Osakkeet

BSF Global Long/Short Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

-5,24 11,70 1,04 -0,60 0,00
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

0,33 0,86 1,87 2,28 0,67
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,27 2,45 3,22 - 1,49
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

0,40 1,54 1,20 - 0,98
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,50 2,85 5,21 3,27 7,54 17,15 - 9,64
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

0,02 0,01 0,03 0,40 4,69 6,13 - 6,21

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.03.2021 USD 48,457
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 3085
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 02.06.2014
Perustamispäivä 17.12.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Vertailuindeksi ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,66%
ISIN LU1153525040
Bloomberg-tunnus BGLSD2U
Kulusuhde 1,20%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BTF8131
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 0
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 28.02.2021 0,29
3 v beeta alkaen 28.02.2021 -5,254
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 28.02.2021 0,27
5 v beeta alkaen 28.02.2021 -4,254

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
SIKA AG 0,95
BANK OF MONTREAL 0,74
US BANCORP 0,68
RTL GROUP SA 0,66
CUMMINS INC 0,56
Nimi Painotus (%)
CLEARWAY ENERGY INC 0,56
FAST RETAILING CO LTD 0,54
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO 0,53
FOOT LOCKER INC 0,53
DIC CORP 0,53
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 110,27 0,27 0,25 110,27 100,57 - LU1153525040 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 106,85 0,25 0,23 107,00 97,95 - LU1103452089 - -
Class A2 USD Ei ole 110,79 0,26 0,24 111,03 101,62 - LU1069250113 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 96,01 0,23 0,24 96,80 88,82 - LU1162516717 - -
Class X2 USD Ei ole 127,47 0,31 0,24 127,47 114,65 - LU1069250386 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 967,67 2,28 0,24 973,99 893,69 - LU1122056838 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 103,65 0,25 0,24 104,09 95,36 - LU1069250972 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Gearoid Neligan
Gearoid Neligan

Dokumentit

Dokumentit