Osakkeet

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreillen ja tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen, ympäristöystävällisyyteen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Vertailuindeksistä suljetaan yhtiöitä pois vain, jos yhtiö harjoittaa ESGkriteereihin sopimatonta toimintaa enemmän kuin indeksinhoitajan määrittelemät kynnysarvot sallivat. Sijoittajan tulee siis itse arvioida indeksin ESG-seulan eettisyys ennen sijoittamista tähän rahastoon. ESG-seulonta voi heikentää rahaston sijoitusten arvoa verrattuna seulomattomaan rahaston arvoon.
Loading

Tuotto

Tuotto

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 10.06.2021 USD 112,955
Rahaston perustaminen 06.05.2021
Perustamispäivä 06.05.2021
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 28.05.2021 1110
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,20%
ISIN IE00BKPTWZ06
Bloomberg-tunnus -
Kulusuhde 0,20%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BKPTWZ0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 1000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.05.2021
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,48
TENCENT HOLDINGS LTD 5,50
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,24
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,05
MEITUAN 1,52
Nimi Painotus (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,20
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,02
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,98
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 0,94
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,85
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D USD - 10,31 0,05 0,48 10,40 9,64 10,28 IE00BKPTWZ06 10,34 -
Class Flexible USD - 10,31 0,05 0,48 10,40 9,64 10,28 IE00BKPTWX81 10,35 -
Class Flexible EUR - 10,22 0,06 0,59 10,27 9,63 10,18 IE00BKPTWY98 10,25 -
Class Flexible GBP - 10,13 0,04 0,36 10,20 9,54 10,10 IE00BNNLPT42 10,16 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit