Renter

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - - -1,78 -2,46
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - - - -2,39
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,83 - - - 1,93
Referanse (%) -2,69 - - - -
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,31 -0,15 -0,05 3,23 -2,83 - - - 5,15
Referanse (%) 0,43 -0,07 -0,01 3,33 -2,69 - - - -
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - - -1,38
Referanseindeks (%) - - - - -1,26

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 01.des.2021 EUR 17 248 284
Net Assets of Fund per 01.des.2021 USD 574 953 396
Startdato 15.mar.2019
Fondsstart 02.nov.2018
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks FTSE WGBI ex EGBI in EUR
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr -
Løpende gebyrer 0,15%
Kostnadsprosent -
Referansens suksesshonorarbeløp -
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE00BJK0X817
SEDOL BJK0X81

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.okt.2021 652
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 29.okt.2021 8,74
Vektet gjsn. forfall per 29.okt.2021 10,35
Standardavvik 3 år per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 98,09
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 6,09
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 16,55
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond USD Government
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 139
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 1,30
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,16
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,78
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,72
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,69
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 0,67
TREASURY NOTE 2.125 05/31/2026 0,66
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,64
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #421 0.1 02/01/2023 0,62
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,62
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Inst EUR - 10,80 -0,05 -0,42 01.des.2021 10,85 10,06 IE00BJK0X817 -
Class D Acc EUR Ingen 11,76 -0,05 -0,42 01.des.2021 11,80 10,94 IE00BDZRS805 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,46 0,00 0,02 01.des.2021 10,80 10,30 IE00BD5D0B54 -
Inst USD Ingen 15,65 0,04 0,27 01.des.2021 16,38 15,39 IE00B1W4R493 -
Class D USD Ingen 11,08 0,03 0,27 01.des.2021 11,60 10,90 IE00BD0NC581 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,78 0,00 0,02 01.des.2021 10,01 9,61 IE00BMY53838 -
Flex USD Halvårlig 9,68 0,03 0,27 01.des.2021 10,28 9,52 IE00BYQQ0X26 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,67 0,00 0,02 01.des.2021 10,94 10,50 IE00BGR7K831 -
Flex USD Ingen 22,97 0,06 0,27 01.des.2021 24,02 22,59 IE0005033380 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.