Korko-sijoitukset

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-5,39 - - - -4,27
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,09 -0,42 -4,17 -6,36 -5,39 - - - -4,80
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

- - - - -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 29.06.2022 USD 2 425 594 317
Perustamispäivä 14.04.2021
Rahaston perustaminen 29.10.1993
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,71%
Kulusuhde 0,65%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 50000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGHYSR3
ISIN LU2319962812
SEDOL BMGDJ43

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 1293
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2022 4,79
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.05.2022 6,82
Muokattu duraatio alkaen 31.05.2022 4,71
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.05.2022 6,74%
Tehokas duraatio alkaen 31.05.2022 4,29
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.05.2022 5,98
WAL huonoimpaan alkaen 31.05.2022 5,98

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 BBB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 71,47
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 5,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 61,93
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Bond USD High Yield
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 373
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 273,45
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 69,92
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.05.2022 0,01%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.05.2022 0,01%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.05.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.05.2022 42,00%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.05.2022 57,88%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin sijoitustutkimus-, salkunrakennus- ja sijoitusten seurantavaiheissa. Rahastonhoitaja ylläpitää sisäisiä ESG-tuloskortteja uusille ensisijaisille liikkeeseenlaskijoille, joihin sijoittamista harkitaan, ja nykyisille pörssinoteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Näillä tuloskorteilla analysoidaan ja seurataan sisäisiä ja ulkoisia tutkimusnäkymiä erilaisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijöiden pohjalta, jotka on hankittu ensisijaisista ja kolmansien osapuolten ESG-tiedoista ja tutkimuksista. Salkunhoitotiimit huomioivat sektorin ja liikkeeseenlaskijan ESG-näkymät ja -pisteet valitessaan yksittäisiä sijoituksia salkun rakentamisen aikana. ESG-tekijöistä keskustellaan ja niitä harkitaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,03
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,85
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,66
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,63
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,63
Nimi Painotus (%)
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,60
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0,59
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,56
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0,52
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 0,49
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class SR3 USD Kuukausittain 8,53 -0,07 -0,81 29.06.2022 10,17 8,53 LU2319962812 -
Class A1 USD Kuukausittain 5,07 -0,05 -0,98 29.06.2022 6,06 5,07 LU0046675905 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 88,21 -0,79 -0,89 29.06.2022 106,57 88,21 LU1919856218 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 196,77 -1,79 -0,90 29.06.2022 230,95 196,77 LU0330917963 -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 8,04 -0,07 -0,86 29.06.2022 9,67 8,04 LU1111085442 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,95 -0,10 -0,90 29.06.2022 12,78 10,95 LU1111085798 -
Class SR4 Hedged GBP Vuotuinen 8,77 -0,08 -0,90 29.06.2022 10,26 8,77 LU2319962655 -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 8,27 -0,08 -0,96 29.06.2022 9,92 8,27 LU0580330818 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,41 -0,13 -0,89 29.06.2022 16,76 14,41 LU0578945809 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,07 -0,08 -0,79 29.06.2022 11,83 10,07 LU1090155554 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 212,09 -1,92 -0,90 29.06.2022 247,68 212,09 LU0532707519 -
Class A6 USD Kuukausittain 4,20 -0,04 -0,94 29.06.2022 5,10 4,20 LU0738912566 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,83 -0,08 -0,90 29.06.2022 10,31 8,83 LU2319962572 -
Class I2 Hedged GBP - 9,46 -0,09 -0,94 29.06.2022 10,98 9,46 LU2242188931 -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 17,57 -0,17 -0,96 29.06.2022 20,45 17,57 LU0827886895 -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 8,48 -0,08 -0,93 29.06.2022 10,14 8,48 LU0578937376 -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 7,75 -0,07 -0,90 29.06.2022 9,37 7,75 LU0578943853 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,59 -0,07 -0,91 29.06.2022 9,25 7,59 LU0871640396 -
Class A2 USD Ei ole 33,88 -0,30 -0,88 29.06.2022 39,34 33,88 LU0046676465 -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 76,46 -0,72 -0,93 29.06.2022 91,75 76,46 LU1023056127 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 7,67 -0,07 -0,90 29.06.2022 9,33 7,67 LU1314333441 -
Class I2 USD Ei ole 14,87 -0,13 -0,87 29.06.2022 17,19 14,87 LU0822668108 -
Class I2 Hedged CHF - 8,73 -0,08 -0,91 29.06.2022 10,19 8,73 LU2344713685 -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 8,70 -0,08 -0,91 29.06.2022 10,41 8,70 LU0803751741 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 31,21 -0,28 -0,89 29.06.2022 38,04 31,21 LU0764619531 -
Class X6 USD Kuukausittain 9,35 -0,08 -0,85 29.06.2022 11,20 9,35 LU1376384019 -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 9,25 -0,08 -0,86 29.06.2022 11,11 9,25 LU0706698544 -
Class X2 USD Ei ole 41,17 -0,36 -0,87 29.06.2022 47,48 41,17 LU0147390172 -
Class A3 USD Kuukausittain 5,14 -0,04 -0,77 29.06.2022 6,13 5,14 LU0172419151 -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 8,51 -0,08 -0,93 29.06.2022 10,17 8,51 LU0827886978 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 15,33 -0,14 -0,90 29.06.2022 17,77 15,33 LU0827887273 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,26 -0,09 -0,96 29.06.2022 11,13 9,26 LU0681219902 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 16,48 -0,15 -0,90 29.06.2022 19,24 16,48 LU0578947334 -
Class D3 USD Kuukausittain 8,81 -0,08 -0,90 29.06.2022 10,50 8,81 LU0592702061 -
Class D2 USD Ei ole 36,51 -0,32 -0,87 29.06.2022 42,25 36,51 LU0552552704 -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 9,69 -0,09 -0,92 29.06.2022 11,64 9,69 LU0578942376 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,60 -0,09 -0,84 29.06.2022 12,39 10,60 LU1090156289 -
Class SR2 USD - 8,97 -0,08 -0,88 29.06.2022 10,38 8,97 LU2319962739 -
Class I3 USD Kuukausittain 8,30 -0,07 -0,84 29.06.2022 9,89 8,30 LU0764821012 -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 9,54 -0,09 -0,93 29.06.2022 11,42 9,54 LU0803752046 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumentit

Dokumentit