Obligationer

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 7,5 -6,6 -7,0 -14,2 13,1 13,8 -12,3 12,0 2,1 -8,2
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 16,8 -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7
  1y 3y 5y 10y Opret.
-9,35 -4,33 -3,47 -2,23 3,14
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -12,21 -5,51 -2,53 -2,03 -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-10,48 6,62 1,99 -0,16 -9,35 -12,43 -16,19 -20,20 119,70
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -13,55 7,11 0,99 -3,36 -12,21 -15,64 -12,04 -18,54 -
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

-13,62 8,46 -2,76 3,77 -18,69
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

-7,40 10,13 -1,45 2,63 -20,63

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 05.dec.2022 USD 1.405.187.762
Oprettelsesdato 26.jun.1997
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,27%
Omkostningsgrad 1,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udlodningsfrekvens Månedligt
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker MLLEUA1
ISIN LU0278477574
SEDOL B1PGSS3

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 170
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.nov.2022 4,97%
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2022 14,18%
3 år Beta pr. 30.nov.2022 1,103
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 9,32%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 4,53
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 9,32%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 4,54
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 6,45
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 6,45

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 BBB
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 99,52
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 4,42
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 43,70
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 254
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 1.222,31
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 0,59
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 31.maj2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A1, pr. 30.nov.2022 målt imod 892 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,34
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,99
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,74
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,70
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,52
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,43
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,39
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A1 USD Månedligt 2,96 0,01 0,34 05.dec.2022 3,47 2,68 LU0278477574 -
Class D2 CHF Ingen 21,63 0,01 0,05 05.dec.2022 23,94 20,55 LU1065150267 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 7,50 0,02 0,27 05.dec.2022 8,63 6,78 LU1688375184 -
Class X2 GBP Ingen 5,42 0,01 0,18 05.dec.2022 5,65 4,93 LU1688375267 -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 5,03 0,01 0,20 05.dec.2022 6,00 4,59 LU0995345831 -
Class D2 USD Ingen 23,00 0,03 0,13 05.dec.2022 25,83 20,70 LU0383940458 -
Class I2 EUR Ingen 21,99 -0,07 -0,32 05.dec.2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 8,86 0,01 0,11 05.dec.2022 10,06 8,00 LU1505939139 -
Class I5 USD Kvartalsvis 7,39 0,01 0,14 05.dec.2022 8,65 6,65 LU1495982867 -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 4,93 0,01 0,20 05.dec.2022 5,97 4,50 LU1133072774 -
Class X2 AUD Ingen 9,81 0,05 0,51 05.dec.2022 10,35 8,80 LU1554267051 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,49 0,01 0,12 05.dec.2022 9,81 7,68 LU2319963380 -
Class A1 EUR Månedligt 2,81 -0,01 -0,35 05.dec.2022 3,05 2,71 LU0278461065 -
Class SR2 USD - 8,83 0,02 0,23 05.dec.2022 9,91 7,94 LU2319963547 -
Class A2 USD Ingen 21,33 0,03 0,14 05.dec.2022 24,05 19,21 LU0278470058 -
Class A3 EUR Månedligt 2,83 -0,01 -0,35 05.dec.2022 3,07 2,73 LU0278457469 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 75,08 0,10 0,13 05.dec.2022 87,25 67,97 LU1715605868 -
Class A2 EUR Ingen 20,27 -0,06 -0,30 05.dec.2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
Class A3 USD Månedligt 2,98 0,01 0,34 05.dec.2022 3,49 2,70 LU0278470132 -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,18 0,02 0,28 05.dec.2022 7,66 6,83 LU1694209807 -
Class D3 EUR Månedligt 11,69 -0,04 -0,34 05.dec.2022 12,71 11,30 LU0827884924 -
Class D2 EUR Ingen 21,86 -0,07 -0,32 05.dec.2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
Class A6 USD Månedligt 6,20 0,01 0,16 05.dec.2022 7,43 5,65 LU1408528211 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,56 0,02 0,16 05.dec.2022 14,33 11,34 LU0827885491 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,78 0,01 0,15 05.dec.2022 7,83 6,13 LU0473186707 -
Class I2 USD Ingen 23,14 0,04 0,17 05.dec.2022 25,95 20,82 LU0520955575 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,67 0,01 0,13 05.dec.2022 8,70 6,92 LU0827884767 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,15 0,01 0,11 05.dec.2022 10,15 8,24 LU0827884684 -
Class A2 CHF Ingen 20,06 0,01 0,05 05.dec.2022 22,30 19,07 LU0938162186 -
Class D3 HKD Månedligt 95,58 -0,05 -0,05 05.dec.2022 112,67 87,75 LU0827885061 -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 5,57 0,01 0,18 05.dec.2022 6,79 5,10 LU1408528302 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 8,70 0,02 0,23 05.dec.2022 9,68 7,83 LU0480535052 -
Class X2 USD Ingen 6,62 0,01 0,15 05.dec.2022 7,40 5,96 LU0344905624 -
Class D4 EUR Årlig 11,32 -0,03 -0,26 05.dec.2022 12,45 10,87 LU0827885145 -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 4,76 0,00 0,00 05.dec.2022 5,68 4,34 LU0827884841 -
Class D4 USD Årlig 11,91 0,02 0,17 05.dec.2022 14,16 10,72 LU0827885228 -
Class D3 USD Månedligt 12,30 0,01 0,08 05.dec.2022 14,45 11,18 LU0523291242 -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 5,54 0,00 0,00 05.dec.2022 6,71 5,07 LU1676225185 -
Class A4 EUR Årlig 11,30 -0,03 -0,26 05.dec.2022 12,41 10,86 LU0478974834 -
Class A4 USD Årlig 11,89 0,02 0,17 05.dec.2022 14,11 10,70 LU0548402170 -
Class A3 HKD Månedligt 23,11 -0,01 -0,04 05.dec.2022 27,24 21,21 LU0388349754 -
Class I2 GBP - 18,95 0,04 0,21 05.dec.2022 19,75 17,31 LU1741217027 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,54 0,01 0,15 05.dec.2022 7,57 5,92 LU0622213642 -
Class I2 CHF - 21,76 0,02 0,09 05.dec.2022 24,06 20,66 LU1781817694 -
Class SR3 Hedged GBP Månedligt 7,95 0,01 0,13 05.dec.2022 9,49 7,25 LU2319963463 -
Class SR3 USD Månedligt 8,10 0,01 0,12 05.dec.2022 9,51 7,36 LU2319963620 -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 5,01 0,01 0,20 05.dec.2022 6,02 4,57 LU0995336418 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,29 0,01 0,14 05.dec.2022 8,29 6,58 LU0358998713 -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,02 -0,03 -0,43 05.dec.2022 7,61 6,71 LU0995350831 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 6,31 0,01 0,16 05.dec.2022 7,32 5,71 LU0359002093 -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 4,76 0,00 0,00 05.dec.2022 5,68 4,34 LU0575500318 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,17 0,01 0,16 05.dec.2022 7,13 5,58 LU0623004180 -
Class X2 EUR Ingen 6,29 -0,02 -0,32 05.dec.2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 60,95 0,09 0,15 05.dec.2022 73,73 55,67 LU1408528484 -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 6,01 0,01 0,17 05.dec.2022 7,25 5,49 LU1408528641 -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 7,37 0,01 0,14 05.dec.2022 8,77 6,65 LU1954752702 -
Class A2 CZK Ingen 493,43 -1,97 -0,40 05.dec.2022 527,61 473,17 LU1791177113 -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 6,18 0,01 0,16 05.dec.2022 7,46 5,65 LU1408528724 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter