Aktier

BSF Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

4,94 7,10 1,93 5,88 4,59
  10Å Start
4,59 4,12 4,87 - 4,50
  I år 1M 3M 10Å Start
3,55 0,59 2,71 4,59 12,87 26,85 - 24,71

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.okt.2020 USD 3 875
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav 245
Basvaluta USD
Fondstart 04.aug.2015
Startdatum 23.sep.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Event Driven
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,86%
ISIN LU1288049866
Bloomberg, kortnamn BSGEZ2G
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BZ0FXK0
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2020
Namn Vikt (%)
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 6,91
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 5,18
E TRADE FINANCIAL CORP 3,87
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3,80
WRIGHT MEDICAL GROUP NV 3,34
Namn Vikt (%)
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,28
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 2,80
ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC 2,78
NOBLE ENERGY INC 2,56
GRUBHUB INC 2,45
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Z2 Hedged GBP Ingen 125,70 0,05 0,04 125,87 105,21 - LU1288049866 - -
Class IA2 USD - 112,69 0,02 0,02 112,83 94,92 - LU1921562119 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 118,93 0,04 0,03 119,09 99,79 - LU1603214153 - -
Class D4 Hedged GBP - 101,23 0,03 0,03 101,37 99,50 - LU2215606471 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 117,73 0,04 0,03 117,90 98,83 - LU1373034930 - -
Class A2 USD Ingen 125,14 0,05 0,04 125,32 105,14 - LU1251620883 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 026,33 3,49 0,03 11 042,33 9 287,56 - LU1781817421 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 111,36 0,03 0,03 111,55 94,46 - LU1400751324 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 109,15 0,04 0,04 109,32 91,96 - LU1603214401 - -
Class X2 USD Ingen 143,35 0,09 0,06 143,54 118,08 - LU1264793958 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 115,87 0,04 0,03 116,04 97,48 - LU1382784764 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 114,12 0,04 0,04 114,30 96,07 - LU1373035077 - -
Class IA2 Hedged EUR - 103,31 0,02 0,02 103,48 86,88 - LU2125116769 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 103,66 0,04 0,04 103,80 86,72 - LU2114397859 - -
Class D2 USD Ingen 127,61 0,04 0,03 127,79 107,16 - LU1251621188 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 120,93 0,05 0,04 121,11 101,46 - LU1288049940 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1 037,77 0,36 0,03 1 039,28 868,72 - LU2114397776 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 113,37 0,03 0,03 113,55 95,70 - LU1387771113 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 118,76 0,05 0,04 118,94 99,77 - LU1341466644 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 113,39 0,04 0,04 113,54 95,18 - LU1603215044 - -
Class Z2 USD Ingen 132,54 0,06 0,05 132,71 110,91 - LU1258025839 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 75,41 -0,29 -0,38 100,45 66,69 - LU2008661006 - -
Class I4 Hedged EUR - 111,03 0,03 0,03 111,20 93,81 - LU1817852764 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 111,14 0,03 0,03 111,33 93,77 - LU1376384878 - -
Class I2 USD Ingen 117,74 0,04 0,03 117,90 98,70 - LU1251621345 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 106,74 0,04 0,04 106,91 90,05 - LU1697783881 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument