Készpénz

BGF Euro Reserve Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Egy pénzpiaci alap (MMF) nem egy garantált befektetési eszköz. Egy MMF-be történő befektetés eltér a betétekbe történő befektetéstől. Egy MMF-be fektetett tőkeösszeg képes a fluktuációra, és a tőkeösszeg veszteségének kockázatát a befektető viseli. Az MMF nem támaszkodik külső támogatásra, amely biztosítaná az alap likviditását vagy stabilizálná a részvényenkénti nettó eszközértéket. A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak rendkívüli árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változásai hatással vannak az alapra. Tőkeveszteség: előfordulhat automatikus tőkebeváltás, amely csökkenti az egyes befektetők által birtokolt részvények számát. Egy ilyen részvénybeváltás a befektetőkre nézve tőkeveszteséggel jár. Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése vagy partnerként szerepelni származékos termékek és más instrumentumok kapcsán – az alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki. Hitelkockázat: Az alapban lévő pénzügyi eszköz kibocsájtója az alap lejártakor nem fizeti meg a hozamot vagy nem fizeti vissza a tőkét. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 0,0 0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7 -0,3
Comparator Benchmark 1 (%) -0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 0,0
  10é Kezd.
-0,26 -0,51 -0,51 -0,33 -0,15
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

-0,01 -0,45 -0,50 -0,39 -0,19
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-0,26 0,08 0,22 0,09 -0,26 -1,51 -2,51 -3,24 -1,99
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

-0,01 0,14 0,31 0,29 -0,01 -1,34 -2,47 -3,83 -2,58
  2017. dec. 31.
-
2018. dec. 31.
között
2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. dec. 31.

-0,51 -0,50 -0,57 -0,69 -0,26
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

-0,55 -0,60 -0,67 -0,67 -0,01

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. febr. 06. EUR 125 686 635
Részvényosztály indításának napja 2009. júl. 24.
Az Alap indulási ideje 2009. júl. 24.
Series Currency EUR
Base Currency EUR
Eszközbesorolási osztály Készpénz
Comparator Benchmark 1 Overnight ESTR
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 0,00%
Teljes költségarányos 0,22%
Alapkezelői díj 0,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 100 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória EUR Money Market - Short Term
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLRERD2
ISIN LU0432366796
SEDOL B3P3QS4

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2021. febr. 26. 1
Súlyozott átlagos futamidő ekkor: 2023. febr. 03. 24 days
Súlyozott átlagos élettartam ekkor: 2023. febr. 03. 48 days
3y Beta ekkor: 2022. dec. 31. 0,739
1 napos hozam ekkor: 2023. febr. 06. 2,89%

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2023. jan. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2023. jan. 31. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2023. jan. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2023. jan. 31. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2023. jan. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2023. jan. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2023. jan. 31. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2023. jan. 31. 83,37%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2023. jan. 31. 16,63%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő figyelembe veszi az ESG-információkat a befektetési folyamat kutatási, értékpapír-kiválasztási és portfólió-felülvizsgálati szakaszaiban. Az Alapkezelő kéthetente hitelekkel kapcsolatos megbeszéléseket tart, amelyek során az egyes hiteleket egy belső relatív értékelemzéssel vizsgálják, amely az irányításra vonatkozó minőségi szempontokat tartalmaz külső adatszolgáltatóktól származó környezeti, társadalmi és irányítási mutatókkal együtt. Az Alapkezelő rendszeresen végzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettsége megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

Name Type Market Value Weight (%) Shares holdings.all.localMarketValue ISIN Maturity Maturity/Reset
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2023. febr. 03.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2023. febr. 03.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 72,08 0,01 0,02 2023. febr. 06. 72,08 71,80 LU0432366796 -
E2 EUR Nincs kifizetés 67,64 0,01 0,02 2023. febr. 06. 67,87 67,49 LU0432366952 -
A2 EUR Nincs kifizetés 71,55 0,01 0,02 2023. febr. 06. 71,60 71,32 LU0432365988 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Matt Clay
Matt Clay

Szakirodalom

Szakirodalom