Korko-sijoitukset

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 1 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) -16,7
Vertailuarvo (%) -16,7
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- - - - -16,66
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

- - - - -16,73
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,66 - - - -13,42
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-16,73 - - - -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,66 -5,08 -4,72 -7,72 -16,66 - - - -15,21
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-16,73 -5,10 -4,69 -7,80 -16,73 - - - -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 26.01.2023 EUR 864
Rahaston nettovarat alkaen 26.01.2023 USD 1 805 250 715
Perustamispäivä 08.11.2021
Rahaston perustaminen 11.04.2008
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi BBG World Government Inflation-Linked Bond Index unhedged in EUR
Indeksin tunnus BCIW1A
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
ISIN IE000KD5RQM5
SEDOL BNSMC35

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2021 150
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 26.01.2023 3,42
Muokattu duraatio alkaen 26.01.2023 9,58
Painotettu keskim. YTM. alkaen 26.01.2023 0,98%
Tehokas duraatio alkaen 26.01.2023 9,59
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 26.01.2023 10,33
WAL huonoimpaan alkaen 26.01.2023 10,33

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 5,92
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 30,16
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Bond Global Inflation Linked
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 63
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 0,00
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 31.07.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 26.01.2023
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,84
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,68
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,66
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 3.625 04/15/2028 1,59
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 1,56
TREASURY (CPI) NOTE 2 01/15/2026 1,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 1,47
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 26.01.2023

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.01.2023

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.01.2023

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.01.2023

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 26.01.2023

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class Flexible Acc EUR - 8,65 0,02 0,24 26.01.2023 10,55 8,49 IE000KD5RQM5 -
Flexible Accumulating High Denomination EUR - 175,43 0,42 0,24 26.01.2023 200,85 172,33 IE0005JGQ5P6 -
Class Flexible USD - 7,87 -0,02 -0,21 26.01.2023 9,70 6,89 IE0004XHE738 -
Inst. Acc. USD Hedged USD Ei ole 13,92 -0,01 -0,09 26.01.2023 16,49 12,85 IE00B3C8NT28 -
Class D Acc Hedged GBP - 8,44 -0,01 -0,10 26.01.2023 10,00 7,83 IE000H4Z3PW7 -
D Acc. USD Hedged USD Ei ole 10,95 -0,01 -0,09 26.01.2023 12,97 10,11 IE00BD0NC367 -
Flexible Acc. USD Hedged USD Ei ole 16,33 -0,02 -0,09 26.01.2023 19,33 15,07 IE00B2PPWQ36 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumentit

Dokumentit