Aktier

BGF World Technology Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.feb.2020 USD 2 903
Basvaluta USD
Fondstart 03.mar.1995
Startdatum 28.feb.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI AC World Information Technology Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,81%
ISIN LU1728554749
Bloomberg, kortnamn BGWTI2H
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BG0QCY7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 3,78
APPLE INC 3,32
ALPHABET INC CLASS A 2,81
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,72
AMAZON COM INC 2,43
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 2,40
SALESFORCE.COM INC 2,25
TWILIO INC CLASS A 1,58
ADOBE INC 1,54
PAYPAL HOLDINGS INC 1,45
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged EUR - 13,99 0,10 0,72 13,99 10,15 - LU1728554749 - -
Class D2 USD Ingen 51,50 0,36 0,70 51,50 36,38 - LU0724618946 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,04 0,08 0,62 13,04 9,42 - LU1852331112 - -
Class A2 GBP Ingen 36,43 0,30 0,83 36,43 25,93 - LU0171311680 - -
Class X2 USD - 17,48 0,12 0,69 17,48 12,23 - LU1733225426 - -
Class I2 EUR Ingen 17,40 0,12 0,69 17,40 11,79 - LU1722863211 - -
Class A2 EUR Ingen 43,70 0,30 0,69 43,70 29,90 - LU0171310443 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,55 0,09 0,67 13,55 9,94 - LU1822773716 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 340,00 9,00 0,68 1 340,00 977,00 - LU1948809444 - -
Class D2 GBP Ingen 39,54 0,33 0,84 39,54 27,95 - LU0827890491 - -
Class D2 EUR Ingen 47,43 0,32 0,68 47,43 32,21 - LU0376438312 - -
Class A2 USD Ingen 47,44 0,32 0,68 47,44 33,77 - LU0056508442 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tony Kim
Tony Kim

Dokument

Dokument