Obligationer

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 17.okt.2019 EUR 928 709
Net Assets of Fund per den 17.okt.2019 USD 1 349 225 248
Basvaluta USD
Valutaserier EUR
Fondstart 01.sep.2000
Startdatum 27.sep.2017
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex FTSE Euro Bond Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,12%
ISIN IE00BDZRPS94
Bloomberg, kortnamn BRICDEA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDZRPS9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,17
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 11/25/2024 0,16
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,15
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,14
Namn Vikt (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,13
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,13
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A 4.5 10/26/2046 0,12
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D Acc EUR Ingen 11,81 -0,07 -0,58 12,09 10,08 11,79 IE00BDZRPS94 11,83 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 10,51 0,00 -0,01 10,65 9,50 10,49 IE00BYVZVL92 10,53 -
Flex USD Halvårsvis 10,22 0,00 0,01 10,33 9,31 10,21 IE00BYQQ0Z40 10,24 -
Inst USD Ingen 17,69 0,00 0,01 17,87 15,56 17,65 IE00B1W4R501 17,72 -
Flex USD Ingen 28,73 0,00 0,01 29,02 25,25 28,68 IE0000407050 28,79 -
Class D USD Ingen 11,39 0,00 0,01 11,50 10,01 11,37 IE00BD0NC706 11,41 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Darren Wills
Darren Wills

Dokument

Dokument