Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CAD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 09.apr.2020 USD 1 696
Basvaluta USD
Fondstart 01.okt.2004
Startdatum 25.maj.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,47%
ISIN LU1408528054
Bloomberg, kortnamn BGEMA6C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYVFFP1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn JPGCCOMP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CAD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2020
Namn Vikt (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,97
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,50
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,34
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,22
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,16
Namn Vikt (%)
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,05
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 1,04
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,00
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,93
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 16.95 04/03/2020 0,90
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A6 Hedged CAD Månatlig 7,93 0,04 0,51 9,81 7,28 - LU1408528054 - -
Class X5 Hedged CHF - 8,63 0,05 0,58 10,75 7,89 - LU1904800973 - -
Class I4 Hedged EUR - 8,66 0,05 0,58 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
Class A1 EUR Daglig 7,62 0,01 0,13 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
Class A8 Hedged CNH - 89,92 0,50 0,56 109,20 82,36 - LU1919856051 - -
Class A4 EUR Årlig 10,98 0,02 0,18 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
Class D2 USD Ingen 17,60 0,10 0,57 20,98 16,04 - LU0297941386 - -
Class X2 USD Ingen 19,25 0,12 0,63 22,92 17,54 - LU0200682721 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,22 0,08 0,57 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
Class A2 EUR Ingen 14,93 0,02 0,13 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
Class I4 USD - 8,69 0,05 0,58 10,57 7,92 - LU1806518293 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 80,38 0,50 0,63 98,35 73,95 - LU1109561420 - -
Class I2 Hedged GBP - 8,77 0,05 0,57 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,86 0,08 0,54 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
Class A3 EUR Månatlig 7,88 0,01 0,13 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
Class I4 Hedged GBP - 8,64 0,05 0,58 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,94 0,05 0,63 9,84 7,25 - LU1323999216 - -
Class D3 EUR Månatlig 7,89 0,01 0,13 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
Class D3 USD Månatlig 8,63 0,05 0,58 10,39 7,90 - LU0827876821 - -
Class A1 USD Daglig 8,33 0,05 0,60 10,02 7,61 - LU0200680436 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 16,62 0,09 0,54 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
Class A3 USD Månatlig 8,61 0,05 0,58 10,37 7,88 - LU0200680782 - -
Class D2 EUR Ingen 16,10 0,02 0,12 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 55,52 0,31 0,56 67,93 50,92 - LU0764619960 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,60 0,04 0,53 9,52 6,99 - LU1408527916 - -
Class A6 USD Månatlig 7,46 0,05 0,67 9,11 6,84 - LU0764617162 - -
Class I2 EUR Ingen 14,52 0,02 0,14 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,64 0,04 0,53 9,49 6,98 - LU1722865000 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 8,43 0,05 0,60 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
Class X2 EUR Ingen 17,61 0,03 0,17 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 7,17 0,04 0,56 8,92 6,59 - LU0871639893 - -
Class A2 CZK Ingen 401,49 -3,21 -0,79 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
Class A2 USD Ingen 16,32 0,10 0,62 19,46 14,88 - LU0200680600 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 7,95 0,05 0,63 9,85 7,29 - LU1408528138 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,09 0,06 0,60 12,13 9,22 - LU1057294727 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,07 0,05 0,50 12,19 9,22 - LU1057296771 - -
Class I2 USD Ingen 15,87 0,09 0,57 18,92 14,47 - LU1180455567 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokument

Dokument