Aktier

BGF World Mining Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.jun.2019 USD 4 996
Basvaluta USD
Fondstart 24.mar.1997
Startdatum 05.apr.2001
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Natural Resources
Jämförelseindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net EUR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,07%
ISIN LU0172157280
Bloomberg, kortnamn MIGWMEA
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 7092301
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn HSBCMINEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Mining Fund, Class A2, per den 31.maj.2019 listad mot 204 Sector Equity Natural Resources fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.maj.2019
Namn Vikt (%)
RIO TINTO PLC 9,56
BHP GROUP PLC 7,89
VALE SA 7,78
GLENCORE PLC 4,68
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,59
Namn Vikt (%)
ANGLO AMERICAN PLC 4,48
BARRICK GOLD CORP 4,25
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,95
TECK RESOURCES LTD 3,72
FRANCO NEVADA CORP 3,10
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 33,03 0,07 0,21 35,86 28,89 - LU0172157280 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 7,78 -0,01 -0,13 8,94 6,91 - LU1023059493 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,25 0,00 0,00 5,96 4,63 - LU0827890228 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 3,10 0,00 0,00 3,63 2,78 - LU0326424115 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 5,89 -0,01 -0,17 6,73 5,21 - LU0827890061 - -
Class A2 USD Ingen 37,13 -0,03 -0,08 41,79 32,66 - LU0075056555 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 3,73 0,00 0,00 4,28 3,31 - LU0485065857 - -
Class I2 EUR Ingen 36,22 0,08 0,22 38,94 31,44 - LU0368236583 - -
Class X2 USD Ingen 49,01 -0,03 -0,06 54,07 42,63 - LU0147406192 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 3,47 0,00 0,00 4,02 3,09 - LU0368236740 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,39 0,00 0,00 6,27 4,83 - LU0827889998 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 22,87 -0,02 -0,09 26,22 20,30 - LU0827890145 - -
Class D2 EUR Ingen 36,51 0,08 0,22 39,35 31,75 - LU0252963383 - -
Class D2 USD Ingen 41,04 -0,03 -0,07 45,85 35,95 - LU0252968341 - -
Class A4 GBP Årlig 27,80 0,13 0,47 29,82 24,22 - LU0204068877 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 5,12 0,00 0,00 6,00 4,61 - LU0521028554 - -
Class A4 EUR Årlig 32,08 0,07 0,22 35,05 28,06 - LU0408222593 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 5,61 0,00 0,00 6,45 4,98 - LU0480534758 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 3,44 0,00 0,00 3,93 3,05 - LU0330918003 - -
Class D4 GBP Årlig 28,03 0,14 0,50 30,09 24,32 - LU0827889725 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 3,37 0,00 0,00 3,92 3,01 - LU0326425278 - -
Class I2 USD Ingen 40,72 -0,03 -0,07 45,37 35,62 - LU0368260294 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,52 0,00 0,00 7,41 5,77 - LU0788109121 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokument

Dokument