Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%) (-)

alkaen 31.12.2020

- - - 12,15 3,48
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.12.2020

- - - 15,42 5,10
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.12.2020

- - - 15,04 5,26
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,99 - - - 4,37
2,47 - - - 6,88
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.01.2021

2,55 - - - 6,83
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,11 -1,11 4,31 0,99 - - - 12,44
-1,03 -1,03 4,67 2,47 - - - 20,00
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.01.2021

-1,09 -1,09 4,68 2,55 - - - 19,82
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) (-) - - - 12,15 3,48
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (-) - - - 15,42 5,10
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-) - - - 15,04 5,26

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 25.02.2021 EUR 289 820 899
Rahaston nettovarat alkaen 25.02.2021 USD 1 872 299 895
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 04.05.2018
Perustamispäivä 04.05.2018
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 881
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vertailuindeksi J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
ISIN IE00BD9H4C29
Bloomberg-tunnus BIEFEHA
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD9H4C2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 3,04
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 41,15
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 93,37
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 1,00
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 401
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.01.2021 2,59%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.01.2021 0,23%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.01.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.01.2021 13,19%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.01.2021 86,81%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,23% ja öljyhiekat 1,06%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,69
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,65
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,63
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,52
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035 0,51
Nimi Painotus (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,49
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,49
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,48
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,48
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,44
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex Hedged Acc EUR - 10,98 -0,07 -0,67 11,39 8,85 10,98 IE00BD9H4C29 11,05 -
Class Flexible Acc USD - 9,95 -0,07 -0,68 10,31 9,95 9,95 IE00BF2N5S47 10,01 -
Class D Acc USD - 11,72 -0,08 -0,68 12,14 9,35 11,72 IE00BF2N5T53 11,79 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,74 -0,06 -0,66 10,43 8,15 9,74 IE00BKFVZB33 9,80 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 10,80 8,41 10,09 IE00BHZRKF90 10,15 -
Inst Acc USD - 11,57 -0,08 -0,68 11,99 9,23 11,57 IE00BZ1NTF08 11,64 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,08 -0,07 -0,67 10,45 8,14 - IE00BJ9MTQ85 - -
Inst Acc GBP - 9,23 -0,09 -0,92 10,22 9,23 9,23 IE00BLF0J488 9,29 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson

Dokumentit

Dokumentit