Aktier

BGF European Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.okt.2019 EUR 1 742
Basvaluta EUR
Fondstart 03.dec.2010
Startdatum 30.jan.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Net TR in EUR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,82%
ISIN LU1019632923
Bloomberg, kortnamn BGEA6UH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJ4X342
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn M7EU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
ROCHE HOLDING AG 4,20
ALLIANZ SE 4,10
BOUYGUES SA 4,09
TELE2 AB 4,06
TOTAL SA 4,05
Namn Vikt (%)
NESTLE SA 4,03
SCOR SE 3,98
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,97
VINCI SA 3,58
ENGIE SA 3,57
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 11,59 -0,01 -0,09 11,62 9,55 - LU1019632923 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,94 0,00 0,00 8,97 7,53 - LU1220229436 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 12,50 0,00 0,00 12,55 10,47 - LU0949170855 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 93,53 -0,06 -0,06 93,82 79,13 - LU1241525267 - -
Class I4G EUR Årlig 13,54 -0,01 -0,07 13,92 11,48 - LU0883524240 - -
Class D4G EUR Årlig 13,48 -0,01 -0,07 13,88 11,46 - LU0875160912 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 13,41 -0,01 -0,07 13,48 11,23 - LU1051771274 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 9,64 0,00 0,00 9,66 7,89 - LU1200839964 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 179,60 -0,10 -0,06 180,19 148,80 - LU1051770623 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,05 -0,01 -0,09 11,10 9,34 - LU1019636163 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,40 0,00 0,00 11,44 9,46 - LU1019634622 - -
Class D5G EUR Kvartalsvis 13,49 -0,01 -0,07 13,54 11,37 - LU0871639463 - -
Class A2 EUR Ingen 20,33 -0,02 -0,10 20,43 16,52 - LU0562822386 - -
Class X5G EUR - 14,32 -0,01 -0,07 14,38 11,98 - LU1834329150 - -
Class X2 EUR Ingen 14,02 -0,01 -0,07 14,08 11,23 - LU0563471787 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,12 0,00 0,00 12,15 9,56 - LU1185942585 - -
Class I2 EUR Ingen 11,12 0,00 0,00 11,16 8,96 - LU1222728690 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,93 -0,01 -0,11 8,97 7,54 - LU1220229196 - -
Class X5G GBP Daglig 12,32 -0,16 -1,28 12,81 10,83 - LU1015435362 - -
Class A4G EUR Årlig 14,55 -0,01 -0,07 15,01 12,44 - LU0619515397 - -
Class D2 USD Ingen 23,83 0,11 0,46 23,83 21,99 - LU1984140779 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 13,83 -0,01 -0,07 13,90 11,74 - LU0561744862 - -
Class A5G Hedged USD Kvartalsvis 20,37 -0,01 -0,05 20,43 16,88 - LU1003076772 - -
Class D2 EUR Ingen 21,56 -0,01 -0,05 21,65 17,41 - LU0579997130 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 10,49 -0,01 -0,10 10,54 8,85 - LU1051768569 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,75 -0,01 -0,07 13,80 10,92 - LU1153584641 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokument

Dokument