Korko-sijoitukset

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESGkriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida rahaston ESGeettisyys ennen sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Kalenterivuoden tuottotiedot puuttuvat
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,18 - - - -11,52
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,28 -3,24 -2,93 -8,99 -14,18 - - - -13,30
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- - - - -13,26

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.09.2022 GBP 155 530 389
Rahaston nettovarat alkaen 30.09.2022 USD 876 210 583
Perustamispäivä 30.06.2021
Rahaston perustaminen 12.02.2020
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,17%
Kulusuhde 0,14%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus ISCBIIG
ISIN IE00BP2C1Z01
SEDOL BP2C1Z0

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 6985
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.09.2022 5,25
Muokattu duraatio alkaen 30.09.2022 6,14
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.09.2022 5,28%
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2022 6,14
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.09.2022 8,76
WAL huonoimpaan alkaen 30.09.2022 8,76

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2022
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,10
Nimi Painotus (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0,09
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,09
MORGAN STANLEY MTN 2.72 07/22/2025 0,08
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0,08
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,27 0,01 0,08 30.09.2022 10,10 8,23 IE00BP2C1Z01 -
Class D Dist Hedged GBP - 8,00 0,01 0,08 30.09.2022 10,03 7,96 IE00BJN4RF59 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,28 0,01 0,08 30.09.2022 10,00 8,23 IE000PKMKVX7 -
Class Q Acc Hedged EUR - 8,69 0,01 0,06 30.09.2022 10,72 8,65 IE00BJN4RJ97 -
Class D Dist Hedged AUD Puolivuosittain 9,48 0,01 0,07 30.09.2022 10,33 9,44 IE000Y1LWY25 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,29 0,01 0,07 30.09.2022 10,08 8,25 IE00BJN4S634 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,25 0,01 0,06 30.09.2022 10,17 8,22 IE00BMC44015 -
Class D Acc Hedged EUR - 8,40 0,01 0,06 30.09.2022 10,36 8,36 IE00BJN4RG66 -
Class Inst Acc USD - 8,34 0,01 0,17 30.09.2022 10,72 8,27 IE00BJN4RH73 -
Class Flexible Acc USD - 7,74 0,01 0,17 30.09.2022 9,94 7,67 IE00BNDQ8C32 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,08 0,01 0,06 30.09.2022 10,02 8,05 IE00058C1MX3 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson

Dokumentit

Dokumentit