Korko-sijoitukset

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 1 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -2,3
Vertailuarvo (%) -0,9
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- - - - -18,45
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2022

- - - - -15,50
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,17 - - - -10,28
Vertailuarvo (%) -15,63 - - - -8,66
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,32 -0,20 -9,29 -9,12 -18,17 - - - -19,26
Vertailuarvo (%) -15,98 -0,43 -9,10 -8,16 -15,63 - - - -16,37

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 25.11.2022 GBP 68 560
Rahaston nettovarat alkaen 25.11.2022 EUR 1 354 520 038
Perustamispäivä 10.11.2020
Rahaston perustaminen 16.03.2017
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi BBG MSCI Global Green Bond Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Artikla 9
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,21%
Kulusuhde 0,15%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Osingonjaon ajankohta -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus GREENDGBHD
ISIN IE00BMTMD893
SEDOL BMTMD89

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 999
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.10.2022 1,32
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 4,03
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 7,12
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 4,05%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 7,21
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 8,53
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 8,53

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 94,46
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 8,30
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 80,03
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond Global EUR
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 606
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 303,61
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 69,92
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 69,57%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 30,43%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,08% ja öljyhiekat 0,00%.

Mittarit on ilmoitettu MSCI:n tietojen perusteella MSCI:n rahastoluokituksen mukaisuuden varmistamiseksi, ja tätä rahastoa hoidetaan Sustainalytics-yhtiöltä saatujen tietojen mukaan.


BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 3,26
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,54
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 1,39
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 1,36
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,24
Nimi Painotus (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 1,15
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,00
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5 04/30/2045 0,99
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053 0,95
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 0,82
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D Dist GBP - 8,17 -0,01 -0,14 25.11.2022 9,98 7,77 IE00BMTMD893 -
Class Flexible Hedged EUR Ei ole 9,25 -0,01 -0,15 25.11.2022 11,26 8,81 IE00BD0DT685 -
Class Flexible Acc Hedged NZD - 9,72 -0,01 -0,13 25.11.2022 10,41 9,25 IE0006QDMN34 -
Class D Hedged CHF Ei ole 8,79 -0,01 -0,16 25.11.2022 10,76 8,38 IE00BD8QG026 -
Class D Hedged GBP - 9,45 -0,01 -0,14 25.11.2022 11,41 8,99 IE00BD5GZQ41 -
Class Institutional Hedged EUR Ei ole 9,15 -0,01 -0,15 25.11.2022 11,15 8,72 IE00BD0DT792 -
Class D Acc JPY Hedged JPY - 870,19 1,51 0,17 09.05.2022 1 000,00 868,68 IE000YP3OC13 -
Class D Acc EUR - 9,42 -0,02 -0,23 25.11.2022 10,20 9,08 IE000RIFQ564 -
Class Flex Dist EUR - 9,20 -0,02 -0,23 25.11.2022 11,07 8,87 IE00BDFSQF67 -
Class D Hedged EUR Ei ole 9,21 -0,01 -0,15 25.11.2022 11,23 8,77 IE00BD0DT578 -
Class D Hedged USD Ei ole 9,90 -0,01 -0,13 25.11.2022 11,81 9,39 IE00BD8QG463 -
Class Flexible Acc Hedged CHF - 10,44 -0,02 -0,16 25.11.2022 10,46 9,96 IE000ZJMM9R3 -
Class D Hedged CHF Vuotuinen 8,31 -0,01 -0,16 25.11.2022 10,28 7,92 IE00BD8QG133 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
David Antonelli
David Antonelli

Dokumentit

Dokumentit