Részvény

BlackRock Global Impact Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 3 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % -5,1 -28,6 8,7
Megszorítás Benchmark 1 (%) 18,5 -18,4 22,2
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
1,39 -11,23 - - 6,25
Megszorítás Benchmark 1 (%) 14,70 6,12 - - 15,86
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-1,61 -1,61 15,72 -0,94 1,39 -30,04 - - 26,16
Megszorítás Benchmark 1 (%) 0,59 0,59 15,15 4,08 14,70 19,49 - - 75,85
  2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
2022. dec. 31.
-
2023. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. dec. 31.

- - -5,12 -28,61 8,72
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. dec. 31.

- - 18,54 -18,36 22,20

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2024. márc. 04. USD 122 535 759
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2020. márc. 31.
Alap indulásának napja 2020. márc. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája USD
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Részvény
Megszorítás Benchmark 1 MSCI All Country World Index
SFDR Classification 9. cikk
Vételi jutalék 0,00%
Teljes költségarányos 1,70%
ISIN-kód IE00BL5H0X59
Alapkezelői díj 0,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Osztalék felhasználása Újra befektető alap
Székhely Írország
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar kategória Global Flex-Cap Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
SEDOL BL5H0X5

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2024. jan. 31. 59
Szórás (3 év) ekkor: 2024. jan. 31. 17,92%
3 éves béta ekkor: 2024. jan. 31. 0,953
P/E arány ekkor: 2024. jan. 31. 26,93
P/B arány ekkor: 2024. jan. 31. 3,41

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2024. febr. 21. AA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2024. febr. 21. 95,09
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2024. febr. 21. 7,23
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2024. febr. 21. 63,57
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2024. febr. 21. Equity Global
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2024. febr. 21. 5 518
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2024. febr. 21. 89,81
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2024. febr. 21. 92,05
Minden adat a 2024. febr. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2023. okt. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2024. jan. 31. 98,74%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2024. jan. 31. 1,52%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő az Alap dokumentációjában ismertetett befektetési folyamaton túlmenően ESG kritériumokat is figyelembe vesz a befektetési folyamat ötletgyártási, vállalatkutatási, portfólióépítési és folyamatos ellenőrzési szakaszaiban. Az ESG információkat a BlackRock belső ESG kutatásaiból, harmadik féltől származó adatszolgáltatóktól és a vállalatvezetéssel való együttműködésből lehet megszerezni, amennyiben ezek rendelkezésre állnak. Az Alapkezelő a befektethető univerzum értékelése során szűrőket alkalmaz, amelyek tartalmazhatják a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási kockázatokkal szembeni kitettségeket, és többek között a BlackRock belső üzleti szerepvállalására és ellentmondásokra utaló jelzéseit használja. Az Alapkezelő találkozhat a vállalatok vezetőségével és látogatást tehet a vállalatok telephelyein is, hogy segítsen az ESG vonatkozású aggályok értékelésében. A releváns ESG megfontolások – a rendelkezésre álló mértékben – rögzíthetők a részvényekre vonatkozó belső írásos kommunikációban, valamint az elemzők vállalati megbeszélésekről szóló feljegyzéseiben. A lényeges ESG megfontolások részét képezik a csoport rendszeres biztonsági prezentációinak, és adott esetben megvitatásra kerülnek a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoport felülvizsgálata, a portfólió tulajdonságainak felülvizsgálata, a csoportértekezletek és a Vezető Befektetési Igazgatókkal folytatott megbeszélések során.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel

Ez a szakasz a fenntartható pénzügyi közzétételekről szóló rendelet (SFDR) 10. cikkének megfelelően fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatást nyújt az Alapról.

A. Összefoglaló

Az Alap Fenntartható Befektetésekbe fektet be. A BlackRock a Fenntartható Befektetések fogalmát olyan kibocsátókba vagy értékpapírokba történő befektetésekként definiálja, amelyek hozzájárulnak valamely környezetvédelmi vagy társadalmi cél eléréséhez, nem károsítják jelentősen e célok egyikét sem, és amelyek esetében a befektetést befogadó vállalatok jó irányítási gyakorlatot követnek. A BlackRock a releváns fenntarthatósági keretrendszerekre hivatkozik annak megállapításához, hogy a befektetés mennyire igazodik a környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzésekhez. A Fenntartható Befektetéseknek meg kell felelniük az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott, a jelentős károkozás elkerülését célzó (DNSH) követelményeknek. A BlackRock kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy kibocsátó vagy egy befektetés jelentős kárt okoz-e. A BlackRock olyan Fenntartható Befektetésekbe fektet be, amelyek hozzájárulnak egy sor környezetvédelmi és/vagy társadalmi célkitűzéshez, amelyek többek között a következők lehetnek: alternatív és megújuló energia, energiahatékonyság, környezetszennyezés megelőzése vagy csökkentése, újrafelhasználás és újrahasznosítás, egészségügy, táplálkozás, higiénia és oktatás, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai.

Az Alap befektetési célját úgy kívánja elérni, hogy teljes eszközállományának legalább 80%-át olyan vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba (nevezetesen amerikai letéti jegyekbe (ADR) és globális letéti jegyekbe (GDR)) fekteti be világszerte, amelyek termékei és szolgáltatásai igyekeznek a pénzügyi hozam mellett a világnak az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai („ENSZ fenntartható fejlődési célok”) által azonosított nagy társadalmi és környezeti problémáira is megoldást nyújtani. A befektetési döntések vállalatspecifikus kutatáson alapulnak (például a relatív értékelés, a nyereség erőssége, a mérleg minősége és a cashflow alakulása) a fent ismertetett részvények és részvényekhez kapcsolódó értékpapírok azonosítása és kiválasztása érdekében, amelyek a Befektetéskezelő véleménye szerint képesek vonzó hosszú távú hozamokat elérni az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokhoz illeszkedő azon „témákban, ahol hatást kell elérni”. Az Alap arra törekszik, hogy befektetéseit olyan vállalatok között diverzifikálja, amelyek hatással vannak az emberekre és a bolygóra (a „Hatást Kifejtő Kategóriák”), többek között a következő témákban: megfizethető lakhatás, oktatás és szakképzés, pénzügyi és digitális befogadás, közegészségügy, biztonság és védelem, hatékonyság, villamosítás és digitalizáció, zöld energia, környezetszennyezés helyreállítása és megelőzése, fenntartható élelmiszerek, víz és hulladék. Ez az Alap a BlackRock fenntartható befektetésekre vonatkozó DNSH-előírásán keresztül veszi figyelembe a főbb káros hatásokat.

Az Alap valamennyi befektetése Fenntartható Befektetés vagy likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszköz lesz. A likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszközök nem haladják meg az Alap teljes eszközállományának 20%-át. Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, azonban az Alap nem vállal kötelezettséget a környezetvédelmi célú, illetve a társadalmi célú Fenntartható Befektetésekbe történő befektetések külön minimális szintjére. Az Alap teljes eszközállományának legfeljebb 20%-át fektetheti egyéb befektetésekbe. Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy eszközeinek több mint 0%-át az EU taxonómiájához igazodó környezetvédelmi célú Fenntartható Befektetésekbe fekteti, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.

Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy az EU taxonómiájának megfelelő fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos tevékenységekbe fektessen be, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.

A BlackRock kidolgozott egy nagymértékben automatizált megfelelési folyamatot annak biztosítására, hogy az Alapot a saját meghatározott befektetési irányelveinek megfelelően kezeljék. Ez magában foglalja az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőinek a vonatkozó módszertan szerinti nyomon követését. A BlackRock saját módszertant dolgozott ki a Fenntartható Befektetések meghatározására, és az Alap számos egyéb módszertant alkalmaz a fenntartható befektetési cél elérésének mérésére.

A BlackRock saját módszertant dolgozott ki a Fenntartható Befektetések meghatározására, és az Alap számos egyéb módszertant alkalmaz a fenntartható befektetési cél elérésének mérésére.A BlackRock Portfóliókezelői hozzáférnek azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az ESG-adatkészletek külső (harmadik fél) adatszolgáltatóktól – többek között az MSCI, a Sustainalytics, a Refinitiv, az S&P és a Clarity AI társaságtól – származnak. A BlackRock átfogó átvilágítási folyamatot alkalmaz a szolgáltatói ajánlatok értékelésére, rendkívül célzott módszertani felülvizsgálatokkal és a termék fenntartható befektetési stratégiáján alapuló lefedettségi értékelésekkel. Az adatokat, köztük az ESG-adatokat is már meglévő felületeinken keresztül kapjuk meg, majd számos olyan minőség-ellenőrzés és teljességvizsgálat elvégzésével dolgozzuk fel őket, amelyek célja az adatok kiváló minőségének biztosítása, még azelőtt, hogy a BlackRock rendszerein és alkalmazásain, például az Aladdinon belül további felhasználás céljából rendelkezésre bocsátanák őket. A BlackRock arra törekszik, hogy a lehető legtöbb, vállalatok által szolgáltatott adatot rögzítse harmadik fél adatszolgáltatók segítségével, azonban a közzétételi keretekkel kapcsolatos iparági szabványok még mindig kialakulóban vannak, különösen az előretekintő mutatók tekintetében. Ezért bizonyos esetekben az adatszolgáltatóktól származó, becslésen alapuló vagy azokat közelítő mérőszámokra támaszkodunk, hogy lefedjük a befektetésre alkalmas kibocsátók széles körét.

A BlackRock továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket az EU fenntartható befektetésekre vonatkozó keretrendszerének folyamatban lévő végrehajtása és befektetési módszertanainak terén, miközben igyekszik igazodni a szabályozási környezet változásaihoz. Az ESG-adatkészletek a közzétételi előírások, szabályozási keretrendszerek és iparági gyakorlatok alakulásával folyamatosan változnak és javulnak. A BlackRock továbbra is számos piaci szereplővel működik együtt az adatok minőségének javítása érdekében. A fenntartható befektetés és a fenntarthatóság megértése az adatkörnyezettel együtt változik. Az iparági szereplők számára kihívást jelent, hogy azonosítsanak egy egységes vagy több szabványosított mérőszámot ahhoz, hogy teljes képet adjanak egy vállalatról vagy befektetésről. A BlackRock ezért létrehozott egy keretrendszert a fenntartható befektetések azonosítására, figyelembe véve a szabályozási követelményeket.

A BlackRock magas szintű átvilágítást alkalmaz az Alap befektetéseinek kiválasztása és folyamatos nyomon követése során az Alap befektetésre, likviditásra és kockázati irányelveinek való megfelelés céljából, valamint a fenntarthatósági kockázat, az ESG-kritériumok és az általános teljesítmény tekintetében.

A BlackRockon belül több szinten zajlik együttműködés azokkal a vállalatokkal, amelyekbe ügyfeleink eszközeit befektetjük. Amennyiben a befektetési csoportok úgy döntenek, hogy kihasználják a szerepvállalás nyújtotta lehetőségeket, ami többféle formában történhet, de lényegében a portfóliókezelő csapat rendszeres és folyamatos párbeszédre törekszik az együttműködésben részt vevő, befektetéseket befogadó vállalatok vezetőivel vagy igazgatótanácsi tagjaival, hogy előmozdítsa az azonosított ESG-jellemzőkre és fő kedvezőtlen mutatókra irányuló hatékony és eredményes vállalatirányítási és fenntartható üzleti gyakorlatokat, valamint megértse a vállalat vezetésének hatékonyságát és felügyelje az azonosított ESG-kérdések megoldására irányuló tevékenységeket. A szerepvállalás továbbá lehetővé teszi, hogy a portfóliókezelő csapat visszajelzést adjon a vállalati gyakorlatokról és közzétételekről.

Nincs referenciamutatóként kijelölt konkrét index az Alap fenntartható befektetési céljának elérésére.

B. A jelentős károkozás elkerülése a fenntartható befektetési célkitűzés tekintetében

A Fenntartható Befektetések megfelelnek az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott DNSH-követelményeknek. A BlackRock valamennyi Fenntartható Befektetésre vonatkozóan kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy kibocsátó vagy befektetés jelentős kárt okoz-e. A jelentős kárt okozónak ítélt befektetések nem minősülnek Fenntartható Befektetéseknek.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások mutatói az egyes befektetéstípusok esetében a BlackRock saját fejlesztésű, Fenntartható Befektetésekkel kapcsolatos módszertana alapján kerülnek értékelésre. A BlackRock harmadik féltől származó adatokat és/vagy fundamentális elemzést használ a fenntarthatósági tényezőkre negatív hatást gyakorló és jelentős károkozással járó befektetések azonosításához.

A Fenntartható Befektetések értékelése során figyelembe vesszük a káros hatásokat, és biztosítjuk a multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatások és az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek nemzetközi előírásainak való megfelelést, beleértve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában meghatározott nyolc alapvető egyezményben és az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében meghatározott elveket és jogokat. Az ezeket az egyezményeket vélhetően megsértő kibocsátók nem minősülnek Fenntartható Befektetésnek.

C. A pénzügyi termék fenntartható befektetési célkitűzése

Az alap teljes eszközállományának legalább 80%-át olyan vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba (nevezetesen amerikai letéti jegyekbe (ADR) és globális letéti jegyekbe (GDR)) fekteti be világszerte, amelyek termékei és szolgáltatásai igyekeznek a pénzügyi hozam mellett a világnak az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai által azonosított nagy társadalmi és környezeti problémáira is megoldást nyújtani.

A befektetési döntések vállalatspecifikus kutatáson alapulnak (például a relatív értékelés, a nyereség erőssége, a mérleg minősége és a cashflow alakulása) a részvények és részvényekhez kapcsolódó értékpapírok azonosítása és kiválasztása érdekében, amelyek a Befektetéskezelő véleménye szerint képesek vonzó hosszú távú hozamokat elérni az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz illeszkedő azon „témákban, ahol hatást kell elérni”. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai az Egyesült Nemzetek Szervezete által közzétett célok sorozata, amely felismerte, hogy a szegénység és más hátrányos helyzetek felszámolásának együtt kell járnia az egészségügy, az oktatás és a gazdasági növekedés javulásával, az egyenlőtlenségek csökkentésével, mindezzel párhuzamosan az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel és a bolygó óceánjainak és erdeinek megőrzésével.

Az Alap arra törekszik, hogy befektetéseit olyan vállalatok között diverzifikálja, amelyek hatással vannak az emberekre és a bolygóra (a „Hatást Kifejtő Kategóriák”), többek között a következő témákban: megfizethető lakhatás, oktatás és szakképzés, pénzügyi és digitális befogadás, közegészségügy, biztonság és védelem, hatékonyság, villamosítás és digitalizáció, zöld energia, környezetszennyezés helyreállítása és megelőzése, fenntartható élelmiszerek, víz és hulladék.

Az Alap Fenntartható Befektetésekbe fektet be. A BlackRock a Fenntartható Befektetések fogalmát olyan kibocsátókba vagy értékpapírokba történő befektetésekként definiálja, amelyek hozzájárulnak valamely környezetvédelmi vagy társadalmi cél eléréséhez, nem károsítják jelentősen e célok egyikét sem, és amelyek esetében a befektetést befogadó vállalatok jó irányítási gyakorlatot követnek. A BlackRock a releváns fenntarthatósági keretrendszerekre hivatkozik annak megállapításához, hogy a befektetés mennyire igazodik a környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzésekhez.

A BlackRock olyan Fenntartható Befektetésekbe fektet be, amelyek hozzájárulnak egy sor környezeti és/vagy társadalmi célkitűzéshez, amelyek többek között a következők lehetnek: alternatív és megújuló energia, energiahatékonyság, környezetszennyezés megelőzése vagy csökkentése, újrafelhasználás és újrahasznosítás, egészségügy, táplálkozás, higiénia és oktatás, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai („Környezetvédelmi és társadalmi célkitűzések”).

Egy befektetés akkor tekinthető úgy, hogy hozzájárul valamely Környezeti és/vagy Társadalmi célkitűzéshez, ha:
a) a kibocsátó üzleti tevékenységének minimális aránya hozzájárul valamely Környezeti és/vagy Társadalmi célkitűzéshez; vagy
b) a kibocsátó üzleti gyakorlata hozzájárul valamely Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzéshez.

Az Alap az ESG-jellemzők eléréséhez nem használ referenciaindexet, azonban az egyes ESG-jellemzők összehasonlítására az MSCI All Countries World Indexet (a továbbiakban: „Index”) használja.

D. Befektetési stratégia

Az Alap befektetési célját úgy kívánja elérni, hogy teljes eszközállományának legalább 80%-át olyan vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba (nevezetesen amerikai letéti jegyekbe (ADR) és globális letéti jegyekbe (GDR)) fekteti be világszerte, amelyek termékei és szolgáltatásai igyekeznek a pénzügyi hozam mellett a világnak az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai által azonosított nagy társadalmi és környezeti problémáira is megoldást nyújtani.

Az Alap a fenntartható befektetés terén a „kategóriájában legjobb” megközelítést alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy az Alap minden egyes releváns tevékenységi ágazatban kiválasztja az (ESG szempontból) legjobb kibocsátókat. Azon értékpapírok kibocsátóinak több mint 90%-a, amelyekbe az Alap befektet, ESG-minősítéssel rendelkezik, vagy azokat ESG-szempontból elemezték.

A befektetési döntések vállalatspecifikus kutatáson alapulnak (például a relatív értékelés, a nyereség erőssége, a mérleg minősége és a cashflow alakulása) a fent ismertetett részvények és részvényekhez kapcsolódó értékpapírok azonosítása és kiválasztása érdekében, amelyek a Befektetéskezelő véleménye szerint képesek vonzó hosszú távú hozamokat elérni az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz („ENSZ fenntartható fejlődési célok”) illeszkedő azon „témákban, ahol hatást kell elérni”. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai az Egyesült Nemzetek Szervezete által közzétett célok sorozata, amely felismerte, hogy a szegénység és más hátrányos helyzetek felszámolásának együtt kell járnia az egészségügy, az oktatás és a gazdasági növekedés javulásával, az egyenlőtlenségek csökkentésével, mindezzel párhuzamosan az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel és a bolygó óceánjainak és erdeinek megőrzésével, az ENSZ honlapján részletesen ismertetettek szerint: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals). Az Alap arra törekszik, hogy befektetéseit olyan vállalatok között diverzifikálja, amelyek hatással vannak az emberekre és a bolygóra („hatást kifejtő kategóriák”), többek között a következő témákban: megfizethető lakhatás, oktatás és szakképzés, pénzügyi és digitális befogadás, közegészségügy, biztonság és védelem, hatékonyság, villamosítás és digitalizáció, zöld energia, környezetszennyezés helyreállítása és megelőzése, fenntartható élelmiszerek, víz és hulladék.

A BlackRock a társaságok mögöttes befektetéseit a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendeletben meghatározott jó vállalatirányítási kritériumok szerint értékeli, amennyiben a vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, és a mögöttes befektetés típusának megfelelően. Ezek a kritériumok a hatékony és eredményes irányítási struktúrákra, a munkavállalói kapcsolatokra, a személyzet javadalmazására és az adóügyi megfelelésre vonatkoznak. A BlackRock a jó irányításra vonatkozó további tényezőket is figyelembe vehet a mögöttes kibocsátók fenntarthatósággal kapcsolatos jellemzőinek értékelése során, az Alapra alkalmazandó konkrét ESG-stratégiától függően. A BlackRock értékeli a megbízott vezetők – beleértve a külső vezetőket is – jó vállalatirányítási értékelési keretrendszerét, amennyiben releváns információk állnak rendelkezésre.

Az Alap eszközállományának túlnyomó részét Fenntartható Befektetésekbe fekteti be. Annak meghatározásakor, hogy a Befektetéskezelő mely mögöttes értékpapírokat tekinti fenntartható befektetésnek, a Befektetéskezelő figyelembe veszi az alkalmazandó jogszabályokat és szabályozást, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait. Az Alap koncentrált pozíciókat tarthat egy vagy több hatást kifejtő témán belül, és várhatóan kis és közepes piaci kapitalizációjú vállalatba befektet (amelyek a vásárlás időpontjában a piaci kapitalizáció alapján jellemzően a globális tőzsdék alsó harmadát alkotó vállalatok). A piaci kapitalizáció a vállalat részvényárfolyamának és a kibocsátott részvények számának szorzata. Bár az Alap általában ország, deviza, iparág és kibocsátó szerint jól diverzifikált, időről időre tarthat olyan pozíciókat, amelyek e tényezők bármelyikében koncentráltak.

A Fenntartható Befektetésekkel szembeni kitettségen túlmenően az Alapon belüli valamennyi részesedést úgy kell tekinteni, hogy a Befektetéskezelő által meghatározottak szerint nem okoznak jelentős kárt a környezeti vagy társadalmi tényezőkre nézve. A Befektetéskezelő ezt egy (időről időre módosított) belső módszertan szerint értékeli, amely a fenntarthatóságot érintő fő káros fenntarthatósági hatásmutatók egy reprezentatív részhalmazát veszi figyelembe.

Az Alap ESG-politikája legalább 20%-kal csökkenti az Alap portfolióját az MSCI All Countries World Indexhez viszonyítva.

A stratégia kötelező elemei a következők:
1. Fenntartani, hogy az Alap valamennyi befektetése Fenntartható Befektetés legyen (kivéve a likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszközöket, amelyek nem haladják meg az Alap teljes eszközállományának 20%-át). 2. Fenntartani, hogy az Alap ESG-politikája (a fent leírtaknak megfelelően) legalább 20%-kkal csökkentse Alap portfólióját az Indexhez képest
3. Biztosítani, hogy az Alap által befektetett értékpapírok kibocsátóinak több mint 90%-a (a pénzpiaci alapok kivételével) ESG-minősítéssel rendelkezzen, vagy ESG szempontból elemezve legyen.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt kedvezőtlen hatások figyelembevétele

Ez az Alap a BlackRock fenntartható befektetésekre vonatkozó DNSH-előírásán keresztül veszi figyelembe a főbb káros hatásokat. Az Alap éves beszámolójában tájékoztatást nyújt a főbb káros hatásokról.

Helyes vállalatirányítási politika

A BlackRock a befektetést befogadó vállalatok jó vállalatirányítási gyakorlatát a saját meglátások és a Befektetéskezelő részvényesi szerepvállalásának kombinálásával, valamint külső ESG-kutatóktól származó adatokkal értékeli. A BlackRock külső ESG-kutatóktól származó adatokat használ arra, hogy kezdetben azonosítsa azokat a kibocsátókat, amelyek kielégítő irányítási gyakorlattal esetleg nem rendelkeznek megbízható irányítási struktúrával, a munkavállalói kapcsolatokkal, a személyzet javadalmazásával és az adóügyi megfeleléssel kapcsolatos kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal (KPI-k) kapcsolatban.

Amennyiben a kibocsátók a jó vállalatirányítás tekintetében potenciálisan problémásnak minősülnek, a kibocsátókat felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a Befektetéskezelő egyetért ezzel a külső értékeléssel, a Befektetéskezelő meggyőződjön arról, hogy a kibocsátó a Befektetéskezelőnek a kibocsátóval való közvetlen együttműködése alapján vagy megtette a korrekciós intézkedéseket, vagy észszerű időn belül meg fogja tenni azokat. A Befektetéskezelő dönthet úgy is, hogy csökkenti az ilyen kibocsátókkal szembeni kitettséget.

E. Befektetések aránya

Az Alap valamennyi befektetése Fenntartható Befektetés vagy likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszköz lesz. A likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszközök nem haladják meg az Alap teljes eszközállományának 20%-át.

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, azonban az Alap nem vállal kötelezettséget a környezetvédelmi célú Fenntartható Befektetésekbe történő befektetésre, illetve a társadalmi célú Fenntartható Befektetésekbe történő befektetések külön minimális szintjére.

Az Alap teljes eszközállományának legfeljebb 20%-át fektetheti egyéb befektetésekbe. 

Az Alap befektetési célokra és a hatékony portfóliókezelés érdekében származékos termékeket használhat. A származékos termékek esetében a fent említett ESG-minősítések vagy elemzések csak a mögöttes befektetésre vonatkoznak.

Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy eszközeinek több mint 0%-át az EU taxonómiájához igazodó környezetvédelmi célú Fenntartható Befektetésekbe fekteti, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.  

Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy eszközeinek több mint 0%-át az EU taxonómiájához igazodó környezetvédelmi célú Fenntartható Befektetésekbe fekteti, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.  

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át Fenntartható Befektetésekbe fekteti be. Ezek a Fenntartható Befektetések az EU Taxonómiájához nem igazodó környezetvédelmi célú, társadalmi célú vagy a két cél kombinációját követő Fenntartható Befektetések keverékei lesznek, és a pontos összetétel változhat.

Az Alap az alábbi okokból fektet be olyan Fenntartható Befektetésekbe, amelyek az uniós taxonómiához nem igazodnak: (i) ez az Alap befektetési stratégiájának része; (ii) előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre az uniós taxonómiához való igazodás meghatározásához szükséges adatok; és/vagy (iii) előfordulhat, hogy az alapul szolgáló gazdasági tevékenységek az uniós taxonómia rendelkezésre álló technikai szűrési kritériumai alapján nem minősülnek elfogadhatónak, vagy az ilyen technikai szűrési kritériumokban meghatározott valamennyi követelménynek nem felelnek meg. 

Az egyéb részesedések az eszközök 20%-ára korlátozódnak, és tartalmazhatnak származékos termékeket, pénzeszközöket és pénzeszköznek minősülő instrumentumokat, valamint kollektív befektetési formák részvényeit vagy befektetési jegyeit és a világ kormányai és szervezetei által kibocsátott, fix kamatozású, átruházható értékpapírokat (más néven hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat).

Az ilyen befektetések igénybevétele nem befolyásolja a fenntartható befektetési cél elérését, mivel ezeket a befektetéseket az Alap likviditáskezelési és/vagy fedezeti célokra használja.

A minimális környezetvédelmi vagy társadalmi biztosítékok szempontjából semmilyen más részesedést nem vesz figyelembe.

F. A fenntartható befektetési célkitűzés nyomon követése

A BlackRock kidolgozott egy nagymértékben automatizált megfelelési folyamatot annak biztosítására, hogy az Alapot a saját meghatározott befektetési irányelveinek megfelelően kezeljék. Ez magában foglalja az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőinek nyomon követését a „G. szakasz – Módszertanok” c. részben ismertetett vonatkozó módszertannak megfelelően.

Elsősorban a Portfóliókezelők felelősek a tájékoztatóban és az Alapra vonatkozó egyéb irányadó dokumentumokban foglalt szerződési felételek betartásáért, és őket az Aladdin, a BlackRock portfólió- és kockázatkezelő szoftvere támogatja.

A BlackRock üzleti műveletekkel foglalkozó csoportján belül működő Portfóliómegfelelési Csoport (Portfolio Compliance Group – PCG) felelős az Alap kódolható befektetési korlátozásainak kódokkal történő ellátásáért, a BlackRock kereskedés előtti és utáni a megfelelés-nyomonkövetési rendszerén belül az Aladdinban. Amennyiben valamely befektetési korlátozás nem kódolható, az irányelvek tesztelésére manuális eljárást alakítanak ki.

Kereskedés előtti és utáni ellenőrzés

Amikor létrehoznak egy ügyletet vagy megbízást, a megfeleltetési front-end rendszer a végrehajtás előtt valós időben felülvizsgálja a tranzakciót, összevetve azt a befektetési irányelvekkel. Nem megfelelő körülmény észlelése esetén az ügylet vagy megbízás végrehajtása nem folytatódhat.

Emellett az éjszaka folyamán kereskedés utáni megfelelési teszteket is futtatnak a napvégi pozíciók alapján, és azokat a kereskedési napot követő (T+1) napon közlik. Azonosítják a megfelelésre vonatkozó kivételeket és figyelmeztetéseket, és kivizsgálásra továbbítják azokat a megfelelő befektetési szakembereknek, akik a probléma megoldása érdekében – szükség esetén – bevonják az adott téma szakértőit. Az esetleges adatelemek azonosítását és vizsgálatát rögzítik egy olyan átfogó munkafolyamatot tartalmazó elektronikus rendszerben, amely ellenőrzési nyomvonalat biztosít. Szükség szerint megfelelő korrekciós intézkedésre kerül sor a kivételek megszüntetése érdekében.

Előfordulhat, hogy egyes ESG-jellemzők nyomon követése a rendszer működése vagy adatkorlátok miatt nem automatizálható. Az ilyen ESG-jellemzőket időszakosan felülvizsgálják és ellenőrzik annak biztosítása érdekében, hogy az adott termék teljesítse a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat.

A szabálysértéseket a szabályozási kötelezettségeinknek megfelelően jelentjük az érintett alapkezelő társaságnak, könyvvizsgálónak, letétkezelőnek és szabályozó hatóságnak.

Amennyiben a BlackRock valamely alap kezelését részben átruházza valamely harmadik fél alapkezelőre, akkor a harmadik fél alapkezelő felelős az elfogadott és érvényben lévő befektetéskezelési megállapodás szerinti befektetési irányelvek és korlátozások betartásáért, ideértve az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőire vonatkozó irányelveket és korlátozásokat is. A környezeti vagy társadalmi jellemzőkre vonatkozó befektetési korlátozásokat általában közlik a harmadik fél alapkezelővel, amelyeket a BlackRock az adott Alap környezeti és társadalmi jellemzőinek megfelelően időről időre frissíthet. Ha a harmadik fél alapkezelő passzív stratégiát folytat, a referenciaindex nyomon követésével azt is figyelemmel kísérheti, hogy megvalósulnak-e adott környezeti vagy társadalmi jellemzők, ha beépíti ezeket a jellemzőket a saját módszertanába. A BlackRock napi adatokat kap a harmadik fél alapkezelő által tartott pozíciókról, és kereskedés utáni megfelelés-ellenőrzéseket végez a korbábban ismertetett a back-end megfelelési eljárásnak megfelelően. A BlackRock emellett rendszeres időközönként elvégzi a harmadik fél alapkezelő átvilágítását annak biztosítása érdekében, hogy az érvényben lévő nyomonkövetési keretek megfelelőek maradjanak.

G. Módszertan

A BlackRock az Alap tekintetében az alábbi módszertanokat fogadta el:

A fenntartható befektetések módszertana

A BlackRock saját módszertant dolgozott ki a Fenntartható Befektetések meghatározására, amely egy négy részre bontott értékelésből áll:
(i) a gazdasági tevékenység hozzájárulása a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzésekhez;
(ii) jelentős károkozás elkerülése;
(iii) minimális óvintézkedések teljesítése;
(iv) jó irányítás (adott esetben).

Egy adott befektetésnél a teszt mind a négy elemének meg kell felelnie ahhoz, hogy Fenntartható Befektetésnek minősüljön. A Fenntartható Befektetések a szabályozási standardok teljesülésének biztosítása érdekében szigorú felügyeleti eljárás tárgyát képezik.

(i) A gazdasági tevékenység hozzájárulása a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzésekhez

Környezetvédelmi és szociális célkitűzések
Az Alap olyan Fenntartható Befektetésekbe fektet be, amelyek számos környezeti és/vagy társadalmi célkitűzéshez járulnak hozzá, amelyek többek között a következők lehetnek: alternatív és megújuló energia, energiahatékonyság, környezetszennyezés megelőzése vagy csökkentése, újrafelhasználás és újrahasznosítás, egészségügy, táplálkozás, higiénia és oktatás, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljai („Környezetvédelmi és szociális célkitűzések”).

A gazdasági tevékenység értékelése
Valamely befektetés Fenntartható Befektetésnek minősül az alábbi esetekben (a másik három pont teljesülése esetén):

Üzleti tevékenység
• Amennyiben a harmadik fél szállító adatai alapján készült szisztematikus felmérés szerint a termékeknek és/vagy szolgáltatásoknak tulajdonítható bevétel több mint 20%-a Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzésekhez való hozzájárulás. A vállalat értékelésére fundamentális elemzés is használható, amennyiben nem áll rendelkezésre harmadik fél szállítótól származó adat, vagy ha egy elemző megállapítja, hogy az adatok pontatlanok, vagy azt, hogy a bevételnél megfelelőbb lényegességi mutató is létezik egy vállalat hozzájárulásának meghatározására, mint például tőkekiadások vagy újrahasznosítás.

Üzleti gyakorlatok
• Amennyiben a kibocsátó harmadik fél szállító adatai által vagy fundamentális elemzés útján igazolt szén-dioxid-mentesítési célt tűzött ki a „Tudományosan megalapozott célok” kezdeményezésnek megfelelően.
• Olyan kimutatható vezetési jellemző, amely a vállalat kulcsszerepét bizonyítja a fenntartható gyakorlatok ösztönzésében.

• Rögzített kamatozású értékpapírok
• Egy bevételeket felhasználó (use-of-proceeds) kötvény Fenntartható Befektetés lesz, amennyiben a bevételek felhasználása fenntartható módon hozzájárul valamelyik, fundamentális értékeléssel meghatározott Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzéshez.
• Az egyéb rögzített kamatozású értékpapírok akkor lesznek Fenntartható Befektetések, ha az értékpapír a fundamentális értékelés szerint összhangban van a Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzésekkel, ilyenek például az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak előmozdítása iránt elkötelezett, nemzetek feletti szervezetek által kibocsátott környezetvédelmi és/vagy társadalmi célú eszközfedezetű és jelzálogfedezetű értékpapírok.

(ii) Jelentős károkozás elkerülése (DNSH)

A Fenntartható Befektetések megfelelnek az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott DNSH-követelményeknek. A BlackRock valamennyi Fenntartható Befektetésre vonatkozóan kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy befektetés jelentős kárt okoz-e. Ez a harmadik felektől származó adatokat és a fundamentális meglátásokat egyaránt figyelembe veszi. A befektetések szűrése e kritériumok alapján rendszeralapú ellenőrzések segítségével történik, és egyetlen olyan befektetés sem minősül Fenntartható Befektetésnek, amelyet jelentős kárt okozónak tartanak. A BlackRock minden egyes befektetéstípus esetében értékeli a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások mutatóit a rendeletben meghatározottak szerint.

Az éghajlatra gyakorolt főbb káros hatások mutatóinak értékelése a BlackRock saját Fokozott Ellenőrzési Keretrendszere használatával történik, amely azonosítja a jelentős éghajlati kockázatot mutató befektetéseket az alábbiak értékelésével: (i) szén-dioxid-kibocsátás; (ii) felkészültség a nulla nettó kibocsátásra való átállásra; (iii) éghajlattal kapcsolatos információk közzététele.

A káros hatásokra vonatkozó minden egyéb mutató értékelése a vitatható tényezőkre vonatkozó, harmadik fél szállítótól származó adatok felhasználásával történik az olyan befektetések kizárása érdekében, amelyeket a BlackRock – kevés kivételtől eltekintve – károsnak ítélt a fenntarthatósági mutatók szempontjából, például ha az adatok nem naprakészek, vagy pontatlannak bizonyulnak.

Amennyiben nem áll rendelkezésre adat, vagy az adatok jelentős hiányosságokat mutatnak, fundamentális elemzést végeznek, észszerű erőfeszítéseket téve arra, hogy azonosítsák azokat a hatásokat, amelyeket a BlackRock a fenntarthatósági mutatók szempontjából károsnak ítél.

(iii) Minimális óvintézkedések teljesítése

A Fenntartható Befektetéseket harmadik fél adatszolgáltatótól származó adatok felhasználásával értékeljük, hogy megvizsgáljuk az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveinek és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveknek való megfelelést, beleértve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában meghatározott nyolc alapvető egyezményben és az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében meghatározott elveket és jogokat. Az ezeket az egyezményeket vélhetően megsértő kibocsátók nem minősülnek Fenntartható Befektetésnek.

(iv) Jó irányítás

A BlackRock a jó irányításra vonatkozó értékelése során külső (harmadik fél) ESG-kutatási szolgáltatótól származó adatokat használ azoknak a kibocsátóknak a kezdeti azonosítására, amelyek esetleg nem rendelkeznek kielégítő irányítási gyakorlattal a fent ismertetett kritériumokhoz kapcsolódó fő teljesítménymutatók (KPI-k) tekintetében. Amennyiben a kibocsátók a jó irányítás tekintetében potenciálisan problémásnak minősülnek, a kibocsátókat felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a Befektetési Tanácsadó/Befektetéskezelő egyetért ezzel a külső értékeléssel, a Befektetési Tanácsadó/Befektetéskezelő meggyőződjön arról, hogy a kibocsátó a Befektetéskezelőnek a kibocsátóval való közvetlen együttműködése alapján megtette-e a korrekciós intézkedéseket, vagy észszerű időn belül meg fogja-e tenni azokat. A Befektetési Tanácsadó/Befektetéskezelő dönthet úgy is, hogy csökkenti az ilyen kibocsátókkal szembeni kitettséget. A belső ellenőrzések a minimális szintre korlátozzák az Alapoknak a jó irányítással kapcsolatos hiányosságokat mutató kibocsátókkal szembeni közvetett kitettségeit, amelyeket emellett rendszeres időközönként ellenőriznek, hogy a minimális szinten tartsák ezt a közvetett kitettséget.

Egyéb módszertanok

Ezenkívül az alábbi módszertanokat alkalmazzák a fenntartható befektetési cél teljesülésének mérésére:
1. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai az Egyesült Nemzetek Szervezete által közzétett célok sorozata, amely felismerte, hogy a szegénység és más hátrányos helyzetek felszámolásának együtt kell járnia az egészségügy, az oktatás és a gazdasági növekedés javulásával, az egyenlőtlenségek csökkentésével, mindezzel párhuzamosan az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel és a bolygó óceánjainak és erdeinek megőrzésével, az ENSZ honlapján részletesen ismertetettek szerint: https://sdgs.un.org/goals

Az Alapot a stratégiájának környezeti és/vagy társadalmi jellemzői alapján, az SFDR szerinti Szabályozástechnikai standardokban meghatározott főbb káros hatások mutatóinak figyelembevételével értékelték. Felmértük, hogy figyelembe vették-e, és hogyan vették figyelembe ezeket, és ismertetjük, hogy ezek a jellemzők hogyan rendelhetők hozzá a szerződéskötést megelőző és időszakos jelentésünkben szereplő főbb káros hatások mutatóihoz.

H. Adatforrások és adatfeldolgozás

Adatforrások

A BlackRock Portfóliókezelői hozzáférnek azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az Aladdin az operációs rendszer, amely összekapcsolja az adatokat az emberekkel és a portfóliók valós idejű kezeléséhez szükséges technológiával, valamint a BlackRock ESG-elemzései és adatszolgáltatási képességei mögött lévő motorral. A BlackRock Portfóliókezelői az Aladdint használják arra, hogy befektetési döntéseket hozzanak, hogy nyomon kövessék a portfóliókat, és hozzáférjenek azokhoz a lényeges ESG-szempontú meglátásokhoz, amelyek az Alap ESG-jellemzőinek elérését célzó befektetési folyamat alapjául szolgálnak.

Az ESG-adatkészletek külső (harmadik fél) adatszolgáltatóktól – többek között az MSCI, a Sustainalytics, a Refinitiv, az S&P és a Clarity AI társaságtól – származnak. Ezek az adatkészletek kiemelt ESG-pontszámokat, szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó adatokat, üzleti részvételi mutatókat és ellentmondásokat is tartalmazhatnak, és ezek az adatkészletek beépültek a Portfóliókezelők rendelkezésére álló és a BlackRock befektetési stratégiájában alkalmazott Aladdin-eszközökbe. Ezek az eszközök a teljes befektetési folyamatot támogatják, a kutatástól a portfóliók összeállításán és modellezésén át az adatszolgáltatásig.

Az Adatminőség biztosítása érdekében hozott intézkedések

A BlackRock átfogó átvilágítási folyamatot alkalmaz a szolgáltatói ajánlatok értékelésére, rendkívül célzott módszertani felülvizsgálatokkal és a termék fenntartható befektetési stratégiáján (és környezeti, társadalmi jellemzőin vagy fenntartható célkitűzésén) alapuló lefedettségi értékelésekkel. Folyamatunk minőségi és mennyiségi elemzést egyaránt magában foglal, hogy az adott esettől függően a szabályozási standardoknak megfelelően értékeljük az adattermékek alkalmasságát.

Az ESG-adatokat és -szolgáltatókat az alábbi öt fő területen értékeljük:
1. Adatgyűjtés: ide tartozik többek között az adatszolgáltatók alapul szolgáló adatforrásainak értékelése, az adatok rögzítéséhez használt technológia, a félretájékoztatás azonosítására szolgáló eljárás, valamint a gépi tanulásra, illetve az emberek által végzett adatgyűjtésre irányuló megközelítések alkalmazása. A tervezett fejlesztéseket is figyelembe vesszük.
2. Az adatok köre: értékelésünk magában foglalja, azonban nem korlátozódik arra a lefedettségre, amit egy adatcsomag biztosít a kibocsátókból és eszközosztályokból álló, befektetésre alkalmas univerzumunkban. Ez az anyavállalatok és leányvállalataik kezelésének figyelembevételét, valamint a becsült, illetve bejelentett adatok felhasználását is magában foglalja.
3. Módszertan: értékelésünk részét képezi többek között a harmadik fél szolgáltatók által alkalmazott módszertanok vizsgálata, ideértve az adatgyűjtési és számítási módszerek, az iparági, illetve szabályozási szabványokhoz vagy keretrendszerekhez való igazodás, a lényegességi küszöbértékek, valamint az adathiányra vonatkozó megközelítésük vizsgálatát.
4. Adatellenőrzés: értékelésünk magában foglalja többek között a harmadik fél szolgáltatóknak az összegyűjtött adatok ellenőrzésére irányuló megközelítéseit és minőségbiztosítási folyamatait, beleértve a kibocsátókkal való együttműködésüket.
5. Működés: értékeljük az adatszolgáltatók működésének számos vonatkozását, többek között a szabályzataikat és eljárásaikat (beleértve az esetleges összeférhetetlenségek vizsgálatát), az adatkutató csapataik méretét, képzési programjaikat és harmadik fél kiszervezők általuk történő bevonását.

Emellett a BlackRock aktívan részt vesz a módszertanok javasolt módosításaival kapcsolatos szolgáltatói konzultációkon, amennyiben azok harmadik féltől származó adatkészletekre vagy indexmódszertanokra vonatkoznak, valamint átgondolt visszajelzéseket és ajánlásokat nyújt be az adatszolgáltatók technikai csoportjainak. A BlackRock folyamatosan együttműködik ESG-adatszolgáltatókkal, köztük indexszolgáltatókkal, hogy lépést tartson az iparági fejleményekkel.

Az adatkezelés módja

A BlackRock belső folyamatai a befektetési szakemberek általi felhasználásra, valamint átláthatósági és adatszolgáltatási célokra szánt, kiváló minőségű, szabványosított és konzisztens adatok szolgáltatására összpontosítanak. Az adatokat, köztük az ESG-adatokat is a már meglévő felületeinken keresztül kapjuk meg, majd számos olyan minőség-ellenőrzés és teljességvizsgálat elvégzésével dolgozzuk fel őket, amelyek célja az adatok kiváló minőségének biztosítása, még azelőtt, hogy a BlackRock rendszerein és alkalmazásain, például az Aladdinon belül további felhasználás céljából rendelkezésre bocsátanák őket. A BlackRock integrált technológiája lehetővé teszi, hogy a kibocsátókra és befektetésekre vonatkozó adatokat számos különböző környezeti, társadalmi és irányítási mutató és adatszolgáltató szerint állítsuk össze, majd a befektetési csapatok és egyéb támogatási és ellenőrzési funkciók, például a kockázatkezelési osztály rendelkezésére bocsássuk azokat.

A Becsült Adatok használata

A BlackRock arra törekszik, hogy a lehető legtöbb, vállalatok által szolgáltatott adatot rögzítse harmadik fél adatszolgáltatók segítségével, azonban a közzétételi keretekkel kapcsolatos iparági szabványok még mindig kialakulóban vannak, különösen az előretekintő mutatók tekintetében. Ezért bizonyos esetekben az adatszolgáltatóktól származó, becslésen alapuló vagy azokat közelítő mérőszámokra támaszkodunk, hogy lefedjük a befektetésre alkalmas kibocsátók széles körét. Bár a BlackRock jelentős mennyiségű becsült adatra támaszkodik a befektetésre alkalmas univerzumunkban, amelyek mértéke adatkészletenként eltérő lehet, az adatok területén jelentkező jelenlegi kihívások miatt azonban arra törekszünk, hogy a becslések használata összhangban álljon a szabályozási iránymutatással, és megszerezzük az adatszolgáltatóktól a módszertanaikra vonatkozó szükséges dokumentumokat, és átláthatóságot biztosítsanak számunkra. A BlackRock felismeri az adatminőség és adatlefedettség javításának jelentőségét, és folyamatosan fejleszti a befektetési szakemberek és egyéb csapatok rendelkezésére álló adatkészleteket. Előfordulhat, hogy az alapok kifejezett adatlefedettségi szinteket állapítanak meg, amennyiben azt a helyi, országos szintű szabályozások előírják.

I. Módszertani és adatkorlátok

Módszertani korlátok

A fenntartható befektetés egy folyamatosan változó terület, mind az ágazat megértése, mind pedig a szabályozási keretrendszerek szempontjából, regionális és globális szinten egyaránt. A BlackRock továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket az EU fenntartható befektetésekre vonatkozó keretrendszerének folyamatban lévő végrehajtása terén, és igyekszik fejleszteni befektetési módszertanait a szabályozási környezet változásaihoz való igazodás biztosítása érdekében. Következésképpen a BlackRock a jövőben bármikor frissítheti ezeket a közzétételeket, valamint az általa használt módszertanokat és adatforrásokat, ha a piaci árak változnak, vagy ha további iránymutatások válnak elérhetővé.

A BlackRock az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait és részcéljait a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzések jegyzékeként használja. Minden értékelést szigorúan a Tájékoztatóban meghatározott módszertannak megfelelően végzünk el. A fenntartható fejlődési célok hagyományos alkalmazásával összefüggő feltevések nem tekinthetők az értékelés részének, ideértve többek között az alkalmazandó földrajzi korlátozásokat és az időben és alkalmazási körükben esetlegesen korlátozott kötelezettségvállalásokat, például a kizárólag kormányokra vonatkozó célokat.

Az adatforrásokkal kapcsolatos korlátokat az alábbiakban ismertetjük.

Adatkorlátok

Az ESG-adatkészletek a közzétételi előírások, szabályozási keretrendszerek és iparági gyakorlatok alakulásával folyamatosan változnak és javulnak. A BlackRock továbbra is számos piaci szereplővel működik együtt az adatok minőségének javítása érdekében.

Habár minden ESG-mérőszámnak saját egyedi korlátai lehetnek, az adatkorlátok általánosságban az alábbiakat foglalhatják magukban (de nem korlátozódnak azokra):
• Bizonyos ESG-mérőszámok beszerezhetetlensége a kibocsátókat, földrajzi területeket vagy ágazatokat érintő eltérő adatszolgáltatási és közzétételi előírások miatt
• A fenntarthatóságra vonatkozó, kialakulóban lévő, jogszabályban előírt vállalati beszámolási szabványok, amelyek eltéréseket okoznak a tekintetben, hogy maguk a vállalatok milyen mértékben szolgáltathatnak adatot a szabályozási kritériumok alapján, ezért egyes mérőszámok lefedettségi szintje alacsony lehet
• Az eltérő időszakokban gyűjtött becsült, illetve szolgáltatott ESG-adatok következetlen használata és változó mértéke a különböző adatszolgáltatóknál, ami megnehezíti az adatok összehasonlíthatóságát.
• A becsült adatok jellegükből adódóan eltérhetnek a tényleges számadatoktól az adatszolgáltatók feltevései és feltételezései miatt.
• A kibocsátók eltérő megítélése vagy értékelése a szolgáltatók eltérő módszereiből, illetve szubjektív szempontok alkalmazásából adódóan • a legtöbb vállalati ESG-adatszolgáltatásra és -közzétételre évente kerül sor, és jelentős időt vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy ezeket az adatokat a pénzügyi adatokhoz képest késéssel állítják elő. Emellett előfordulhat, hogy a különböző adatszolgáltatók változó gyakorisággal frissítik és építik be adatkészleteikbe ezeket az adatokat.
• Az adatok köre és alkalmazhatósága eszközosztályonként és mutatónként eltérő lehet
• A jövőre vonatkozó adatok, például az éghajlattal kapcsolatos célok jelentősen eltérhetnek a múltbéli és jelenlegi mérőszámoktól.

A fenntarthatósági mutatókkal ellátott mérőszámok kiszámításával kapcsolatos további tájékoztatás az Alap éves beszámolójában található.

Fenntartható befektetések, környezeti és társadalmi kritériumok

A fenntartható befektetés és a fenntarthatóság megértése az adatkörnyezettel együtt változik. Az iparági szereplők számára kihívást jelent, hogy azonosítsanak egy egységes vagy több szabványosított mérőszámot ahhoz, hogy teljes képet adjanak egy vállalatról vagy befektetésről. A BlackRock ezért létrehozott egy keretrendszert a fenntartható befektetések azonosítására, figyelembe véve a szabályozási követelményeket.

A BlackRock harmadik fél szállító adatait használja fel annak értékelése során, hogy a befektetések okoznak-e jelentős kárt, és jó irányítási gyakorlatokat folytatnak-e. Adódhatnak olyan körülmények, amikor nem áll rendelkezésre adat, illetve az adatok hiányosak vagy pontatlanok. Ebben az esetben fundamentális értékelések végezhetők arányos megközelítés alkalmazásával, észszerű erőfeszítéseket téve a valószínűsíthetően jelentős hatással bíró kérdések azonosítására. Az észszerű erőfeszítések ellenére sem áll mindig rendelkezésre információ. Ebben az esetben szubjektív értékelés elvégzésére kerül sor a BlackRocknak az adott befektetéssel vagy iparággal kapcsolatos ismeretei alapján. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az adatok olyan intézkedéseket tükröznek, amelyeket a kibocsátók esetleg csak utólag hoztak meg, továbbá hogy nem tükrözik az összes lehetséges jelentős károkozást.

J. Átvilágítás

A BlackRock magas szintű átvilágítást alkalmaz az Alap befektetéseinek kiválasztása és folyamatos nyomon követése során az Alap befektetésre, likviditásra és kockázati irányelveinek való megfelelés céljából, valamint a fenntarthatósági kockázat, az ESG-kritériumok és az általános teljesítmény tekintetében. A Portfóliókezelőket kereskedés előtti és utáni ellenőrzéseknek vetik alá a befektetési platformon, amennyiben az adott alapok környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatnak, a fenntarthatóságot kötelező jelleggel beépítik a befektetési folyamatba, vagy fenntartható befektetési céllal rendelkeznek. A Befektetésfelügyeleti csoport átvilágítási együttműködést folytat a portfólióvezetőkkel, és felügyeli a belső korlátozásokat, amelyek kiegészíthetik az alap tájékoztatójában meghatározott követelményeket. A Portfóliókezelők emellett betartják az európai, közel-keleti és afrikai régióra (EMEA) vonatkozó szabályzatokat is, ideértve a Befektetési Átvilágításra vonatkozó szabályzatot, amelyet a fenntarthatósági kockázatok beépítése érdekében frissítettek. A Legal and Compliance (Jogi és Megfelelési) csoport bevezetett egy keretrendszert annak biztosítására, hogy minden munkavállaló – beleértve a Portfóliókezelőket is – alkalmazza és betartsa a vonatkozó szabályzatokat és eljárásokat.

A Befektetési Tanácsadó integrálja a fenntarthatósági kockázatokat az Alap befektetési átvilágítási folyamatába. Elsősorban az Alap portfóliókezelői felelősek a fenntarthatósági kockázatok mérlegeléséért. A Befektetési Tanácsadóhoz tartozó felügyeleti keretrendszer vonatkozik rájuk, emellett a BlackRock kockázatkezelési feladatait ellátó Kockázat- és Kvantitatív Elemzési Csoport (Risk & Quantitative Analysis, RQA) független felülvizsgálatokat végez a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatban, és a megfelelési csoport további felügyeletet biztosít, valamint ellenőrzi az egyes alapokra vonatkozó ESG-követelményeket és befektetési korlátozásokat. Az RQA a BlackRock kockázatkezelési keretrendszerén belül a második védelmi vonal. Az RQA felel a BlackRock Befektetési és Vállalati kockázatkezelési keretrendszeréért, amely a fenntarthatósággal kapcsolatos befektetési kockázatok felügyeletét foglalja magában. Az RQA Investment Risk (Befektetési Kockázat) csapata rendszeres felülvizsgálatokat végez a portfóliókezelőkkel annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a befektetési csoportok tájékoztatást kapjanak a vonatkozó fenntarthatósági kockázatokról, kiegészítve a fenntarthatósági szempontok elsődleges ellenőrzését és felügyeletét a befektetési platformunkon. Az RQA rendelkezik egy külön a fenntarthatósági kockázatokra szakosodott csoporttal is, ez a Sustainability Risk Team (Fenntarthatósági Kockázat Csoport), amely együtt dolgozik a kockázatkezelőkkel és a vállalkozásokkal e konstruktív szerepvállalás megerősítésén. Az RQA együttműködik a Befektetési Platform munkacsoportjaival és az Aladdin Sustainability Lab csoporttal az egész vállalatra kiterjedő céges adatokkal, modellezéssel, módszertanokkal és elemzésekkel kapcsolatos konzultáció révén, a vállalat fenntarthatósági eszközkészletének fejlesztése céljából. Ezenkívül a BlackRock valamennyi portfóliókezelő számára rendelkezésére bocsátja a főbb káros hatásokkal kapcsolatos adatokat, valamint beépíti a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásainak figyelembevételét a befektetési átvilágítási folyamatba. További információk a fenti „D. szakasz – Befektetési stratégia” c. részben találhatók.

K. Szerepvállalási politikák

Az Alap

Az Alap nem használ szerepvállalást környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel vagy fenntartható befektetési célokkal kapcsolatos, kötelező érvényű kötelezettségvállalások teljesítésének eszközeként. A részvénybefektetési stratégiát folytató alapok portfóliókezelő csapata által végzett befektetési folyamat szerves részét képezi az azoknál a vállalatoknál folytatott szerepvállalás, amelyekbe befektetünk. A szerepvállalás az Átvilágítás részét képezi annak felmérése érdekében, hogy hogyan kezelik a vállalatok a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatokat és lehetőségeket, és ezek milyen hatást gyakorolnak a vállalatok pénzügyi helyzetére. A szerepvállalást az aggályok megvitatására, a lehetőségek megértésére és az építő jellegű visszajelzések egymással való megosztására használjuk fel, abból kiindulva, hogy a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási kérdések szorosan kapcsolódnak a vállalkozások hosszú távú stratégiájához és alapvető értékéhez. Az alapjainkkal kapcsolatos szerepvállalásunk mértéke és szintje az adott alap kötelezettségvállalásaitól és céljaitól függően változik.

Általános

A BlackRockon belül több szinten zajlik együttműködés azokkal a vállalatokkal, amelyekbe ügyfeleink eszközeit befektetjük. 

Amennyiben egy adott portfóliókezelő csapat kifejezetten a szerepvállalást jelöli meg azon eszközök egyikeként, amelyekkel az SFDR keretében a környezeti, társadalmi és irányítási kérdések iránti elkötelezettségét igyekszik kifejezni, akkor az ilyen szerepvállalási politika hatékonyságának módszereit és az ilyen szerepvállalási politika esetleges módosításának módjait abban az esetben, ha nem érik el a kívánt hatást (általában a meghatározott fő kedvezőtlen mutatók csökkenésében kifejezve), akkor az adott alapra vonatkozó tájékoztató és weboldal közzétételei ismertetik. 

Amennyiben a befektetési csoportok úgy döntenek, hogy kihasználják a szerepvállalás nyújtotta lehetőségeket, ami többféle formában történhet, de lényegében a portfóliókezelő csapat rendszeres és folyamatos párbeszédre törekszik az együttműködésben részt vevő, befektetéseket befogadó vállalatok vezetőivel vagy igazgatótanácsi tagjaival, hogy előmozdítsa az azonosított ESG-jellemzőkre és fő kedvezőtlen mutatókra irányuló hatékony és eredményes vállalatirányítási és fenntartható üzleti gyakorlatokat, valamint megértse a vállalat vezetésének hatékonyságát és felügyelje az azonosított ESG-kérdések megoldására irányuló tevékenységeket. A szerepvállalás továbbá lehetővé teszi, hogy a portfóliókezelő csapat visszajelzést adjon a vállalati gyakorlatokról és közzétételekről.

Amennyiben az érintett portfóliókezelő csapatnak aggályai vannak egy vállalatnak az azonosított ESG-jellemzőkkel és/vagy fő kedvezőtlen mutatókkal kapcsolatos megközelítését illetően, dönthet úgy, hogy elmagyarázza elvárásait a vállalat igazgatóságának vagy vezetőségének, és a közgyűléseken szavazással jelezheti, hogy aggályai vannak, általában az általuk felelősnek tartott, az azonosított ESG-jellemzők vagy a fő kedvezőtlen mutatók javulásáért felelős igazgatók újraválasztása ellen szavazva.

A BlackRock – függetlenül bármelyik portfóliókezelő csapat tevékenységétől – a legmagasabb szinten, a bizalmi megközelítés részeként úgy döntött, hogy ügyfeleinek hosszú távon a legjobb érdeke, hogy tájékozott, elkötelezett részvényesként támogassa a stabil vállalatirányítást. A BlackRocknál ez a BlackRock Investment Stewardship feladata. A BlackRock elsősorban a BIS csapat munkája révén tesz eleget a részvényesi jogokról szóló II. irányelv („SRD II”) részvénytársaságokkal és a befektetési ökoszisztéma más szereplőivel kapcsolatos szerepvállalás követelményeinek.  A BlackRock SRD II szerinti szerepvállalási politikájának egy példánya a https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf oldalon található.

A BlackRock befektetési felügyeletre vonatkozó megközelítését a BIS Globális Alapelvek és a piaci szintű szavazási irányelvek ismertetik. A BIS Globális Alapelvek meghatározzák vállalatirányítási filozófiánkat, valamint a vállalatok hosszú távú értékteremtését támogató vállalatirányítással és fenntartható üzleti gyakorlattal kapcsolatos nézeteinket. Elismerjük, hogy a vállalatirányítás elfogadott szabványai és normái piaconként eltérőek, azonban úgy véljük, hogy a vállalatirányítási gyakorlatnak vannak olyan alapvető elemei, amelyek globálisan meghatározóak a vállalat hosszú távú értékteremtő képességének szempontjából. Piac-specifikus szavazási irányelveink részletesen leírják, hogy a BIS hogyan hajtja végre a globális alapelveket – figyelembe véve a helyi piaci szabványokat és normákat –, és szolgáltatnak információt a részvényesi közgyűlések egyes szavazási pontjaival kapcsolatos szavazási döntéseinkhez.  A BlackRock befektetési felügyeletre és szerepvállalásra vonatkozó általános megközelítése a megtalálható a https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive és a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship oldalon.

A BIS a kötelezettségvállalás során egyes ESG-témákra összpontosíthat, amelyeket a BlackRock szavazási prioritásai tartalmaznak: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf.

L. A fenntartható befektetési célkitűzés elérése

Nincs referenciamutatóként kijelölt konkrét index annak meghatározására, hogy ez a pénzügyi termék összhangban van-e az általa támogatott fenntartható befektetési céllal. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az Alap az MSCI All Countries World Indexet használja egyes ESG-jellemzők összehasonlítására.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2024. jan. 31.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. jan. 31.
Név Súlyozás (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,30
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,03
MERCADOLIBRE INC 2,87
WISE PLC 2,84
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 2,82
Név Súlyozás (%)
CROWN HOLDINGS INC 2,79
ASML HOLDING NV 2,75
PEARSON PLC 2,58
ICF INTERNATIONAL INC 2,48
CLEAN HARBORS INC 2,39
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A USD 130,00 -0,04 -0,03 2024. márc. 04. 130,04 107,95 IE00BL5H0X59

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sheetal Prasad
Sheetal Prasad

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
5 900 USD
-41,0%
3 260 USD
-20,1%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 670 USD
-33,3%
6 820 USD
-7,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 300 USD
3,0%
12 490 USD
4,5%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
17 240 USD
72,4%
21 300 USD
16,3%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom