Osakkeet

BSF Global Event Driven Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

3,87 3,07 7,78 -0,61 16,78
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
12,99 8,57 6,74 - 6,19
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,38 1,56 2,58 12,99 27,96 38,55 - 41,13

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 07.05.2021 USD 5 752,207
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 297
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 04.08.2015
Perustamispäivä 05.08.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Event Driven
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,86%
ISIN LU1258025839
Bloomberg-tunnus BSGEDZ2
Kulusuhde 0,50%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BYSFMD1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja arvioi jokaisen sellaisen arvopaperin perus- ja strategiset näkökohdat, johon rahasto voi sijoittaa. Tähän voi sisältyä mahdollisuuksia arvioitaessa kaikkien yhtiön näkökohtien tarkka ja kattava tarkastelu ja analysointi, ESG-käytännöt mukaan lukien. Rahastonhoitajan perusteellinen due diligence -prosessi kertoo kokonaisvaltaisen näkökannan tietystä liikkeeseenlaskijasta ja saattaa vaikuttaa sijoituspäätökseen. Lisäksi rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2021
Nimi Painotus (%)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 6,01
IHS MARKIT LTD 5,58
SLACK TECHNOLOGIES INC 5,17
XILINX INC 4,81
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,67
Nimi Painotus (%)
NUANCE COMMUNICATIONS INC 4,25
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,61
RSA INSURANCE GROUP PLC 2,79
KANSAS CITY SOUTHERN 2,68
CHANGE HEALTHCARE INC 2,46
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Z2 USD Ei ole 141,43 0,56 0,40 141,43 124,33 - LU1258025839 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 128,46 0,49 0,38 128,46 113,89 - LU1288049940 - -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 133,74 0,51 0,38 133,74 118,04 - LU1288049866 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 117,27 0,43 0,37 117,27 105,45 - LU1400751324 - -
Class A2 USD Ei ole 132,59 0,50 0,38 132,59 117,85 - LU1251620883 - -
Class IA2 USD - 119,52 0,42 0,35 119,52 106,39 - LU1921562119 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 115,36 0,42 0,37 115,36 103,04 - LU1603214401 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 120,57 0,44 0,37 120,57 107,94 - LU1373035077 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 126,05 0,48 0,38 126,05 111,92 - LU1341466644 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 124,66 0,46 0,37 124,66 110,94 - LU1373034930 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 698,73 43,54 0,37 11 698,73 10 405,25 - LU1781817421 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 126,46 0,48 0,38 126,46 111,96 - LU1603214153 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 119,67 0,44 0,37 119,67 107,35 - LU1387771113 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 122,57 0,45 0,37 122,57 109,52 - LU1382784764 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 1 099,41 4,14 0,38 1 099,41 974,02 - LU2114397776 - -
Class D4 Hedged GBP - 107,27 0,40 0,37 107,27 99,50 - LU2215606471 - -
Class D2 USD Ei ole 135,52 0,52 0,39 135,52 120,20 - LU1251621188 - -
Class X2 USD Ei ole 155,05 0,68 0,44 155,05 132,72 - LU1264793958 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 109,78 0,42 0,38 109,78 97,44 - LU2114397859 - -
Class IA2 Hedged EUR - 108,84 0,37 0,34 108,84 97,39 - LU2125116769 - -
Class I5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 120,21 0,45 0,38 120,21 106,84 - LU1603215044 - -
Class I4 Hedged EUR - 117,47 0,44 0,38 117,47 104,89 - LU1817852764 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 86,66 1,31 1,53 86,66 66,69 - LU2008661006 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 112,47 0,42 0,37 112,47 101,05 - LU1697783881 - -
Class I2 USD Ei ole 125,20 0,48 0,38 125,20 110,77 - LU1251621345 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 117,17 0,43 0,37 117,17 105,27 - LU1376384878 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumentit

Dokumentit