Osakkeet

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.Rahaston kyky seurata vertailuindeksin kehitystä riippuu siitä, onnistuvatko vastapuolet jatkuvasti tarjoamaan vertailuindeksin kehityksen swap-sopimusten mukaisesti (vastapuoliriski), ja siihen vaikuttavat lisäksi swap-sopimusten ja vertailuindeksin osto- ja myyntihintojen erotukset. Mikäli jokin vastapuoli ei kykene tarjoamaan riittäviä vakuuksia summille, jotka se on velkaa rahastolle, rahaston luottoriskialtistus voi tuollaisina aikoina olla tavanomaista korkeampi.ETF-rahastojen osuuksia ostetaan ja myydään pörsseissä osakkeiden tapaan, eivätkä ETF-rahastojen markkinahinnat välttämättä vastaa niiden nettovarallisuusarvoa.
Loading

Tuotto

Tuotto

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 23.07.2021 USD 927 689 197
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 24.09.2020
Omaisuuslaji Osakkeet
Kulusuhde 0,07%
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
Tuotteen rakenne Synteettinen
Menetelmä Swap
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi S&P 500 Index
SFDR-luokitus Muu
Osingonjaon ajankohta Ei ole
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila Yes
ISIN IE00BMTX1Y45
Bloomberg-tunnus I500 NA
Liikkeeseenlaskija iShares VI plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 23.07.2021 134 480 981
Sijoitusten lukumäärä alkaen 22.07.2021 124
Vertailuarvon taso alkaen 23.07.2021 USD 8 074,47
Vertailuarvon tunnus SPTR500N
Tilivuoden päätös 31 maaliskuuta

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.07.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.07.2021 5,59
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.07.2021 27,03
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.07.2021 97,46
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.07.2021 Equity US
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.07.2021 132,59
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.07.2021 3 308
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.07.2021 28.02.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 22.07.2021 0,32%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 22.07.2021 3,02%
MSCI - ydinaseet alkaen 22.07.2021 0,32%
MSCI - lämpöhiili alkaen 22.07.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 22.07.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 22.07.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 22.07.2021 1,17%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 22.07.2021 99,80%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 22.07.2021 0,20%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 5,86%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Luxemburg

 • Norja

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 22.07.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Tässä luetellaan rahaston hallussa ilmoitettuna päivänä olleet fyysiset arvopaperit. Tämä on swap-pohjainen rahasto, joka pyrkii seuraamaan pikemminkin vertailuindeksin kuin edellä mainittujen fyysisten omistusten kehitystä. Sijoitukset muuttuvat.

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 22.07.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 08.07.2021

% markkina-arvosta

alkaen 22.07.2021

% markkina-arvosta

Tässä näkyvät erittelyt edustavat rahaston varsinaisia omistuksia, eivät rahaston seuraamaa vertailuindeksiä.

Benchmark Constituents

Benchmark Constituents

alkaen 22.07.2021
Sijainti Paino (%) ISIN Nimi  Sektori Lyhenne
Tässä luetellaan rahaston vertailuindeksin kymmenen suurinta osatekijää riippumatta siitä, ovatko ne rahaston omistuksessa vai eivät. Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksin kehitystä johdannaisten avulla.

Benchmark Breakdowns

Benchmark Breakdowns

alkaen 22.07.2021

Vertailuindeksin erittely liittyy ensisijaisesti niiden indeksin osatekijöiden kotipaikkoihin, joihin rahasto tavoittelee epäsuoraa altistusta johdannaisilla, joiden altistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 22.07.2021

alkaen 22.07.2021

Tässä näkyvät erittelyt edustavat vertailuindeksiä.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28.09.2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29.09.2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29.09.2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06.11.2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Dokumentit

Dokumentit