Osakkeet

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreillen ja tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen, ympäristöystävällisyyteen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Vertailuindeksistä suljetaan yhtiöitä pois vain, jos yhtiö harjoittaa ESGkriteereihin sopimatonta toimintaa enemmän kuin indeksinhoitajan määrittelemät kynnysarvot sallivat. Sijoittajan tulee siis itse arvioida indeksin ESG-seulan eettisyys ennen sijoittamista tähän rahastoon. ESG-seulonta voi heikentää rahaston sijoitusten arvoa verrattuna seulomattomaan rahaston arvoon.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
Vertailuarvo (%)
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

- - - - -
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

- - - - -
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-20,52 - - - -17,17
Vertailuarvo (%) -20,67 - - - -17,40
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,28 0,40 -6,71 -10,74 -20,52 - - - -18,20
Vertailuarvo (%) -12,37 0,23 -7,57 -10,88 -20,67 - - - -18,44

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.06.2022 USD 764
Rahaston nettovarat alkaen 30.06.2022 USD 166 828 913
Perustamispäivä 06.05.2021
Rahaston perustaminen 06.05.2021
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,20%
Kulusuhde 0,20%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 1000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
ISIN IE00BKPTWZ06
SEDOL BKPTWZ0

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 1243
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
P/E-luku alkaen 31.05.2022 12,23
P/B-luku alkaen 31.05.2022 1,80

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7,18
TENCENT HOLDINGS LTD 4,34
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,81
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,56
Nimi Painotus (%)
MEITUAN 1,48
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,08
INFOSYS LTD 0,98
JD.COM CLASS A INC 0,88
AL RAJHI BANK 0,79
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D USD - 7,67 -0,10 -1,23 30.06.2022 10,30 7,49 IE00BKPTWZ06 -
Class Flexible EUR - 8,86 -0,09 -1,00 30.06.2022 10,48 8,54 IE00BKPTWY98 -
Class Flexible USD - 7,68 -0,10 -1,23 30.06.2022 10,30 7,50 IE00BKPTWX81 -
Class Flexible GBP - 8,79 -0,13 -1,41 30.06.2022 10,36 8,26 IE00BNNLPT42 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit