MARKTVISIE VOOR DE KORTE TERMIJN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe stem ik mijn portefeuille af op mijn visie voor de korte termijn?

Om zich positief te onderscheiden van hun benchmark en andere beheerders, kiezen veel portefeuillebeheerders ervoor hun visie op landen, sectoren, factoren, durations en kredietkwaliteiten op een gedifferentieerde manier tot uiting te laten komen.

Wanneer de marktvolatiliteit hoog is, zijn dergelijke tactische accenten in de portefeuille van des te groter belang, omdat beleggers zowel winst willen pakken op de korte termijn als potentiële drawdowns beperken.

DE AANPAK

Een stress-test kan helpen om manieren te vinden om het rendement van een portefeuille te verbeteren. BlackRock heeft diverse scenario’s ontwikkeld, gebaseerd op simulaties van mogelijke toekomstige ontwikkelingen als gevolg van macro-economische en geopolitieke gebeurtenissen. Deze kunnen beheerders helpen de mogelijke effecten op de economie, de markt en de alpha van hun portefeuilles in kaart te brengen.

Analyse hypothetische stresstest

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

De toename van de volatiliteit van aandelen is weergegeven door een verandering van 16,5% in de VIX-index. De stijging van opkomende markten is gebaseerd op een stijging van 10% van de MSCI Emerging Markets Index. Indexrendementen zijn alleen bedoeld ter illustratie; ze houden geen rekening met beheers-, transactie- en overige kosten. Een index wordt niet beheerd en het is niet mogelijk er direct in te beleggen.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

De belegger keek kritisch naar de instrumenten die gebruikt werden om de verschillende tactische visies tot uiting te brengen. Door in het portefeuilleproces meer gebruik te maken van ETF’s, bleek de belegger meer flexibiliteit te krijgen om de tactische assetallocatie-visies uit te werken.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Dankzij de liquiditeit van de ETF-markt kunnen beleggers hun tactische assetallocatie tegen lagere kosten vormgeven en dynamische accenten aan hun portefeuille toevoegen, afhankelijk van de marktontwikkelingen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS