Korko-sijoitukset

BGF Global Bond Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Omaisuusvakuudellisiin ja asuntovakuudellisiin arvopapereihin liittyy samoja riskejä kuin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Näihin sijoitusinstrumentteihin voi kohdistua likviditeettiriskejä, velkaantumisaste saattaa olla korkea, eivätkä ne välttämättä heijasta täysin kohde-etuuksien arvoa. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 81,509
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 16.07.2018
Perustamispäivä 16.07.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - CHF Hedged
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,74%
ISIN LU1842103712
Bloomberg-tunnus BGBID2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFWGQV3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -
keskiarvoinen luottoluokitus Bloomberg Barclays Index Method -menetelmän käyttäminen. alkaen 29.03.2019 BBB

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 5,12
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 4,31
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 4,20
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 3,45
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,79
Nimi Painotus (%)
VOYA_15-2A AR 144A 1,26
CIFC_13-2A A1LR 144A 1,26
OAKCL_14-2A A1AR 144A 1,11
SUDSM_13-1A A1R 144A 0,93
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.125 05/21/2024 0,85
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 CHF Hedged CHF Ei ole 10,08 0,01 0,10 10,08 9,77 - LU1842103712 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ei ole 10,19 0,01 0,10 10,19 9,84 - LU1842103803 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class I2 USD - 10,36 0,00 0,00 10,36 9,93 - LU1864663734 - -
Class D2 EUR Ei ole 9,19 0,05 0,55 9,19 8,47 - LU1864663650 - -
Class A2 USD Ei ole 10,31 0,01 0,10 10,31 9,90 - LU1842103399 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ei ole 10,10 0,00 0,00 10,11 9,79 - LU1842103639 - -
Class I2 EUR - 9,21 0,05 0,55 10,00 8,48 - LU1864663817 - -
Class A6 USD Kuukausittain 10,07 0,00 0,00 10,08 9,81 - LU1842103472 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,21 0,00 0,00 10,21 9,88 - LU1893598885 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,19 0,00 0,00 10,19 9,87 - LU1893598968 - -
Class Z2 USD - 10,37 0,01 0,10 10,37 9,94 - LU1893598703 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,16 0,00 0,00 10,16 9,83 - LU1864663908 - -
Class D2 USD USD Ei ole 10,34 0,01 0,10 10,34 9,92 - LU1842103555 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumentit

Dokumentit