Více aktiv

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjmuto.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Reinvestments

This fund does not have any distributions.

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 4,1 -2,4 5,3 8,7 -4,9 13,4 5,6 5,8 -13,1 9,8
Benchmark omezení 1 (%) 6,3 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
9,12 -0,59 2,81 2,67 3,77
Benchmark omezení 1 (%) 13,77 2,63 6,71 5,75 6,86
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
1,77 1,11 1,24 5,85 9,12 -1,77 14,84 30,13 55,50
Benchmark omezení 1 (%) 4,33 2,68 2,00 8,56 13,77 8,11 38,37 74,87 120,69
  Od
31-bře-2019
do
31-bře-2020
Od
31-bře-2020
do
31-bře-2021
Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Celkový výnos (%)

k 31-bře-24

-5,49 21,04 -0,52 -6,98 9,53
Benchmark omezení 1 (%)

k 31-bře-24

-1,77 25,62 3,04 -5,14 14,33

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 17-čvn-24
USD 4 463 690 316
Datum spuštění fondu
28-čvn-12
Základní měna fondu
USD
Benchmark omezení 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Počáteční poplatek
5,00%
ISIN
LU0784385840
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
USD 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
BGMAIA2
Datum spuštění třídy akcií
28-čvn-12
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Více aktiv
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,75%
Roční poplatek za správu
1,50%
Minimální počáteční investice
USD 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
USD Moderate Allocation
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
B82KC29

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 31-kvě-24
3129
Beta 3 roky
k -
-
Poměr P/B
k 31-kvě-24
1,69
Modifikovaná durace
k 31-kvě-24
2,68
Vážená průměrná splatnost
k 31-kvě-24
2,42
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-kvě-24
8,90%
Poměr P/E
k 31-kvě-24
14,24
Výnos do splatnosti
k 31-kvě-24
10,37
Efektivní durace
k 31-kvě-24
2,21

Integrace ESG

Integrace ESG

Integrace ESG je postup začlenění finančně významných kritérií nebo informací týkajících se environmentálního, sociálního a podnikového řízení do procesu investičního rozhodování s cílem zvýšit rizikově upravenou návratnost portfolií našich klientů. Pokud není v dokumentaci fondu nebo v investičním cíli fondu uvedeno jinak, neznamená začlenění tohoto prohlášení, že fond má investiční cíl nebo strategii v souladu s ESG, ale spíše popisuje, jak jsou údaje nebo informace o ESG zvažovány jako součást celkového investičního procesu.
Správce fondu zahrnuje hlediska ESG v kombinaci s dalšími informacemi do fáze výzkumu a due diligence investičního procesu. Informace o ESG mohou být získávány interně, ve spolupráci s týmem BlackRock Investment Stewardship při zapojování emitentů do řešení významných environmentálních, společenských nebo správních témat a od poskytovatelů třetích stran. Průběžné sledování portfolia správcem fondu zahrnuje pravidelné přezkumy rizik portfolia se skupinou pro analýzu rizik a kvantitativní analýzu. Tyto přezkumy případně zahrnují diskusi o expozici portfolia vůči významným rizikům ESG, jakož i o expozici vůči podnikatelským aktivitám souvisejícím s udržitelností, ukazatelům souvisejícím s klimatem a dalším faktorům.

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A2, as of 31-kvě-24 rated against 1077 USD Moderate Allocation Funds.

Podíly

Podíly

k 31-kvě-24
Name Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,82
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,09
ISH US MBS ETF USD DIST 1,17
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,96
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024 0,73
Name Weight (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0,53
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 10.296/14/2024 0,47
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,42
AMZN CITIGROUP INC 14.226/12/2024 0,41
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

Sorry, sectors are not available at this time.
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
k 31-kvě-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 31-kvě-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Rozdělení se může změnit.
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
k 31-kvě-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class A2 USD 15,64 -0,02 -0,13 17-čvn-24 15,73 13,84 LU0784385840
Class A2 EUR 14,59 -0,09 -0,61 17-čvn-24 14,68 13,02 LU1162516477

Správci portfolia

Správci portfolia

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 5 roky
Příklad investice USD 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 5 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 230 USD
-27,7%
5 520 USD
-11,2%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 990 USD
-20,1%
9 200 USD
-1,6%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 790 USD
-2,1%
11 040 USD
2,0%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 500 USD
15,0%
12 870 USD
5,2%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace