Renter

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.03.2015
Til
31.03.2016
Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.mar.2020

-1,85 4,45 2,31 0,10 -2,79

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 07.apr.2020 USD 9 353,41
Antall beholdninger per 31.mar.2020 3 623
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.jan.2007
Startdato 01.feb.2007
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,22%
ISIN LU0278465488
Bloomberg-børskode MLIHSA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B1PF5Z6
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 5 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2020
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 10,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,47
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,13
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,10
Navn Vekt (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,89
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 0,63
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 0,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,52
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 0,50
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mar.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mar.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mar.2020

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.mar.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mar.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mar.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,26 0,02 0,10 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 907,00 1,00 0,11 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class D4 EUR Årlig 12,04 -0,11 -0,91 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,24 0,01 0,11 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,26 0,01 0,07 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,90 0,01 0,09 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,49 0,01 0,11 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,42 0,01 0,10 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 9,69 0,01 0,10 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
Class A2 USD Ingen 14,17 0,01 0,07 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
Class I2 Hedged AUD - 9,99 0,01 0,10 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 8,96 0,01 0,11 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 13,83 0,01 0,07 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,18 0,01 0,10 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
Class D2 USD Ingen 14,69 0,01 0,07 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 041,00 1,00 0,10 1 109,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,10 0,00 0,00 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,50 0,01 0,11 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 8,81 0,01 0,11 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 998,00 1,00 0,10 1 065,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,47 0,00 0,00 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 15,84 0,01 0,06 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,25 0,00 0,00 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 8,71 0,01 0,11 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,86 0,01 0,09 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
Class A6 USD Månedlig 11,55 0,01 0,09 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,80 0,01 0,09 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
Class I2 USD Ingen 11,69 0,01 0,09 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,01 0,01 0,10 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
Class S5 USD - 9,75 0,12 1,25 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 034,00 1,00 0,10 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 91,34 0,09 0,10 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,96 0,01 0,09 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,49 0,01 0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,28 0,01 0,09 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
Class A3 USD Månedlig 9,70 0,01 0,10 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
Class S2 Hedged EUR - 9,73 0,13 1,35 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,02 0,02 0,10 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,53 0,01 0,22 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class A1 USD Daglig 9,71 0,01 0,10 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
Class S2 Hedged CHF - 9,70 0,12 1,25 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
Class A2 EUR Ingen 12,98 -0,13 -0,99 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class A3 EUR Månedlig 8,89 -0,08 -0,89 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 87,05 0,09 0,10 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class X3 USD Månedlig 9,71 0,01 0,10 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,47 0,00 0,00 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class D2 EUR Ingen 13,46 -0,13 -0,96 14,43 12,98 - LU1005243503 - -
Class X2 USD Ingen 11,40 0,02 0,18 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
Class A1 EUR Daglig 8,89 -0,09 -1,00 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,93 0,00 0,00 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,22 0,01 0,10 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,88 0,01 0,11 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class S2 USD - 9,98 0,13 1,32 10,58 9,55 - LU1992160157 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 11,78 0,01 0,08 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,00 0,01 0,09 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 10,04 0,01 0,10 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,59 0,00 0,00 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 10,85 0,01 0,09 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,48 0,01 0,11 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 96,91 0,09 0,09 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 10,93 0,02 0,18 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
Class S4 Hedged EUR - 9,64 0,12 1,26 10,29 9,24 - LU1992161049 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,49 0,01 0,11 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
Class A4 USD Årlig 9,68 0,01 0,10 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,96 0,01 0,11 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,76 0,01 0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.