Korko-sijoitukset

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

- 0,05 8,31 9,73 5,47
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

- 0,10 8,38 9,81 6,40
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,47 7,82 - - 5,55
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

6,40 8,19 - - 5,80
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,47 -1,38 3,11 5,30 5,47 25,35 - - 28,48
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

6,40 -0,54 4,00 6,22 6,40 26,63 - - 29,87
  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) - 0,05 8,31 9,73 5,47
Vertailuarvo (%) - 0,10 8,38 9,81 6,40

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 13.01.2022 USD 51 910 945
Rahaston nettovarat alkaen 02.12.2021 USD 1 005 441 032
Perustamispäivä 11.05.2017
Rahaston perustaminen 11.04.2008
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Indeksin tunnus -
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,10%
Kulusuhde 0,10%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus USD 5000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus -
ISIN IE00BD0NC367
SEDOL BD0NC36

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2021 150
Painotettu keskim. YTM alkaen - -
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2021 12,49
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2021 13,13
3 v beeta alkaen 31.12.2021 1,011
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2021 5,81%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2022 99,11
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2022 6,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2022 29,51
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2022 Bond Global Inflation Linked
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2022 61
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 07.01.2022 0,00
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2022 31.08.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Class D, alkaen 31.12.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 86 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,74
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,64
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 3.875 04/15/2029 1,42
UK I/L GILT 0.5 03/22/2050 1,41
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,40
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,34
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D USD Ei ole 12,70 0,03 0,22 13.01.2022 13,08 11,71 IE00BD0NC367 -
Class Flexible Acc EUR - 10,04 0,01 0,06 13.01.2022 10,38 9,97 IE000KD5RQM5 -
Class Flexible USD - 9,89 0,04 0,41 13.01.2022 10,04 9,71 IE0004XHE738 -
Inst USD Ei ole 16,15 0,04 0,22 13.01.2022 16,64 14,89 IE00B3C8NT28 -
Flex USD Ei ole 18,92 0,04 0,22 13.01.2022 19,49 17,43 IE00B2PPWQ36 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumentit

Dokumentit