riziko: ETF zahŕňajúce expozíciu voči zahraničným menám môžu byť ovplyvnené pohybom výmenných kurzov. To znamená, že zmeny v hodnote cudzích mien môžu ovplyvniť hodnotu akcií, ktoré sa kupujú a predávajú v danej mene. Napríklad americký investor, ktorý si kúpi ETF, ktorý investuje do japonských akcií, zaznamená zmenu hodnoty svojho ETF, ak sa zmení buď cena akcií, alebo výmenný kurz medzi USD a jenom.

Môžu existovať aj iné riziká, ktoré sú špecifické pre expozíciu ETF - napríklad riziko hraničného trhu, sektorové riziko alebo úverové riziko. Každý emitent ETF by mal tieto riziká uviesť v dokumentácii na svojich webových stránkach. Investori by si mali pred investovaním do ETF pozrieť dokumentáciu ETF.

KTORÉ ETF sú k dispozícii?

Pri výbere ETF je potrebné zvážiť jeho štruktúru. Konštrukcia ETF určuje, ako sa sleduje cieľový index, aké aktíva môžete držať a akú viditeľnosť a riziko môžete očakávať. Tie v konečnom dôsledku ovplyvňujú celkové náklady a predpokladané výnosy.

Existujú 2 typy ETF: Fyzické ETF a syntetické ETF. Preskúmame rozdiely a porovnáme výhody oboch.

Fyzické ETF

Väčšina dnes dostupných ETF je fyzická. Sú jednoduché na pochopenie a poskytujú dobrý prehľad. Fyzický ETF sleduje cieľový index tým, že drží všetky alebo niektoré podkladové aktíva indexu. Napríklad Hang Seng ETF vám poskytne prístup buď ku všetkým akciám obchodovaným na Hang Seng, alebo aspoň k základnému košu týchto akcií.

Čo je teda syntetický ETF?

Syntetický ETF neinvestuje priamo do aktív. Napríklad namiesto vlastníctva barelov ropy bude syntetický ETF sledujúci ropu držať sériu ropných futures kontraktov. Tieto zmluvy sú uzatvorené s treťou stranou, často investičnou bankou, ktorá sľúbi vyplatiť dohodnutú úroveň výnosu, keď ropa dosiahne určitú cenu.

Kto by chcel syntetický ETF?

Syntetické ETF sú ideálne, ak chcete tradične nedostupné aktíva, ktoré nie sú pokryté typickými burzami (spomeňte si na čínske akcie typu A), alebo ťažko dostupné komodity (napríklad ropu).

Syntetické ETF ponúkajú potenciálne vyšší výnos ako napríklad nákup akcií alebo iné nástroje, ktoré zahŕňajú priame držanie aktíva. Syntetické ETF sú však často spojené s väčším rizikom. Konkrétne riziko protistrany, čo je riziko, že protistrana nedodá dohodnutú úroveň výnosu uvedenú vo vašom syntetickom ETF.

POROVNANIE DOBRÉHO A ZLÉHO

Fyzická replikácia

Riziko protistrany je riziko, že finančná inštitúcia - protistrana - nemusí byť schopná vyplatiť výnos indexu.

Správca fondov fyzicky nakupuje a drží všetky akcie alebo reprezentatívnu podmnožinu akcií v súlade s indexom.

Pozitíva: Transparentnejšie, zrozumiteľnejšie
Negatíva: Môžu obmedziť prístup na niektoré trhy a expozície

Syntetická replikácia

Správca používa deriváty - zmluvu medzi dvoma stranami týkajúcu sa konkrétneho aktíva - namiesto fyzického nákupu aktív.

Pozitíva: Umožňujú prístup k trhom a expozíciám, ktoré fyzická replikácia nemusí umožniť
Negatíva: Investori by mohli byť vystavení riziku protistrany

VYVRÁTENIE 5 MÝTOV O ETF

Keď sa o veciach hovorí tak, ako o ETF v posledných rokoch, často dochádza k nedorozumeniam a niekoľkým nepravdám. Ujasnime si, čo ETF skutočne sú a čo nie sú.

Skutočnosť: Ceny ETF sú transparentné, ale to neznamená, že sú volatilnejšie.

Cena ETF odráža meniacu sa hodnotu jeho podkladových cenných papierov a ponuku a dopyt po ETF na trhu. Rozdiel medzi ETF a aktívne spravovaným fondom spočíva v tom, že cena spravovaného fondu, ktorá podobne odráža hodnotu jeho podkladových cenných papierov, je fixná raz za deň a len po zatvorení trhu, zatiaľ čo ceny ETF sa menia počas celého dňa v reálnom čase. To neznamená, že ETF sú volatilnejšie - ich cenové zmeny sú len viditeľnejšie.

Skutočnosť: Riziko závisí od aktív, do ktorých investujete, nie nevyhnutne od nástroja, ktorý sa používa na prístup k týmto aktívam.

Rovnako ako v prípade spravovaného fondu je rizikový profil ETF spojený s jeho podkladovými aktívami alebo aktívami, do ktorých investuje: takže spravovaný fond a ETF, ktoré vlastnia podobné akcie alebo dlhopisy, budú mať podobné rizikové profily. Napríklad medzinárodný akciový ETF alebo spravovaný fond môže mať vyššie riziko ako ETF na americké podnikové dlhopisy s investičným ratingom. Toto riziko však nesúvisí s tým, či sa rozhodnete držať spravovaný fond alebo ETF.

Na druhej strane ETF ponúka väčšiu diverzifikáciu ako jednotlivé akcie, čo môže pomôcť znížiť riziko v portfóliu.

Hoci diverzifikácia môže znížiť určité typy rizík, nemôže úplne ochrániť pred trhovým rizikom. Rôzne typy ETF budú obsahovať rôzne prvky rizika. Pred uskutočnením akejkoľvek investície je dôležité pochopiť konkrétne riziká. Diverzifikácia je obmedzená na príslušný index.

Skutočnosť: ETF môžete použiť na širokú škálu expozícií a výsledkov.

ETF sa vyrábajú prakticky v akejkoľvek "príchuti", aká vám napadne. Ponúkajú nízkonákladový prístup na konkrétne trhy (napr. krajina alebo odvetvie) A na široké expozície (napr. európsky trh s dlhopismi). V kombinácii s jednoduchosťou a rýchlosťou, s akou sa zvyčajne dajú kúpiť a predať, to znamená, že investori majú prístup k investíciám, ktoré by inak boli nedostupné.

Takže či už ide o ťažko dostupné zahraničné trhy, základné stavebné prvky vášho portfólia alebo fondy zamerané na konkrétne výsledky, existuje ETF, ktorý vám môže pomôcť.

Skutočnosť: Fondy iShares ETF ponúkajú rôznorodé riešenia pre investorov, ktorí hľadajú príjem.

Honba za príjmom v prostredí nízkych úrokových sadzieb môže byť náročná. Ale či už prostredníctvom akcií vyplácajúcich dividendy alebo expozícií s pevným výnosom, ETF ponúkajú investorom širokú škálu príležitostí na potenciálne generovanie príjmu. A s ETF získate dodatočnú výhodu väčšej diverzifikácie ako pri jednotlivých akciách alebo dlhopisoch, a to všetko zvyčajne za nižšiu cenu ako pri riadenom fonde.

Skutočnosť: ETF sú efektívnym investičným nástrojom pre mnohé typy investorov

Keďže ETF majú rovnakú obchodnú flexibilitu ako akcie, krátkodobí obchodníci môžu ETF využívať na rýchle vstupy a výstupy z pozícií. ETF sú však aj nákladovo efektívnym spôsobom, ako si vytvoriť dlhodobé, základné portfólio.

ETF KOMBINUJÚ NAJLEPŠIE VLASTNOSTI AKCIÍ A PODIELOVÝCH FONDOV

Riadené fondy (známe aj ako podielové fondy) sú investičné produkty, ktoré združujú peniaze od rôznych investorov. Správca fondu potom tieto peniaze aktívne spravuje a investuje do koša rôznych aktív a cenných papierov - často akcií. Správcovi platíte v nádeji, že dosiahne lepšiu výkonnosť ako trh.

Hoci spravované fondy môžu ponúkať dobré výnosy, vo väčšine prípadov ich nemôžete kúpiť a predať, kedykoľvek sa vám zachce. ETF sa však správajú podobne ako akcie, takže ich môžete kupovať a predávať kedykoľvek počas trhových hodín.

Hoci diverzifikácia môže znížiť určité typy rizík, nemôže úplne ochrániť pred trhovým rizikom. Rôzne typy ETF budú zahŕňať rôzne prvky rizika. Pred uskutočnením akejkoľvek investície je dôležité pochopiť konkrétne riziká. Diverzifikácia je obmedzená na príslušný index.

Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom súčasných alebo budúcich výsledkov a nemala by byť jediným faktorom, ktorý sa berie do úvahy pri výbere produktu alebo stratégie. Nemožno zaručiť, že investičná stratégia môže byť úspešná, a hodnota investícií môže klesať aj stúpať. Návratnosť investície a hodnota istiny investície budú kolísať, takže akcie investora môžu mať pri predaji alebo spätnom odkúpení vyššiu alebo nižšiu hodnotu ako pôvodná obstarávacia cena.

ETF kombinujú najlepšie vlastnosti akcií a podielových fondov