Osakkeet

BGF World Gold Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

-16,49 -24,77 36,88 40,69 -24,04
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-13,00 -22,35 50,66 48,13 -29,03
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,50 18,88 6,20 -5,29 -3,03
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2021

-12,19 17,31 7,96 -6,49 -2,95
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-9,93 0,91 1,69 -3,50 68,02 35,10 -41,93 -33,80
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2021

-15,77 1,06 -2,26 -12,19 61,45 46,66 -48,89 -33,01

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 07.12.2021 USD 5 001,143
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.11.2021 48
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 30.12.1994
Perustamispäivä 08.07.2008
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi FTSE Gold Mines Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,06%
ISIN LU0368265764
Bloomberg-tunnus BGWGHA2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3BB1P4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTGOLDINX
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 AAA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 9,04
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 92,96
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 94,16
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity Sector Gold&Prec Metals
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 442,00
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 142
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2021 8,28%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2021 98,24%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2021 2,01%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
NEWMONT CORPORATION 7,29
BARRICK GOLD CORP 7,13
ENDEAVOUR MINING PLC 6,64
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,31
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,01
Nimi Painotus (%)
GOLD FIELDS LTD 4,98
SSR MINING INC 4,90
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 4,88
POLYUS PJSC 3,98
KINROSS GOLD CORP 3,92
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged SGD Ei ole 6,35 0,07 1,11 7,86 5,89 - LU0368265764 - -
Class D2 EUR Ei ole 37,52 0,52 1,41 42,33 33,43 - LU0252963623 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 6,01 0,06 1,01 7,47 5,58 - LU0669555244 - -
Class I2 EUR Ei ole 37,57 0,52 1,40 42,33 33,46 - LU0368236070 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 5,41 0,06 1,12 6,74 5,03 - LU0326422689 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 6,13 0,06 0,99 7,60 5,69 - LU0368236153 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 35,34 0,50 1,44 40,07 31,48 - LU0827889139 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,00 0,11 1,01 13,74 10,24 - LU1023058768 - -
Class A2 EUR Ei ole 33,32 0,46 1,40 37,74 29,73 - LU0171305526 - -
Class D2 USD Ei ole 42,20 0,43 1,03 51,82 39,05 - LU0252968424 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 6,80 0,07 1,04 8,39 6,30 - LU0827889303 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 33,32 0,46 1,40 37,74 29,73 - LU0408222320 - -
Class I2 USD Ei ole 42,26 0,43 1,03 51,83 39,08 - LU0368252358 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 22,62 0,23 1,03 27,88 20,92 - LU0827889212 - -
Class A2 USD Ei ole 37,48 0,38 1,02 46,21 34,73 - LU0055631609 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 105,03 1,06 1,02 130,40 97,26 - LU1499592118 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 6,02 0,06 1,01 7,47 5,59 - LU0326423067 - -
Class A4 USD Vuotuinen 37,47 0,38 1,02 46,20 34,72 - LU0724618789 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 7,24 0,08 1,12 8,94 6,71 - LU0788108826 - -
Class X2 USD Ei ole 51,37 0,52 1,02 62,68 47,42 - LU0320298689 - -
Class X2 EUR Ei ole 45,68 0,64 1,42 51,28 40,60 - LU0243984555 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,57 0,06 1,09 6,95 5,18 - LU0521028471 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit