Osakkeet

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

3,66 -0,89 -6,31 7,38 -4,61
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,60 -1,82 -0,67 - -1,02
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,56 -0,65 -1,95 -4,60 -5,37 -3,30 - -7,39

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SEK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.05.2022 USD 51,734
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 5181
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 02.06.2014
Perustamispäivä 29.10.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Equity Market Neutral Other
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,28%
ISIN LU1122056838
Bloomberg-tunnus BSLSA2S
Kulusuhde 1,80%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BRJKYW9
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SEK 5000
Minimi lisäsijoitus SEK 1000
Tulojen käyttö Karttuva

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
BOEING CO 0,95
HEICO CORP 0,83
TRAVEL + LEISURE CO 0,69
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 0,68
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 0,63
Nimi Painotus (%)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,60
JAPAN TOBACCO INC 0,55
FOX CORP 0,55
ENEL SPA 0,55
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 0,52
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged SEK Ei ole 915,69 -1,07 -0,12 978,11 915,69 - LU1122056838 - -
Class X2 USD Ei ole 124,87 -0,14 -0,11 129,68 124,76 - LU1069250386 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 98,50 -0,12 -0,12 104,84 98,50 - LU1069250972 - -
Class A2 USD Ei ole 105,82 -0,12 -0,11 112,13 105,82 - LU1069250113 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 92,40 -0,11 -0,12 99,38 92,40 - LU1139081738 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 90,59 -0,11 -0,12 96,97 90,59 - LU1162516717 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 102,57 -0,12 -0,12 108,23 102,57 - LU1103452089 - -
Class D2 USD Ei ole 106,08 -0,13 -0,12 111,76 106,08 - LU1153525040 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumentit

Dokumentit