Aktier

BGF United Kingdom Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.okt.2019 GBP 148
Basvaluta GBP
Fondstart 31.dec.1985
Startdatum 28.sep.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori UK Large-Cap Equity
Jämförelseindex FTSE All-Share TR Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,82%
ISIN LU1495983246
Bloomberg, kortnamn BGUKI2G
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD87P86
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn FTPTTALL
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF United Kingdom Fund, Class I2, per den 30.sep.2019 listad mot 661 UK Large-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
RELX PLC 5,40
ASTRAZENECA PLC 5,11
UNILEVER PLC 4,64
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,58
DIAGEO PLC 4,45
Namn Vikt (%)
SMITH & NEPHEW PLC 3,82
RIO TINTO PLC 3,69
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,63
NEXT PLC 3,37
SSP GROUP PLC 3,02
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 GBP Ingen 12,94 0,13 1,01 13,66 10,71 - LU1495983246 - -
Class X2 EUR Ingen 154,51 0,35 0,23 155,51 121,94 - LU0468812655 - -
Class D2 EUR Ingen 142,23 0,32 0,23 143,31 113,16 - LU0679964535 - -
Class D2 GBP Ingen 123,27 1,15 0,94 130,26 102,25 - LU0329592967 - -
Class X2 GBP Ingen 133,92 1,26 0,95 141,21 110,18 - LU0147381346 - -
Class A2 USD Ingen 144,73 1,26 0,88 146,67 119,01 - LU0171293334 - -
Class A2 EUR Ingen 130,09 0,29 0,22 131,20 104,13 - LU0171293177 - -
Class A4 GBP Årlig 94,03 0,88 0,94 100,71 79,41 - LU0204064025 - -
Class D2 USD Ingen 158,24 1,38 0,88 160,00 129,32 - LU0827885905 - -
Class D4 GBP Årlig 94,37 0,88 0,94 101,62 79,77 - LU0827886036 - -
Class A2 GBP Ingen 112,75 1,05 0,94 119,34 94,09 - LU0011847091 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Nicholas Little
Nicholas Little

Dokument

Dokument