Aktier

BGF World Healthscience Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 24.apr.2019 USD 4 022
Basvaluta USD
Fondstart 06.apr.2001
Startdatum 12.nov.2007
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Healthcare
Jämförelseindex MSCI WRLD HealthCare ND
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,06%
ISIN LU0329593007
Bloomberg, kortnamn MLWORHD
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43GMP1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDWUHC
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Healthscience Fund, Class D2, per den 31.mar.2019 listad mot 281 Sector Equity Healthcare fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,91
PFIZER INC 4,46
MERCK & CO INC 4,33
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,20
Namn Vikt (%)
ROCHE HOLDING PAR AG 3,96
ASTRAZENECA PLC 3,75
NOVARTIS AG 3,66
NOVO NORDISK CLASS B 3,04
SANOFI SA 2,97
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 46,45 0,34 0,74 50,03 42,05 - LU0329593007 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 147,02 1,04 0,71 160,06 135,44 - LU1061106388 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,79 0,11 0,75 16,11 13,63 - LU1057294990 - -
Class A2 Hedged JPY - 945,00 7,00 0,75 1 009,00 925,00 - LU1948809360 - -
Class X2 USD Ingen 50,31 0,36 0,72 53,89 45,11 - LU0462856898 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 14,83 0,11 0,75 16,15 13,64 - LU1023059063 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 119,89 0,87 0,73 129,46 108,75 - LU1254117382 - -
Class D4 USD Årlig 10,63 0,07 0,66 11,45 9,66 - LU1728553774 - -
Class A2 EUR Ingen 38,05 0,34 0,90 40,42 31,88 - LU0171307068 - -
Class I2 USD - 9,49 0,07 0,74 10,10 9,28 - LU1960219225 - -
Class D2 EUR Ingen 41,50 0,37 0,90 44,07 34,51 - LU0827889485 - -
Class A2 USD Ingen 42,58 0,31 0,73 46,06 38,83 - LU0122379950 - -
Class I2 EUR - - - - - - - LU1960219571 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Erin Xie
Erin Xie

Dokument

Dokument