Aktier

BGF India Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.feb.2020 USD 440
Basvaluta USD
Fondstart 10.jan.2020
Startdatum 30.dec.2011
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori India Equity
Jämförelseindex MSCI India Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,21%
ISIN LU0724618193
Bloomberg, kortnamn BGIND2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B6TJT02
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn GDUESIA
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF India Fund, Class D2, per den 31.jan.2020 listad mot 395 India Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
HDFC BANK LTD 8,88
INFOSYS LTD 8,75
ICICI BANK LTD 7,00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6,41
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 6,00
Namn Vikt (%)
AXIS BANK LTD 4,56
BHARTI AIRTEL LTD 4,51
BAJAJ FINANCE LTD 3,70
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,63
TECH MAHINDRA LTD 3,52
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 43,06 0,00 0,00 43,52 36,81 - LU0724618193 - -
Class A2 EUR Ingen 36,02 -0,08 -0,22 36,32 30,01 - LU0248271941 - -
Class D4 GBP Årlig 32,01 -0,19 -0,59 32,55 27,00 - LU0827882712 - -
Class A2 USD Ingen 39,05 0,00 0,00 39,47 33,50 - LU0248272758 - -
Class X2 USD Ingen 13,73 0,00 0,00 13,87 11,68 - LU0248274374 - -
Class A4 GBP Årlig 30,33 -0,18 -0,59 30,99 25,77 - LU0250163515 - -
Class D2 EUR Ingen 39,72 -0,09 -0,23 40,05 32,85 - LU0288299570 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Dokument

Dokument