Aktier

BGF Japan Flexible Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i JPY.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.aug.2019 JPY 14 218
Basvaluta HKD
Fondstart 18.feb.2005
Startdatum 28.feb.2005
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Japan Large-Cap Equity
Jämförelseindex MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,87%
ISIN LU0212924517
Bloomberg, kortnamn MLJVA2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B1CC301
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDDUJN
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2, per den 31.jul.2019 listad mot 868 Japan Large-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
SOFTBANK GROUP CORP 4,22
NINTENDO CO LTD 3,27
NIDEC CORPORATION 3,16
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,11
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,04
Namn Vikt (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2,91
HOYA CORP 2,88
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,82
SYSMEX CORP 2,62
SMC CORP (JAPAN) 2,60
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 12,81 0,01 0,08 14,30 11,90 - LU0212924517 - -
Class D2 USD Ingen 14,03 0,02 0,14 15,55 12,96 - LU0827883520 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,65 0,03 0,22 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
Class D4 GBP Årlig 10,58 0,03 0,28 11,05 9,45 - LU0827883363 - -
Class D2 EUR Ingen 12,67 0,04 0,32 13,46 11,34 - LU0827883447 - -
Class A4 GBP Årlig 10,35 0,02 0,19 10,88 9,30 - LU0236176334 - -
Class I2 JPY Ingen 1 207,00 2,00 0,17 1 424,00 1 155,00 - LU1495982941 - -
Class A2 JPY Ingen 1 364,00 2,00 0,15 1 624,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
Class X2 GBP GBP - 12,33 -0,13 -1,04 12,84 11,22 - LU1967588366 - -
Class X2 Hedged EUR - 9,95 0,02 0,20 10,49 9,83 - LU2004776857 - -
Class A2 EUR Ingen 11,57 0,03 0,26 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,35 0,02 0,24 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,80 0,02 0,23 10,47 8,47 - LU0827883793 - -
Class X2 JPY Ingen 1 610,00 3,00 0,19 1 886,00 1 534,00 - LU0497860428 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Dokument

Dokument