Aktier

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

- 13,63 5,38 6,61 -2,58

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 01.okt.2020 USD 1 353
Basvaluta USD
Fondstart 13.okt.2006
Startdatum 16.mar.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Equity Income
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,70%
ISIN LU1379101360
Bloomberg, kortnamn BGGEI5U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZ604K6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class I5, per den 31.aug.2020 listad mot 932 Global Equity Income fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2020
Namn Vikt (%)
APPLE INC 4,21
AMAZON.COM INC 3,47
MICROSOFT CORPORATION 3,45
ALPHABET INC 2,97
DEUTSCHE POST AG 2,06
Namn Vikt (%)
HOME DEPOT INC 1,75
TELE2 AB 1,64
INTUIT INC. 1,27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,20
NTT DOCOMO INC 1,20
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I5 USD Kvartalsvis 9,94 0,05 0,51 10,74 7,27 - LU1379101360 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 4,90 0,02 0,41 5,34 3,60 - LU0265550946 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,63 0,03 0,39 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 7,98 0,04 0,50 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 8,04 0,04 0,50 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
Class A6 USD Månatlig 8,30 0,04 0,48 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,99 0,04 0,45 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
Class D2 USD Ingen 16,33 0,08 0,49 16,87 11,59 - LU0368268602 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 5,31 0,02 0,38 5,75 3,89 - LU0265552215 - -
Class I2 EUR - 11,80 0,02 0,17 13,08 9,08 - LU1791805960 - -
Class X2 USD - 11,29 0,06 0,53 11,65 7,97 - LU0265554344 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,63 0,04 0,42 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 84,45 0,41 0,49 91,55 62,36 - LU1149717743 - -
Class I3 USD Månatlig 9,82 0,05 0,51 10,80 7,41 - LU1630945258 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 80,26 0,38 0,48 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
Class A8 Hedged CAD Månatlig 8,02 0,04 0,50 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 3,47 0,01 0,29 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,98 0,06 0,50 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
Class A2 USD Ingen 14,86 0,07 0,47 15,36 10,59 - LU0265550359 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokument

Dokument