Korko-sijoitukset

BGF Global Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

1,41 -1,57 10,61 5,69 1,77
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

2,25 0,08 11,70 6,20 1,92
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,10 6,33 4,13 - 3,41
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2021

-0,24 6,95 4,97 - 4,21
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,56 -0,24 -1,64 -1,10 20,23 22,45 - 26,00
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2021

-0,74 0,17 -0,85 -0,24 22,34 27,46 - 32,88

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CAD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 USD 1 224,247
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 672
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 19.10.2007
Perustamispäivä 07.01.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,52%
ISIN LU1153585614
Bloomberg-tunnus BRGCI2C
Kulusuhde 0,45%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BTN1VT8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LGCPTRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CAD 10000000
Minimi lisäsijoitus CAD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.10.2021 1,98%
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2021 6,12
3 v beeta alkaen 30.11.2021 0,951
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2021 4,94
5 v beeta alkaen 30.11.2021 0,959

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 6,95
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 25,30
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 95,28
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Bond Global Corporates USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 266,14
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 83
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,19%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 2,01%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,19%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,11%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,02%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 3,42%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 86,00%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 13,83%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,05% ja öljyhiekat 1,30%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,85
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/2049 0,77
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,68
BROADCOM INC 5 04/15/2030 0,65
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023 0,64
Nimi Painotus (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO NC5.25 RegS 3 12/31/2049 0,64
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 0,63
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD RegS 2.15 01/14/2026 0,62
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,61
ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 0,55
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged CAD Ei ole 12,64 -0,02 -0,16 12,85 12,32 - LU1153585614 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 11,72 -0,01 -0,09 12,05 11,55 - LU0825403933 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,39 -0,01 -0,09 11,88 11,32 - LU0788109634 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,02 -0,01 -0,09 11,21 10,76 - LU1222731728 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,04 -0,01 -0,09 11,26 10,81 - LU1625162489 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,97 -0,01 -0,10 10,37 9,90 - LU1149717313 - -
Class I2 USD Ei ole 12,94 -0,01 -0,08 13,15 12,60 - LU1181254019 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 11,57 -0,02 -0,17 11,92 11,42 - LU0816460157 - -
Class A2 USD Ei ole 15,86 -0,02 -0,13 16,17 15,52 - LU0297942194 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,55 -0,02 -0,14 14,87 14,27 - LU0326951752 - -
Class X2 USD Ei ole 18,11 -0,02 -0,11 18,38 17,58 - LU0434566104 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,04 -0,01 -0,10 10,47 9,98 - LU1435395121 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 15,71 -0,02 -0,13 15,99 15,34 - LU0414062249 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 12,68 -0,02 -0,16 13,05 12,51 - LU0803752475 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 105,05 -0,11 -0,10 108,77 104,19 - LU1220227653 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 110,09 -0,13 -0,12 112,65 108,04 - LU1162516634 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 11,31 -0,02 -0,18 11,78 11,24 - LU0871639976 - -
Class D2 USD Ei ole 16,82 -0,02 -0,12 17,10 16,40 - LU0326960662 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 12,51 -0,01 -0,08 12,89 12,36 - LU0816460074 - -
Class X4 Hedged GBP Vuotuinen 9,87 -0,01 -0,10 10,24 9,78 - LU0414062165 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 10,96 -0,01 -0,09 11,30 10,82 - LU0816460231 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 10,53 -0,01 -0,09 10,90 10,44 - LU1403442228 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,31 -0,01 -0,11 9,66 9,23 - LU0303846876 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,79 -0,01 -0,09 11,09 10,63 - LU1814255474 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 84,80 -0,09 -0,11 88,55 84,29 - LU0788109550 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,74 -0,02 -0,15 14,10 13,52 - LU0297942434 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Dokumentit

Dokumentit