Renter

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.aug.2019 USD 9 733,74
Antall beholdninger per 31.jul.2019 2 888
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.jan.2007
Startdato 12.nov.2014
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - GBP Hedged
Referanseindeks Fund has no benchmark
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU0278465058
Bloomberg-børskode BGFIX2G
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BSL6VJ8
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class X2 Hedged, per 31.jul.2019 vurdert mot 360 Global Flexible Bond - GBP Hedged fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2019
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 19,42
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,38
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/11/2024 1,09
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0,87
Navn Vekt (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,55
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 10/18/2023 0,53
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 0,44
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,20 0,00 0,00 11,20 10,67 - LU0278465058 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,89 0,00 0,00 10,91 10,48 - LU0368231436 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,17 0,01 0,10 10,17 9,77 - LU0280465617 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,98 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 086,00 -1,00 -0,09 1 088,00 1 045,00 - LU1005243172 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,66 0,00 0,00 10,66 10,21 - LU1153584724 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,37 0,00 0,00 16,37 15,57 - LU0827879684 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,92 0,00 0,00 7,01 6,79 - LU0280467159 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 970,00 0,00 0,00 982,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,42 0,00 0,00 11,44 11,02 - LU1270847004 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,69 0,01 0,09 10,69 10,26 - LU0737136415 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,68 0,00 0,00 9,78 9,32 - LU1340096590 - -
Class D4 EUR Årlig 12,54 0,00 0,00 12,57 11,21 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 046,00 0,00 0,00 1 049,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,11 0,00 0,00 10,11 9,60 - LU1270847186 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,44 0,00 0,00 9,60 9,28 - LU1681056062 - -
Class A2 USD Ingen 14,59 0,00 0,00 14,59 13,82 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,96 0,00 0,00 20,96 19,96 - LU0278465488 - -
Class D2 USD Ingen 15,08 0,00 0,00 15,08 14,23 - LU0278469043 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,58 0,00 0,00 14,58 14,08 - LU0280468637 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,82 0,00 0,00 15,82 15,10 - LU0480534915 - -
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,71 0,00 0,00 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,57 0,00 0,00 10,59 10,19 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,46 0,00 0,00 10,46 10,03 - LU1181257202 - -
Class A6 USD Månedlig 12,21 0,00 0,00 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,31 0,00 0,00 11,31 10,81 - LU0278463947 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,37 0,00 0,00 10,37 9,83 - LU1786038098 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,77 -0,01 -0,08 11,79 11,33 - LU1263143379 - -
Class A1 EUR Daglig 9,13 0,00 0,00 9,17 8,41 - LU1005244220 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,94 0,00 0,00 7,03 6,80 - LU0827879841 - -
Class S5 USD - 10,24 0,02 0,20 10,24 10,22 - LU1992159068 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,18 0,01 0,10 10,20 10,00 - LU1992159654 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 96,11 0,02 0,02 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 059,00 0,00 0,00 1 095,00 1 027,00 - LU1926936912 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,69 0,00 0,00 21,69 20,58 - LU0827879767 - -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 9,29 0,00 0,00 9,42 9,13 - LU1003077317 - -
Class I2 USD Ingen 11,99 0,00 0,00 11,99 11,31 - LU0986736956 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,87 0,00 0,00 4,87 4,66 - LU1294567364 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,40 0,00 0,00 11,40 10,89 - LU0999670564 - -
Class A2 EUR Ingen 13,15 0,01 0,08 13,18 11,81 - LU1005243255 - -
Class A3 USD Månedlig 10,14 0,00 0,00 10,15 9,77 - LU1003076939 - -
Class A1 USD Daglig 10,13 0,00 0,00 10,15 9,78 - LU1003076855 - -
Class X3 USD Månedlig 10,16 0,01 0,10 10,17 9,78 - LU1003077234 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,17 0,01 0,10 10,19 10,00 - LU1992159902 - -
Class X2 USD Ingen 11,65 0,00 0,00 11,65 10,95 - LU0278469985 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,09 0,00 0,00 10,09 9,81 - LU1877503935 - -
Class D2 EUR Ingen 13,59 0,00 0,00 13,62 12,15 - LU1005243503 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 92,11 0,01 0,01 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class A3 EUR Månedlig 9,14 0,01 0,11 9,16 8,41 - LU1005243339 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,64 0,00 0,00 9,73 9,32 - LU0973708182 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,71 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 10,63 0,00 0,00 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,17 0,01 0,10 10,19 10,00 - LU1992161049 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,45 -0,01 -0,01 101,65 97,96 - LU1121320748 - -
Class A4 USD Årlig 10,23 0,00 0,00 10,23 9,69 - LU1153584997 - -
Class S2 USD - 10,24 0,01 0,10 10,24 10,00 - LU1992160157 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,55 0,00 0,00 9,56 9,28 - LU1165522217 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,95 0,00 0,00 9,95 9,55 - LU1083819141 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,33 0,00 0,00 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,19 0,00 0,00 11,19 10,62 - LU1136394076 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,20 0,00 0,00 9,32 9,01 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,51 0,00 0,00 9,64 9,31 - LU1685502194 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,19 0,00 0,00 12,19 11,52 - LU1093512371 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,23 0,00 0,00 11,23 10,63 - LU1214678283 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,46 -0,01 -0,09 11,47 11,00 - LU0278456909 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.