Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 1 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) -0,4
Vertailuarvo (%) 5,3
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

- - - - -0,43
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

- - - - 5,26
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,43 - - - 4,36
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

5,26 - - - 7,74
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,43 0,00 0,00 2,42 -0,43 - - - 7,07
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

5,26 1,90 5,80 8,25 5,26 - - - 12,67

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 23.09.2020 USD 116 814 838
Rahaston nettovarat alkaen 26.09.2022 USD 2 026 680 118
Perustamispäivä 24.05.2019
Rahaston perustaminen 04.05.2018
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus USD 5000
Osingonjaon ajankohta -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BIEBFUD
ISIN IE00BHZRKF90
SEDOL BHZRKF9

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 934
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.01.2021 2,37
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.08.2022 7,60
Muokattu duraatio alkaen 31.08.2022 6,92
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.08.2022 7,58%
Tehokas duraatio alkaen 31.08.2022 7,04
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.08.2022 11,83
WAL huonoimpaan alkaen 31.08.2022 11,83

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 BB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 92,93
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 3,17
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.10.2020 49,87
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.10.2020 Bond Emerging Markets Global HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.10.2020 385
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 1 523,09
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 13,37
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.08.2022 2,32%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.08.2022 0,16%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.08.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.08.2022 13,63%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.08.2022 86,37%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,64% ja öljyhiekat 1,14%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2022
Nimi Painotus (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,74
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,67
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,54
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,47
Nimi Painotus (%)
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,46
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,44
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,43
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 0,41
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,40
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23.09.2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -
Class D Acc USD - 9,28 -0,12 -1,32 26.09.2022 12,08 9,28 IE00BF2N5T53 -
Class D Dist Hedged GBP - 7,04 -0,10 -1,43 26.09.2022 9,79 7,04 IE00BKFVZB33 -
Flex Hedged Acc EUR - 8,47 -0,12 -1,40 26.09.2022 11,25 8,47 IE00BD9H4C29 -
Inst Acc USD - 9,16 -0,12 -1,33 26.09.2022 11,92 9,16 IE00BZ1NTF08 -
Inst Hedged Acc EUR - 7,74 -0,11 -1,40 26.09.2022 10,31 7,74 IE00BJ9MTQ85 -
Class Flexible Acc USD - 7,90 -0,11 -1,32 26.09.2022 10,26 7,90 IE00BF2N5S47 -
Inst Acc GBP - 9,57 -0,03 -0,30 26.09.2022 10,04 8,67 IE00BLF0J488 -
Class D Accumulating SGD SGD - 9,81 -0,09 -0,93 26.09.2022 10,08 9,81 IE000239FXR9 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson

Dokumentit

Dokumentit