OBLIGATIES IN DE TACTISCHE ASSETALLOCATIE

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe beleg ik tactische in een specifiek deel van de obligatiemarkt?

Beleggers die willen reageren op macro-ontwikkelingen door hun tactische allocatievisie toe te passen op specifieke delen van de obligatiemarkt, hebben een flexibel beleggingsinstrument nodig waarmee direct blootstelling wordt verkregen aan de gewenste markt.

DE AANPAK

Neem bijvoorbeeld een belegger die toegang zoekt tot wereldwijde “fallen angels”, aangezien de marktvolatiliteit in het eerste kwartaal van 2020, als gevolg van Covid-19, tot een grote toename van dit type emittenten heeft geleid (zie grafiek hieronder).

De term “fallen angels” wordt gebruikt voor emittenten waarvan de rating van een obligatie bij de emissie dan wel op enig moment daarna investment-grade was, maar vervolgens verlaagd werd tot high-yield.

Wereldwijde markt van “fallen angels”

Grafiek van wereldwijde markt

1Bron: Bloomberg, Barclays, per 31 augustus 2020.

De wereldwijde markt van “fallen angels” wordt weergegeven door de Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels capped Index. Alle bedragen zijn in USD. Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

Door via een ETF kortdurend te beleggen in high-yield bedrijfsobligaties van wereldwijde “fallen angels”, krijgt een belegger directe toegang tot meer dan 400 bedrijfsobligaties van emittenten uit ontwikkelde markten over de hele wereld, waarvan de rating aanvankelijk investment grade was en onlangs verlaagd is naar high-yield.2

2Bron: Gebaseerd op het aantal obligaties in de Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels capped Index per 31 augustus 2020.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Icoon van een sleutel

Direct toegang tot een specifiek deel van de markt

Icoon van een pot met vormen

In één transactie toegang tot een groot aantal obligaties uit de hele wereld

Icoon van een steeksleutel

Instrument voor uitwerking van een tactische visie op de korte termijn

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS

Bron: BlackRock, juni 2020. Alle casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.