Aktier

BGF European Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.aug.2019 EUR 1 144
Basvaluta EUR
Fondstart 30.nov.1993
Startdatum 21.nov.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Net TR in EUR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU0827890574
Bloomberg, kortnamn BEUD2UH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B91YWQ3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn M7EU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
SAFRAN SA 5,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,13
SAP SE 5,13
RELX PLC 4,78
LONZA GROUP AG 4,12
Namn Vikt (%)
NOVO NORDISK A/S 3,93
ASML HOLDING NV 3,91
SIKA AG 3,79
ROYAL UNIBREW A/S 3,30
DSV A/S 3,23
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged USD Ingen 16,13 0,26 1,64 16,45 12,93 - LU0827890574 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 17,38 0,27 1,58 17,75 14,00 - LU0526926950 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,24 0,21 1,61 13,54 10,74 - LU0963555726 - -
Class X2 JPY Ingen 16 084,00 292,00 1,85 17 500,00 13 737,00 - LU1165522308 - -
Class A4 GBP Årlig 98,80 1,84 1,90 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
Class A2 EUR Ingen 114,72 1,82 1,61 117,58 94,26 - LU0011846440 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 16,85 0,27 1,63 17,21 13,65 - LU0788108743 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 11,79 0,19 1,64 12,05 9,56 - LU1023060079 - -
Class I2 EUR Ingen 127,33 2,03 1,62 130,32 103,94 - LU0368230461 - -
Class D2 EUR Ingen 127,06 2,02 1,62 130,10 103,89 - LU0252966055 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,83 0,20 1,58 13,08 10,27 - LU1438596576 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,40 0,18 1,60 11,68 9,33 - LU1023060665 - -
Class A4 EUR Årlig 107,53 1,70 1,61 110,21 88,35 - LU0408221439 - -
Class D4 GBP Årlig 99,50 1,86 1,90 100,68 80,38 - LU0827879098 - -
Class A2 USD Ingen 127,32 2,19 1,75 133,38 107,73 - LU0171280430 - -
Class D4 EUR Ingen 107,06 -0,14 -0,13 111,39 88,96 - LU1852330817 - -
Class D2 USD Ingen 141,02 2,43 1,75 146,92 118,73 - LU0411709727 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 12,89 0,21 1,66 13,18 10,45 - LU1023060319 - -
Class X2 EUR Ingen 136,18 2,17 1,62 139,24 110,62 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,45 0,20 1,63 12,74 10,09 - LU1023059733 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 106,91 1,68 1,60 109,38 86,46 - LU1210724834 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokument

Dokument