Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 28.sep.2020 USD 30.367.187
Net Assets of Fund pr. 28.sep.2020 USD 12.398.504.993
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 15.apr.2010
Oprettelsesdato 12.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI World Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,16%
ISIN IE00B62NX656
Bloomberg-ticker BGIWUII
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B62NX65
Bloomberg benchmark ticker NDDUWI
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.sep.2020 48,91
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.sep.2020 Equity Global
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.sep.2020, ud fra investeringer pr. 31.mar.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,96% for dampkul og 1,37% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Developed World Index Fund (IE), Inst, pr. 31.aug.2020 målt imod 3151 Global Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2020
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 4,79
MICROSOFT CORP 3,48
AMAZON COM INC 3,13
FACEBOOK CLASS A INC 1,51
ALPHABET INC CLASS C 1,06
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,05
JOHNSON & JOHNSON 0,87
TESLA INC 0,79
VISA INC CLASS A 0,76
NESTLE SA 0,75
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst USD Kvartalsvis 18,19 0,30 1,70 19,16 12,31 18,19 IE00B62NX656 18,21 -
Flex GBP Ingen 27,51 0,17 0,62 27,96 20,51 27,50 IE00B61BMR49 27,53 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex GBP Daglig 24,24 0,15 0,62 24,76 18,24 24,24 IE00B6385520 24,26 -
Inst EUR Kvartalsvis 26,39 0,38 1,48 28,95 19,17 26,38 IE00B62WCL09 26,41 -
Inst Hedged EUR - 11,02 0,18 1,64 11,55 7,65 11,02 IE00BJ023R69 11,03 -
Inst GBP Kvartalsvis 19,23 0,12 0,62 19,64 14,47 19,23 IE00B62HNT07 19,25 -
Flex EUR Kvartalsvis 14,44 0,21 1,47 16,22 10,70 14,43 IE00B61MGS68 14,45 -
Flex Hedged GBP - 11,47 0,19 1,67 12,02 7,94 11,46 IE00BFZPRR02 11,48 -
Inst EUR Daglig 23,06 0,34 1,48 25,60 16,90 23,06 IE00B62NV726 23,08 -
Inst GBP Ingen 26,81 0,16 0,62 27,26 20,00 26,80 IE00B62C5H76 26,83 -
Flex USD Kvartalsvis 26,89 0,45 1,70 28,32 18,04 26,88 IE00B616R411 26,91 -
Flex EUR Kvartalsvis 28,74 0,42 1,48 31,50 20,87 28,73 IE00B61D1398 28,76 -
Class D Hedged GBP - 11,59 0,19 1,66 12,24 8,08 11,58 IE00BGL88775 11,60 -
Flex Hedged EUR - 11,49 0,19 1,64 12,04 7,97 11,48 IE00BFZPRS19 11,50 -
Inst USD Kvartalsvis 21,66 0,36 1,70 22,82 14,54 21,66 IE00B62WG306 21,68 -
Class D USD Ingen 13,32 0,22 1,70 14,03 8,94 13,31 IE00BD0NCN62 13,33 -
Class D EUR Ingen 12,44 0,18 1,48 13,63 9,04 12,44 IE00BD0NCM55 12,45 -
Class D GBP Ingen 13,35 0,08 0,62 13,58 9,96 13,35 IE00BD0NCL49 13,36 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter