Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 14,2 -9,0 20,0 9,6 16,1 -5,6 -2,5 14,3 -2,9 4,9
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 15,6 -9,3 22,3 12,7 13,4 -3,2 0,6 17,2 -3,4 5,7
  1y 3y 5y 10y Opret.
-12,11 -3,40 -0,93 2,69 5,36
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -11,23 -3,37 0,59 3,78 -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-13,13 -0,99 -5,48 -8,64 -12,11 -9,84 -4,57 30,38 157,19
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -12,36 -0,73 -4,16 -4,29 -11,23 -9,77 3,01 44,90 -
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

-2,14 13,10 -6,09 7,85 -12,36
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

-0,17 18,87 -5,83 5,59 -10,43

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 25.nov.2022 USD 922.420.728
Oprettelsesdato 01.okt.2004
Fondens oprettelse 01.okt.2004
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,47%
Omkostningsgrad 1,25%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker MLEMEA2
ISIN LU0200683885
SEDOL B0347L8

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 268
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 13,70%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 1,159
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 9,11%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 6,65
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 9,12%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 6,84
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 12,75
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 12,75

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 4,52%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 10,97%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 88,79%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,35% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2, pr. 31.okt.2022 målt imod 1318 Global Emerging Markets Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,46
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,38
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,33
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,26
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,24
Navn Vægtning (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,20
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,10
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,08
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1,07
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,02
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 EUR Ingen 15,39 0,10 0,65 25.nov.2022 17,44 14,52 LU0200683885 -
Class A3 EUR Månedligt 7,45 0,06 0,81 25.nov.2022 8,74 7,05 LU0200684008 -
Class A1 EUR Månedligt 7,19 0,05 0,70 25.nov.2022 8,46 6,81 LU0200683703 -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 76,69 0,24 0,31 25.nov.2022 101,36 69,11 LU1919856051 -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,80 0,02 0,29 25.nov.2022 9,00 6,11 LU1323999216 -
Class D3 USD Månedligt 7,75 0,03 0,39 25.nov.2022 9,89 6,95 LU0827876821 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,05 0,04 0,29 25.nov.2022 17,77 12,62 LU0827877399 -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,07 0,01 0,17 25.nov.2022 8,01 5,47 LU0871639893 -
Class D3 EUR Månedligt 7,46 0,05 0,67 25.nov.2022 8,76 7,07 LU0827877126 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 9,63 0,03 0,31 25.nov.2022 12,07 8,64 LU1057296771 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 46,96 0,15 0,32 25.nov.2022 61,70 42,26 LU0764619960 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 16,06 0,05 0,31 25.nov.2022 20,15 14,40 LU0343170543 -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,56 0,02 0,31 25.nov.2022 8,67 5,88 LU1722865000 -
Class I2 Hedged GBP - 8,56 0,02 0,23 25.nov.2022 10,65 7,68 LU1806518533 -
Class A2 USD Ingen 15,98 0,05 0,31 25.nov.2022 19,69 14,28 LU0200680600 -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 6,32 0,02 0,32 25.nov.2022 8,37 5,70 LU1408527916 -
Class A6 USD Månedligt 6,37 0,02 0,31 25.nov.2022 8,29 5,72 LU0764617162 -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 6,73 0,02 0,30 25.nov.2022 8,87 6,07 LU1408528138 -
Class A2 CZK Ingen 374,87 2,03 0,54 25.nov.2022 443,84 355,65 LU1791181735 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,24 0,04 0,30 25.nov.2022 16,84 11,89 LU0413376566 -
Class I2 USD Ingen 15,86 0,05 0,32 25.nov.2022 19,40 14,16 LU1180455567 -
Class X5 Hedged CHF Kvartalsvis 7,42 0,02 0,27 25.nov.2022 9,77 6,66 LU1904800973 -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 6,66 0,02 0,30 25.nov.2022 8,75 6,00 LU1408528054 -
Class X2 USD Ingen 19,57 0,06 0,31 25.nov.2022 23,78 17,46 LU0200682721 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 8,03 0,03 0,38 25.nov.2022 10,09 7,21 LU1618350562 -
Class D2 USD Ingen 17,51 0,05 0,29 25.nov.2022 21,46 15,64 LU0297941386 -
Class A4 EUR Årlig 10,18 0,07 0,69 25.nov.2022 12,03 9,60 LU1072326561 -
Class A1 USD Månedligt 7,46 0,02 0,27 25.nov.2022 9,55 6,70 LU0200680436 -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 68,37 0,22 0,32 25.nov.2022 89,91 61,58 LU1109561420 -
Class A3 USD Månedligt 7,73 0,02 0,26 25.nov.2022 9,87 6,94 LU0200680782 -
Class I4 Hedged EUR Årlig 7,27 0,02 0,28 25.nov.2022 9,67 6,52 LU2075911060 -
Class I4 Hedged GBP Årlig 7,46 0,03 0,40 25.nov.2022 9,77 6,69 LU2075910922 -
Class I4 USD Årlig 7,63 0,03 0,39 25.nov.2022 9,82 6,81 LU1806518293 -
Class I2 EUR Ingen 15,28 0,11 0,73 25.nov.2022 17,18 14,40 LU1048586868 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,57 0,03 0,31 25.nov.2022 12,09 8,59 LU1057294727 -
Class D2 EUR Ingen 16,87 0,12 0,72 25.nov.2022 19,00 15,90 LU0827877043 -
Class X2 EUR Ingen 18,85 0,14 0,75 25.nov.2022 21,06 17,75 LU0988581723 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Dokumenter

Dokumenter