Megatrendit käytännössä

Pääomariski: Kaikkiin sijoituksiin sisältyy riskiä. Siksi sijoituksen arvo ja siitä saatavat tuotot voivat vaihdella, eikä sijoittajalle voida taata sijoitetun summan saamista takaisin.

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus

Kadot, tulvat, tuhoutuneet elinympäristöt ja energiapula
Jos ennusteet toteutuvat, vuoteen 2100 mennessä planeettamme keskimääräinen pintalämpötila on noussut
0°C
1800-luvun lopun luvuista, ja maapallon resurssit ovat käyneet yhä niukemmiksi.
Lähde: ipcc.ch

Väestön kehitys
ja sosiaalinen muutos

Työvoimapula, terveydenhuollon paineet ja kulutuskysynnän muuttuminen
Maailman väestö voi kasvaa yli
> 0 miljardilla
vuoteen 2030 mennessä, ja vuoteen 2050 mennessä 55 maassa kolmannes väestöstä on yli 60-vuotiaita.
Lähde: un.org

Teknologiset
läpimurrot

Koneet oppivat ihmisiä nopeammin, ja henkilötiedoista tulee arvokas hyödyke
0%
Miltei kahdessa kolmasosassa kaikista ammateista kolmasosa sen toiminnoista tai enemmänkin automatisoidaan.
Lähde: gartner.com*

Nopea kaupungistuminen

Tilasta ja asumisesta tulee entistä suurempi ongelma suurkaupungeissa
Kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 1950 vain 30 % ihmisistä asui kaupungeissa.
0%
Lähde: Hing, E, Hsiao, C. US Department of Health and Human Services. State Variability in Supply of Office-based Primary Care Providers: United States 2012. NCHS Data Brief, No. 151, toukokuu 2014.

Taloudellisen vallan vaihtuminen

Kiinasta tulee uusi suurvalta, Aasian väestö kasvaa nopeasti, mailman väestörakenne muuttuu
Kiinasta voi tulle uusi suurvalta vuoteen
2018
mennessä, ja Intia voi nousta Yhdysvaltain haastajaksi vuoteen 2050 mennessä.
Lähde: IMF for 2016 estimates, PWC analysis for projects to 2050*
*haettu toukokuussa 2018

Lataa BlackRockin megatrenditutkimus

Rakenteelliset muutokset maailmantaloudessa

 • Miksi sijoittajien pitäisi tuntea megatrendejä?
 • Viisi sijoitusajatteluamme muokkaavaa megatrendiä

Tarkastele temaattisten rahastojen valikoimaa

Napsauta ikoneja saadaksesi lisätietoa rahastoista ja niiden riskeistä

 • Seuraavan sukupolven teknologia

 • Uusi energia

 • Kuljetuksen tulevaisuus

 • Fin Tech

 • Automaatio ja robotiikka

 • Terveyden-huollon läpimurto

 • Ikääntyvä väestö

 • Digitalisaatio

 • Puutavara & metsätalous

 • Puhdas energia

 • Maatalous

 • Digitaalinen tietoturva

 • Globaali vesi

 • Inkluusio & moni-muotoisuus

 • Kuluttajien kasvu kehittyvillä markkinoilla

Tätä materiaalia ei ole tarkoitus käyttää ennuste-, tutkimus- tai sijoitusneuvona, eikä se ole suositus, tarjous tai kehotus ostaa tai myydä mitään rahoitusvälinettä tai tuotetta tai käyttöönottaa mitään sijoitusstrategiaa.