Obligationer

BGF China Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015
Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2019

3,77 4,47 8,75 3,29 8,78

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CNH och jämförelseresultat för hedgefonden visas i CNH.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.feb.2020 RMB 2 775
Basvaluta CNH
Fondstart 11.nov.2011
Startdatum 11.nov.2011
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori RMB Bond
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,03%
ISIN LU0679940949
Bloomberg, kortnamn BGRBA2C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B763XD5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering RMB 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF China Bond Fund, Class A2, per den 31.jan.2020 listad mot 126 RMB Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,30
KUNMING TRAFFIC INVESTMENT CO LTD MTN RegS 6.2 06/27/2022 1,12
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1,12
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 1,09
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,08
Namn Vikt (%)
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 1,04
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1,03
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,02
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY RegS 4.375 12/04/2020 0,98
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 0,97
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 CNH Ingen 99,10 0,40 0,41 99,10 90,91 - LU0679940949 - -
Class D2 Hedged USD - 10,05 0,05 0,50 10,05 10,00 - LU2112292250 - -
Class A2 Hedged USD - 10,28 0,04 0,39 10,28 10,00 - LU2070343392 - -
Class D2 Hedged EUR - 10,04 0,04 0,40 10,04 10,00 - LU2112292417 - -
Class I2 USD Ingen 17,64 0,06 0,34 17,87 16,48 - LU1588882974 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,04 0,04 0,40 10,04 10,00 - LU2112292094 - -
Class I4 Hedged GBP - 10,04 0,04 0,40 10,04 10,00 - LU2112291872 - -
Class I3 USD Månatlig 10,03 0,03 0,30 10,34 9,62 - LU1648248299 - -
Class A3 CNH Månatlig 72,79 0,29 0,40 72,79 70,11 - LU0679941160 - -
Class D4 Hedged GBP - 10,04 0,04 0,40 10,04 10,00 - LU2112292177 - -
Class D3 USD Månatlig 10,38 0,03 0,29 10,71 9,96 - LU0683067952 - -
Class A2 USD Ingen 14,07 0,04 0,29 14,26 13,18 - LU0679941327 - -
Class X2 Hedged USD - 10,25 0,04 0,39 10,25 10,00 - LU2092937064 - -
Class I2 Hedged USD - 10,05 0,04 0,40 10,05 10,00 - LU2112291955 - -
Class A2 CHF Ingen 13,78 0,00 0,00 14,15 12,93 - LU0969580058 - -
Class A3 USD Månatlig 10,34 0,04 0,39 10,66 9,91 - LU0679941673 - -
Class D2 CNH Ingen 99,00 0,40 0,41 99,00 90,50 - LU0827885731 - -
Class A6 Hedged CAD - 10,13 0,05 0,50 10,13 9,96 - LU2077746696 - -
Class D2 USD Ingen 14,06 0,05 0,36 14,24 13,14 - LU0719319435 - -
Class A6 Hedged GBP - 10,10 0,04 0,40 10,10 9,96 - LU2077746779 - -
Class I6 CNH Månatlig 104,08 0,43 0,41 104,08 100,00 - LU1940842344 - -
Class A3 HKD Månatlig 80,50 0,33 0,41 83,61 77,75 - LU0690034276 - -
Class A6 Hedged NZD - 10,12 0,04 0,40 10,12 9,96 - LU2077746340 - -
Class A6 Hedged AUD Månatlig 10,25 0,04 0,39 10,33 10,09 - LU1852331039 - -
Class A6 Hedged HKD - 101,35 0,41 0,41 101,39 99,58 - LU1963769176 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,87 0,04 0,41 10,10 9,76 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged USD Månatlig 10,33 0,04 0,39 10,35 10,10 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,32 0,04 0,39 10,36 10,13 - LU1847653497 - -
Class I2 EUR - 16,27 0,01 0,06 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
Class X2 USD - 11,01 0,03 0,27 11,15 10,27 - LU1733225855 - -
Class A6 CNH Månatlig 105,27 0,42 0,40 105,27 102,00 - LU1852330734 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokument

Dokument